(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd april 2016; 123: 175)

Zicht op betere kwaliteit mondzorg

Zorginstituut Nederland heeft vorig jaar de mondzorgsector gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de kwaliteit van de zorg in de keten van onder meer mondhygiëne, tandheelkunde, kaakchirurgie en orthodontie verder te verbeteren. Het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) heeft nu een plan van aanpak opgesteld. Dit plan loopt in beginsel van 2016 tot 2018. Op 15 februari 2016 heeft het bestuur van het Zorginstituut besloten om de in het plan van KiMo genoemde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten op de Meerjarenagenda te plaatsen.

Dit jaar worden er al 4 bestaande richtlijnen ter hand genomen: ‘mondzorg jeugdigen’, ‘antistolling in de mondzorg’, ‘tandvleesontstekingen rondom een implantaat’ en‘implantaatgedragen prothesen’. Volgens het plan worden deze richtlijnen geactualiseerd en herzien. Meetinstrumenten en informatiestandaarden worden hierbij als integraal onderdeel opgenomen. De 3 betrokken partijen - zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars - zullen de eerste richtlijnen en bijhorende producten in 2017 vervolgens ‘tripartiete’ aanbieden aan (het Register van) het Zorginstituut.

De Meerjarenagenda is een wettelijk erkende afsprakenlijst waarop belangrijke zorgverbeteronderwerpen worden geplaatst. De agenda laat zien welke organisaties van cliënten, zorgaanbieders en verzekeraars werken aan de (door-) ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten, en wanneer die klaar zijn om in te voeren. Bij elk van deze onderwerpen is afgesproken door wie (welke organisaties) en wanneer een kwaliteitsstandaard of -richtlijn moet worden opgeleverd. Lukt het de partijen niet de genoemde producten conform de eisen en binnen de vastgelegde termijnen te ontwikkelen, dan kan Zorginstituut Nederland het initiatief op de ontwikkeling overnemen.

(Bron: Zorginstituut Nederland, 17 februari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
24 februari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd