{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"4037","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie C.S. Tastepe: Nieuwe behandeling voor botherstel na peri-implantitis","titel_key":"promotie_c_s_tastepe_nieuwe_behandeling_voor_botherstel_na_peri_implantitis","subtitel":"","samenvatting":"Ceylin Tastepe onderzocht een nieuwe methode waarbij door peri-implantitis aangetast bot op het implantaatoppervlak weer kan herstellen. Deze methode reinigde en veranderde het blootgestelde implantaat. Tastepe ontwikkelde een techniek waarbij osteoconductieve en osteoinductieve poeders met lucht en...","content":"

Ceylin Tastepe onderzocht een nieuwe methode waarbij door peri-implantitis aangetast bot op het implantaatoppervlak weer kan herstellen. Deze methode reinigde en veranderde het blootgestelde implantaat. Tastepe ontwikkelde een techniek waarbij osteoconductieve en osteoinductieve poeders met lucht en water op het implantaatoppervlak werden geblazen zodat het oppervlak weer aantrekkelijk werd voor botweefsel. Ze ontdekte, na verdere optimalisatie, dat deze behandeling nieuw botweefsel op het implantaatoppervlak kon laten groeien. De resulaten van deze nieuwe behandeling zijn veelbelovend en kunnen implantaatverlies door peri-implantitis in de toekomst voorkomen.<\/p>\r\n

Op 14 december 2017 <\/a>promoveerde Ceylin Tastepe aan de Vrije Universiteit Amsteram op haar proefschrift ‘Osteoinductive treatment methods for implant surfaces exposed to peri-implantitis’. Promotor was prof. dr. D. Wismeijer en copromotor was dr. Y. Liu. In juli 2014 verscheen een bijdrage over het begin van haar onderzoek in ‘Onder de loep<\/a>’.<\/p>","datum":"2017-12-14 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4519","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/171214_pers_promotie_cs_tastepe_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-c-s-tastepe-nieuwe-behandeling-voor-botherstel-na-peri-implantitis","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/171214_pers_promotie_cs_tastepe_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/171214_pers_promotie_cs_tastepe_web.jpg"},{"id":"4035","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie E.G. Salentijn: Verkeersongeval grootste oorzaak van middengezichtbreuken","titel_key":"promotie_e_g_salentijn_verkeersongeval_grootste_oorzaak_van_middengezichtbreuken","subtitel":"","samenvatting":"Op 13 december 2017 promoveerde Erik G. Salentijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘Midfacial trauma patients: an epidemiological survey’. Promotoren waren prof. dr. T. Forouzanfar en prof. dr.  E.A.J.M. Schulten.\r\nSalentijn richtte zich op het voorkomen van ...","content":"

Op 13 december 2017 <\/a>promoveerde Erik G. Salentijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘Midfacial trauma patients: an epidemiological survey<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. T. Forouzanfar en prof. dr.  E.A.J.M. Schulten.<\/p>\r\n

Salentijn richtte zich op het voorkomen van middenzichtsfracturen en de behandeling daarvan. Een van zijn bevindingen was dat verkeersongevallen de belagnrijkste oorzaak van de fracturen bleken te zijn. In een van de komende edities van het NTvT wordt zijn onderzoek uitgebreid besproken in de serie ‘Hora est’.<\/p>","datum":"2017-12-13 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4517","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/171113_pers_promotie_e_g_salentijn_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-e-g-salentijn-verkeersongeval-grootste-oorzaak-van-middengezichtbreuken","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/171113_pers_promotie_e_g_salentijn_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/171113_pers_promotie_e_g_salentijn_web.jpg"},{"id":"4045","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Wintersymposium kaakchirurgie VUmc: Speekselklieren","titel_key":"wintersymposium_kaakchirurgie_vumc_speekselklieren","subtitel":"Congresverslag","samenvatting":"Op vrijdag 8 december 2017 organiseerde de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc het 28ste wintersymposium, waarin dit keer speekselklierafwijkingen centraal stonden.\r\nTijdens het eerste deel bespraken mka-chirurgen in opleiding enkele casussen. Peter Spee besprak een pati...","content":"

