Zorgevaluatie moet een permanent proces zijn

Hoogleraar Peter Paul van Benthem vindt zorgevaluatie zo belangrijk, dat het gefinancierd moet worden via de zorgpremie. De zorg wordt er beter én goedkoper van. Dat zei hij in zijn oratie op 8 april 2016, waarmee hij de leerstoel Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aanvaardde.

Van Benthem wil een continue cyclus van zorgverbetering en zorgevaluatie. “Er is nu een speciaal programma van ZonMw voor doelmatigheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat je met elke euro die je in doelmatigheidsonderzoek steekt, 3 tot 8 euro bespaart”, aldus Van Benthem. Als voorbeeld noemt hij het verwijderen van keel- en neusamandelen. Die operatie gebeurt nu veel minder vaak, omdat uit doelmatigheidsonderzoek bleek dat alleen patiënten met ernstige klachten hier baat bij hebben.

Van Benthum vindt dat zorgevaluatie niet afhankelijk moet zijn van subsidies, maar gefinancierd zou moeten worden met premiegeld. “De winst vloeit ook rechtstreeks naar de zorg.”

Zorgevaluatie is onlosmakelijk verbonden met goed klinisch wetenschappelijk onderzoek, waar de hoogleraar zich ook sterk voor maakt. In 2012 nam hij namens de vereniging van KNO-artsen het initiatief voor een KNO-wetenschapsagenda.

ZonMw heeft inmiddels 6 van de onderzoeksvoorstellen uit de KNO-wetenschapsagenda gehonoreerd: een onderzoek naar een behandeling voor apneu, naar de beste aanpak van een chronische bijholteontsteking en naar de effectiviteit van het operatief corrigeren van een scheef neustussenschot. In navolging van de KNO-vereniging zijn ook andere medische beroepsverenigingen bezig om hun kennishiaten in beeld te brengen in een wetenschapsagenda. Van Benthem benadrukt dat hij basaal onderzoek even waardevol vindt als onderzoek naar de effectiviteit van een behandeling. “Belangrijk is dat je de juiste vragen stelt die voortkomen uit de kliniek, dat je aansluit bij wat we al weten en de kwaliteit van het onderzoek goed is.”

(Bron: LUMC, 8 april 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
5 mei 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd