{"pages":[{"id":"1","gebruiker":"40","groep":"3","titel":"Colofon","tekst":"

Colofon<\/h2>\n

UITGAVE<\/h3>\n

Dit tijdschrift verschijnt 11 keer per jaar en is eigendom van en wordt uitgegeven door de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V.<\/p>\n

\u00a92019 Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V.
Het tijdschrift is opgenomen in MEDLINE
ISSN 0028-2200<\/p>\n

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. en de uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties.<\/p>\n

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en\/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie en de uitgever.<\/p>\n

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE<\/h3>\n

Directie<\/span><\/p>\n

Prof. dr. P.F. van der Stelt, voorzitter \u2013 Mr. drs. A.P.R. Tolmeijer, penningmeester - Drs. A. Bittermann-ter Pelkwijk, vice-voorzitter\/secretaris<\/p>\n

Raad van Commissarissen<\/span><\/p>\n

Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, voorzitter \u2013 Dr. B.A.C. Loomans, secretaris \u2013 Drs. N. Berghuis-Bergsma - Dr. W.E.R. Berkhout - Mr. drs. J. Craandijk \u2013 Dr. C.M. Kreulen \u2013 Dr. J.G.J.H. Schols<\/p>\n

Redactie<\/span><\/p>\n

Dr. C.P. Bots, hoofdredacteur \u2013 Drs. L.M. van der Poel - Drs. J.S. van der Vos (bureauredacteuren) - Dr. H.S. Brand \u2212 Prof. dr.\u00a0 M.A.J. Eijkman \u2013 Drs. D.D. Kerkdijk \u2013 Dr. G.J.C. Kramer - Drs. S.L. Liem - Drs. A.M. van Luijk \u2013 Dr. W.J. van der Meer \u2013 Dr. J. Pijpe - Dr. J.H.G. Poorterman (Excerpten) \u2013Prof. dr. G.J. Truin \u2212 Dr. J.H. Vermaire \u2013 Prof. dr. J.G.A.M. de Visscher - Prof. dr. L. van Zeghbroeck<\/p>\n

Adres van de redactie<\/span><\/p>\n

Redactie NTVT, Postbus 83, 3990 DB Houten
Telefoon: 030-30 31 350
E-mail: redactie@ntvt.nl (abonnees verwijzen we door naar klantenservice)
Internet: www.ntvt.nl<\/a><\/p>\n

PRELUM \u2502MEDISCHE MEDIA EN NASCHOLING<\/h3>\n

Adres uitgever<\/span><\/p>\n

De Molen 37, Postbus 545, 3990 GH Houten
Telefoon: 030-63 55 060; Fax: 030-63 55 069; Internet:
www.prelum.nl<\/a><\/p>\n

Directie<\/span><\/p>\n

A. Matera - IJ.J.B. Theunissen<\/p>\n

Uitgever<\/span><\/p>\n

B. Adriaanse<\/p>\n

Klantenservice abonnees<\/span><\/p>\n

Telefoon: 030-63 55 060; Fax: 030-63 55 069
E-mail:
ntvt-klantenservice@prelum.nl<\/a><\/p>\n

Adreswijziging<\/span><\/p>\n

- Via de knop \u2018mijn NTvT\u2019, op www.ntvt.nl
- Of via een e-mail naar de klantenservice onder vermelding van naam, nieuwe en oude adresggegevens
- Of via het corrigeren de adresdrager van het tijdschrift en deze retour te zenden naar Prelum.<\/p>","online":"1","volgorde":"1"}]}