Gepubliceerd op: 14-08-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 434)

Zwarte driehoek duidt op een nieuw geneesmiddel

Medisch

Een omgekeerde zwarte driehoek op de patiëntenbijsluiter en de artseninformatie duidt erop dat men te maken heeft met een nieuw geneesmiddel. Dit nieuwe symbool is een initiatief van de Europese Commissie en is vanaf 1 september verplicht. Het zwarte herkenningsteken geldt voor alle genees-middelen die na 1 januari 2011 zijn toegelaten en wordt gebruikt de eerste 5 jaar na toelating. Doel is om snel de geneesmiddelen te herkennen die zijn onderworpen aan extra toezicht zodat artsen, apothekers en gebruikers alert zijn op (nog onbekende) bijwerkingen en deze melden.

Patiënten kunnen bijwerkingen melden bij hun arts, de apotheker, bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb en bij het farmaceutische bedrijf dat het geneesmiddel maakt. In Nederland zijn artsen en apo-thekers verplicht een ernstige bijwerking, of een bijwerking die niet in de bijsluiter staat, te melden bij Lareb. Alle informatie komt terecht bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de overheidsinstantie die geneesmiddelen tot de markt toelaat en voor de benodigde aanpassingen zorgdraagt.

(Bron: Persbericht KNMG en KNMP, 24 juni 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.