Op vrijdag 8 december 2017 organiseerde de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc het 28ste wintersymposium, waarin dit keer speekselklierafwijkingen centraal stonden.<\/p>\r\n

Tijdens het eerste deel bespraken mka-chirurgen in opleiding enkele casussen. Peter Spee besprak een patiënt met een dubbelzijdige paramediane lippit. Deze komen zeer frequent voor in de mondhoek of op de lippen, maar zijn zeldzaam in het lippenrood. In het laatste geval is de lippit vaak onderdeel van een syndroom, zoals het Van der Woude-syndroom, en kan genetisch onderzoek zijn aangeraden. Elisabeth Brouns behandelde de verschillende oorzaken van lipontstekingen, en benadrukte dat bij cheilitis granulomatosa men als eerste allergieën en systemische ziekten als mogelijke oorzaken moet uitsluiten. Arjan Bins toonde aan de casus van een vrouwelijke patiënt met een gezwollen wang aan dat parotitis epidemica (‘de bof’) zelfs bij volledig vaccinatie kan voorkomen. Door de afgenomen vaccinatiegraad van de Nederlandse bevolking is sinds 2008 een duidelijke toename van het aantal patiënten met de bof waargenomen. Bins ging in op de mogelijke ernstige gevolgen en wees erop dat het een meldingsplichtige ziekte betreft: indien een tandarts een geval van de bof vermoedt, is men verplicht dit binnen 1 dag bij de GGD te melden.<\/p>\r\n

Voor de eerste maal in de geschiedenis werd de zogenoemde Van der Kwast-lezing door een duo verzorgd. mka-chirurg-oncoloog Jan de Visscher richtte zich op speekselkliertumoren. Deze zijn zeldzaam en door de trage groei valt de afwijking de patiënt zelf niet of nauwelijks op. Tandartsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de herkenning en de Visscher toonde veel afbeeldingen om de aanwezigen te leren tumoren vroegtijdig te herkennen. Ook riep hij tandartsen op zich niet alleen op de mondholte te richten, maar patiënten ook op extraorale zwellingen te inspecteren. Zijn collega Erik van der Meij vertelde enthousiast over de mogelijkheden van sialendoscopie. Hierbij wordt in de afvoergang van een speekselklier een dunne scoop gebracht waarmee afwijkingen gediagnosticeerd kunnen worden. Tijdens de sialendoscopie kunnen stenosen en speekselstenen vaak direct worden behandeld, waardoor chirurgische verwijdering van speekselklieren minder vaak noodzakelijk is.<\/p>\r\n

 <\/p>","datum":"2017-12-13 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4528","auteurs":[{"id":"100","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H.S. Brand","titel_key":"h_s_brand","old_id":"100","voorvoegsel":"H.S.","achternaam":"Brand"}],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/171208_wintersymposium_kaakchirurgie_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/wintersymposium-kaakchirurgie-vumc-speekselklieren","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/171208_wintersymposium_kaakchirurgie_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/171208_wintersymposium_kaakchirurgie_web.jpg"},{"id":"4046","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Rechtzaak tandprothetici versus zorgverzekeraar van de baan","titel_key":"rechtzaak_tandprothetici_versus_zorgverzekeraar_van_de_baan","subtitel":"","samenvatting":"Eerder werd bericht dat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van zorgverzekeraar VGZ de zorgverzekeraar voor de rechter daagden. Nu zijn de partijen nu tot overeenstemming gekomen. Inzet van de rechtszaak was de weigering van VGZ om het aanbrengen van een gebitsprot...","content":"

Eerder werd bericht<\/a> dat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van zorgverzekeraar VGZ de zorgverzekeraar voor de rechter daagden. Nu zijn de partijen nu tot overeenstemming gekomen. Inzet van de rechtszaak was de weigering van VGZ om het aanbrengen van een gebitsprothese op implantaten door een tandprotheticus te vergoeden. Het bereiken van overeenstemming betekent dat de cliënt de zorg alsnog vergoed krijgt. Ook mogen tandprothetici op verwijzing van een tandarts(-implantoloog) deze zorg alsnog zelfstandig aanvragen en declareren. Met de uitkomst van het gesprek is de rechtszaak van de baan.<\/p>\r\n

