Zorglasten per Nederlander ruim 5.300 euro

De totale zorglasten per Nederlander bedroegen in 2014 gemiddeld ruim 5.300 euro. In 2006, het jaar dat de Zorgverzekeringswet (Zvw)werd ingevoerd, was dit bijna 4.000 euro. Dit meldt CBS in de publicatie ‘Ontwikkeling en financiering van de zorglasten sinds 2006’.

Nederlanders betalen op verschillende manieren mee aan de zorg. Het grootste deel wordt via afdrachten aan belastingen en sociale bijgedragen, namelijk 3.680 euro. Daarnaast betalen Nederlanders gemiddeld ruim 1 100 euro per inwoner aan zorgverzekeringspremies. Tot slot wordt er op diverse manieren rechtstreeks betaald voor zorg, bijvoorbeeld via het eigen risico. In totaal gaat het daarbij om ongeveer 560 euro per jaar.

Het grootste deel van de zorglasten wordt via afdrachten aan de overheid betaald. De sociale premie voor de verzekerde langdurige zorg (AWBZ) verdeeld over alle inwoners is gemiddeld 1.120 euro. Via de algemene middelen, die vanuit de belastingen worden gevuld, betaalt de Nederlander gemiddeld ongeveer 1.200 euro per jaar mee aan zorg. Ook werkgevers betalen namens werknemers mee aan de verzekerde basiszorg volgens de Zvw, afhankelijk van de hoogte van het salaris. Per inwoner betalen werkgevers gemiddeld ruim 1.300 euro.

Naast deze inhoudingen is elke volwassene verplicht om zich te verzekeren voor basiszorg, volgens de Zvw. Per inwoner omgerekend kost die verzekering (de ‘nominale premie’) per jaar ruim 850 euro. Daarnaast kan men zich vrijwillig aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. Gemiddeld wordt hier 250 euro per jaar aan uitgegeven.

Betalingen aan het eigen risico binnen de zorgverzekering en de (inkomensafhankelijke) eigen bijdragen bedragen gemiddeld ruim 300 euro per Nederlander per jaar. Daarnaast geeft een Nederlander gemiddeld 250 euro uit aan zorg die niet is verzekerd of betaald door anderen, voornamelijk zelfzorggeneesmiddelen en hulpmiddelen.

In de afgelopen jaren zijn de eigen betalingen gestegen. Deze toename heeft vooral te maken met het hogere verplichte eigen risico van de zorgverzekering.

Huishoudens met lage inkomens worden voor hun nominale premie gecompenseerd met de zorgtoeslag. Ten opzichte van 2006 zijn die uitkeringen aan zorgtoeslag met ruim ruim 60% gestegen.

In 2014 werd wel minder zorgtoeslag uitgekeerd dan in 2013. Dat komt mede door een daling van de nominale premie, waardoor minder mensen recht hadden op compensatie.

(Bron: CBS, 17 december 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
18 december 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd