Zorgverzekeraars en andere partijen uit de spreekkamer!

De spreekkamer is er uitsluitend voor de patiënt en de zorgverlener, zo stellen zorgprofessionals in een recent gepresenteerd manifest. Hierin wordt een dringend beroep gedaan op aan onder andere zorgverzekeraars, politiek en toezichthouders om zich per direct ‘terug te trekken uit de spreekkamer’.

•           Geef de spreekkamer terug aan de patiënt en zorgverlener

De zorg mag niet uitsluitend worden gezien als kostenpost of schadelast. Stop daarom de onnodige sturing door derden. Maak een einde aan afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht waaraan wij zorgverleners moeten voldoen. In de spreekkamer horen maar 2 partijen thuis: de patiënt en de zorgverlener.

•           Geef patiënt en zorgverlener samen de regie over kwaliteit

Zorgprofessionals en patiënten(organisaties) hebben samen de regie over de kwaliteit van zorg. Zij zijn elkaars natuurlijke bondgenoten en geven samen de behandeling vorm. Zij kunnen zelf afspraken maken over kwaliteit en beheersing van de kosten. Zorg op maat en op de juiste plaats zijn daarbij leidend.

•           Stop onnodige sturing, breng toezicht bij daarvoor toegeruste partijen

Iedereen op de juiste stoel. Zorgverzekeraars horen niet als eersten verantwoordelijk te zijn voor kwalitatieve sturing en controle. Die rol is weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de wetenschappelijke verenigingen en het Medisch Tuchtcollege.

•           Stop met de korte, steeds veranderende contracten

Geef zorgverleners de kans om een langdurige relatie met patiënten op te bouwen. Verstoor de vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt niet! Laat patiënten hun behandeling afmaken in een vertrouwde omgeving zonder dat zij zich druk hoeven te maken of deze wel of niet in het verzekeringspakket zit.

•           Maak een einde aan verspillende bureaucratie

Van afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht wordt niemand beter. Het huidige zorgsysteem - met de focus op kostendaling - leidt tot controle en wantrouwen. Dat kan zo niet langer. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kostenbeheersing op ons. Daarbij stellen wij ons toetsbaar op.

Iedereen kan het manifest ondertekenen op http://www.vvaa.nl/zelfaanhetroer.

(Bron: VvAA, 23 juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
29 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd