Zorgverzekeraars zien kosten orthodontie stijgen

Zorgverzekeraars zien de kosten voor orthodontie toenemen. De kostenstijging is opmerkelijk omdat orthodontisten in 2011 en 2013 juist een tariefsdaling opgelegd kregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De kostenstijging komt volgens de zorgverzekeraars voort uit het in 2 keer in plaats van in één keer plaatsen van een orthodontische apparatuur, waardoor orthodontisten een hoger tarief kunnen rekenen. Daarnaast wordt orthodontische apparatuur langer gedragen en wordt er vaker voor luxere varianten gekozen. Achmea: “Mensen dragen langer een beugel: we zien dat de duur is gestegen van 2,3 naar 2,7 jaar. We zien dat steeds meer mensen meerdere beugels dragen, dat aantal is verdubbeld. Daar heb ik wel vragen over aan de beroepsgroep. Zijn de wetenschappelijke inzichten over beugels veranderd?”

VGZ herkent het beeld: “We zien 2 dingen. Een duidelijke stijging van de materiaalkosten. Dat kost ons 1 miljoen euro meer per jaar. En we zien dat beugels steeds vaker in 2 ‘zittingen’, dus in 2 keer, worden geplaatst.” VGZ wil de kosten voor beugels graag terugbrengen: “Op dit moment zien we dat er prikkels zijn waardoor de prijzen te hoog liggen. Enerzijds zouden we graag één tarief hebben voor 2 zittingen, zodat die prikkel verdwijnt. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat niet iedereen een luxe beugel heeft.”

Tandartsenvereniging KNMT noemt als verklaring voor de kostenstijging vooral de keuze van patiënten voor andere orthodontische apparatuur. “In een goede planning van een moderne beugel is het in één keer plaatsen van de beugel niet handig. Als er nieuwe technieken op de markt zijn waarvan klinisch is bewezen dat ze goed werken en dat de patiënten die beugels willen, dan ga je die gebruiken.”

Uit een recent rapport van de NZa over de kosten van orthodontie blijkt dat de tarieven zijn gedaald, maar de kosten voor orthodontische voorzieningen hetzelfde zijn gebleven en de materiaalkosten hoger zijn geworden. Om het inzicht in de kosten transparanter te krijgen, is voor patiënten een Meldpunt Orthokosten ingesteld. Tot eind april 2015 kunnen patiënten hun ervaringen hier melden.

(Bron: De Monitor, 22 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
26 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd