{"pages":[{"id":"1","gebruiker":"40","groep":"3","titel":"Colofon","tekst":"

Colofon<\/h2>\n

Uitgave<\/h3>\n

Het tijdschrift NTvT verschijnt 11 keer per jaar en is eigendom van en wordt uitgegeven door de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V.<\/p>\n

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE<\/h3>\n

Directie<\/h3>\n

Prof. dr. P.F. van der Stelt, voorzitter - Mr. dr. A.P.R. Tolmeijer, penningmeester - Drs. A. Bittermann ter Pelkwijk, vice-voorzitter\/secretaris<\/p>\n

Raad van Commissarissen<\/h3>\n

Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, voorzitter \u2013 Dr. A.C. Meijering, secretaris \u2013 Dr. W.E.R. Berkhout - Mr. drs. J. Craandijk \u2013 Dr. C.M. Kreulen \u2013 Prof. dr. Y. Ren<\/p>\n

Redactie<\/h3>\n

Mr. dr. W.G. Brands, hoofdredacteur - P. Visscher - Drs. J.S. van der Vos \u2013 P. Doolaard (bureauredacteuren) - Dr. H.W. Kersten - Drs. A.M. van Luijk \u2013 Dr. J.H.G. Poorterman \u2013 Prof. dr. G.J. Truin - Prof. dr. L. van Zeghbroeck (redacteuren) - Dr. H.S. Brand \u2212 Prof. dr. M.A.J. Eijkman \u2013 Drs. S.L. Liem \u2013 Drs. W.J. van der Meer - Dr. B.C.M. Oosterkamp \u2013 Prof. dr. B. Stegenga \u2013 Dr. J.H. Vermaire - Dr. J.G.A.M. de Visscher (redactiemedewerkers)<\/p>\n

Medewerkers rubriek Excerpten<\/h3>\n

Prof. dr. C. de Baat \u2013 Prof. dr. A.G. Becking \u2212 Dr. H.S. Brand \u2013 Mr.drs. J. Craandijk \u2212 Prof. dr. M.S. Cune - Drs. A.M.A. Eggink \u2013 Dr. R.J.M. Gruythuysen - Dr. A.C. Jongsma \u2013 Dr. J.B. Krikken - Drs. A.M. van Luijk \u2013 Drs. W.V.A. Morsen - Drs. Ch. Penning \u2013 Dr. J.H.G. Poorterman \u2013 Dr. A.H.B. Schuurs \u2013 Prof. dr. P.J. Slootweg \u2013 Dr. M.H. Steenks \u2013 Dr. G. Stel \u2013 Prof. dr. P.F. van der Stelt \u2013 Dr. A.J.P. van Strijp \u2013 Prof. dr. L. van Zeghbroeck<\/p>\n

Nieuws: staat onder redactie van P. Visscher.
E-mail: nieuwsberichten@ntvt.nl<\/a> (persberichten).
Excerpten: staat onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman. E-mail:
redactie@ntvt.nl<\/a>
Lezerspost:
redactielezerspost@ntvt.nl<\/a><\/p>\n

Adres van de redactie<\/h3>\n

Redactie NTvT, postbus 83, 3990 DB Houten
Telefoon: 030-3031350
E-mail:
redactie@ntvt.nl<\/a>
Internet:
www.ntvt.nl<\/a><\/p>\n

\u00a92018 Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V.<\/p>\n

Het tijdschrift is opgenomen in MEDLINE | ISSN 0028-2200<\/p>\n

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. en de uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en\/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie en de uitgever.<\/p>\n

Uitgever<\/h3>\n

Prelum<\/h3>\n

E.B.M.J. Blomme en IJ.J.B. Theunissen
De Molen 37, postbus 545, 3990 GH Houten
Telefoon: 030-63 55 060
E-mail:
info@prelum.nl<\/a><\/p>\n

Adreswijziging<\/h3>\n

Adresgegevens kunnen door de abonnee worden aangepast op www.ntvt.nl, via de knop \u2018mijn NTvT\u2019. Of door een e-mail te sturen naar ntvt-klantenservice@prelum.nl<\/a> onder vermelding van naam, nieuwe en oude adresgegevens.<\/p>\n

Tot slot kunnen wijzigingen worden doorgegeven door de adresdrager van het tijdschrift te corrigeren en retour te zenden naar:<\/p>\n

Prelum
Afdeling Klantenservice NTvT
Postbus 545
3990 GH Houten<\/p>","online":"1","volgorde":"1"}]}