Zorgverzekeraar pakt tandartsen aan

Zorgverzekeraar Achmea stuurt circa 1.000 tandartsen – één op de 7 praktijken – een brief vanwege onjuiste declaraties. Gemiddeld gaat het om 4.000 euro per tandarts. Daarbij gaat het niet per definitie om fraude.

De verzekeraar baseert de vordering op een interne data-analyse waaruit 2 soorten onterechte declaraties naar voren komen. 1. declaraties van activiteiten die als combinatie onmogelijk zijn, bijvoorbeeld een beschermlaag declareren voor een gebitselement, terwijl deze ook al is gedeclareerd bij restauratie van het gebitselement, en 2. declaraties die zijn ingediend voor zorg die nooit is gegeven.

Achmea heeft bij het onderzoek gelet op tandartsen die met hun declaratiegedrag veel van het gemiddelde afwijken. Soms is die variatie verklaarbaar doordat tandartsen in achterstandswijken (meer cariës) zijn gevestigd of in vergrijsde gebieden (meer gebitsproblemen). “Maar bij een variatie die we niet kunnen verklaren, gaan wij vragen stellen”, zegt woordvoerder Blanken.

De beroepsgroep vindt dat de verzekeraar met de terugvorderingsactie te veel op de stoel van de tandarts wil gaan zitten. De Associatie Nederlandse Tandartsen rept van willekeur en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde wijst op de zwaar verouderde tarieven en declaratiecodes.

Een half jaar geleden vorderde VGZ, een andere grote zorgverzekeraar, met succes in totaal een half miljoen euro terug van tandartspraktijken.

Patiënten van beide zorgverzekeraars worden sinds vorig jaar systematisch benaderd om declaratiefraude onder tandartsen te melden

Toezichthouder NZa maakte eind vorig jaar bekend dat veel tandartsen niet open zijn over kosten en opbrengsten. Enkele honderden praktijken kregen toen een waarschuwing.

(Bron: NRC Handelsblad, 9 januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.