Gepubliceerd op: 16-09-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 511)

Zingen vermindert slaapapneu en snurken

Er gloort hoop voor bed- of huisgenoten van snurkers en mensen met slaapapneu. Onderzoekers deden een experiment met 2 groepen patiënten van het Royal Devon en Exeter Hospital. Groep 1 had een chronisch snurkprobleem en groep 2 had last van slaapapneu. De proefpersonen kregen een een box met 3 cd’s mee met daarop zangoefeningen die zij dagelijks 20 minuten moesten doen. Verder vulden zij voor en na het experiment een vragenlijst in, onder meer over hun snurkgedrag.

Uit het onderzoek bleek dat de zangoefeningen effect hadden. Na 3 maanden snurkten de proefpersonen minder vaak en minder hard. Ook voelden ze zich overdag minder slaperig. Bovendien namen de symptomen van slaapapneu af.

De resultaten van het experiment zijn hoopgevend, zo stellen de onderzoekers. Ze benadrukken dat er al verschillende behandelingen zijn tegen snurken, maar die hebben nadelen: “Ze zijn ingrijpender en kunnen slecht te verdragen of pijnlijk zijn.”

De onderzoekers vermoeden dat de zangoefeningen de toon en de kracht van de spieren in de keelholte beïnvloeden. “Hierdoor zijn deze spieren minder geneigd om tijdens de slaap in te storten: een van de belangrijkste factoren die leidt tot snurken en slaapapneu,” zo schrijven zij in de online-editie van het artikel in International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery (2013; 2: 97-102).

(Bron: Scientific Research/International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 24 mei 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.