“We zijn blij met deze uitkomst”<\/i>, aldus directeur Marnix de Romph van de ONT, “omdat hiermee de toegankelijkheid van deze zorg voor de meest kwetsbare groep gewaarborgd blijft. De cliënt is de grote winnaar want die kan de zorgverlener waar hij het meest vertrouwen in heeft het gebit laten maken. Dit doet bovendien recht aan de wettelijke bevoegdheid van de tandprotheticus. In deze casus heeft de tandprotheticus zich aan alle spelregels gehouden. VGZ doet dat nu ook en dat waarderen we”<\/i>.<\/p>\r\n

In een reactie laat VGZ weten het te betreuren dat eerdere communcatie vanuit VGZ tot een misverstand heeft geleid. “De gebitsprothese op implantaten wordt, ook als deze gemaakt wordt door een tandprotheticus, vergoed mits er een verwijzing van de tandarts is”<\/i>, aldus VGZ. Als goed voornemen voor komend jaar hebbende partijen afgesproken voor het zorginkoopbeleid 2019 intensief met elkaar te overleggen.<\/p>\r\n

(Bron: ONT, 11 december 2017)<\/p>","datum":"2017-12-13 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4529","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/logo_ont_2017_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/rechtzaak-tandprothetici-versus-zorgverzekeraar-van-de-baan","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/logo_ont_2017_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/logo_ont_2017_web.jpg"},{"id":"4036","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie R. Jalali: Genmutaties in transporteiwitten veroorzaken verzuring en hypermineralisatie tandglazuur","titel_key":"promotie_r_jalali_genmutaties_in_transporteiwitten_veroorzaken_verzuring_en_hypermineralisatie_tandglazuur","subtitel":"","samenvatting":"Rozita Jalali richtte zich in haar promotieonderzoek op de regulatie van de pH door ameloblasten gedurende de ontwikkeling van tandglazuur. Vorming van hydroxyapatietkristallen tijdens de mineralisatie van het tandglazuur maakt protonen (H+) vrij. Zonder verdere ingreep zouden deze protonen de glazu...","content":"

Rozita Jalali richtte zich in haar promotieonderzoek op de regulatie van de pH door ameloblasten gedurende de ontwikkeling van tandglazuur. Vorming van hydroxyapatietkristallen tijdens de mineralisatie van het tandglazuur maakt protonen (H+) vrij. Zonder verdere ingreep zouden deze protonen de glazuurmatrix geleidelijk aan verzuren hetgeen verdere kristalvorming remt en uiteindelijk leidt tot hypomineralisatie van glazuur. Een voorbeeld hiervan is te zien bij patiënten met taaislijmziekte (cystic fibrosis); door mutatie in chloride kanalen zijn de ameloblasten minder goed in staat bicarboanaat te transporteren. Jalali onderzocht de hypothese dat ameloblasten bicarbonaat uitscheiden om het zuur te bufferen. Tevens werd de hypothese getest dat het ontstaan van glazuurfluorosis is geassocieerd met vorming van protonen die ontoereikend geneutraliseerd worden tijdens de tandglazuurontwikkeling.<\/p>\r\n

Jalali kon in muizen vaststellen dat ameloblasten gebruikmaken van verschillende typen transporteiwitten die bicarbonaatbuffer kunnen opnemen uit weefselvloeistof en transporteren naar het vormend glazuur. Genmutaties in sommige van deze transporteiwitten veroorzaakten verzuring en  hypomineralisatie van glazuur. Jalali’s onderzoek leverde tevens een completer model op voor het transport van  ionen als Na+, K+ en bicarbonaat naar en uit de glazuurmatrix.<\/p>\r\n

Op 11 december 2017<\/a> promoveerde Rozita Jalali aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Regulation of pH during enamel development: implication for understanding the mechanism underlying enamel hypomineralization<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. V. Everts en prof. dr. S. Gibbs. Copromotor was dr. A.L.J.J. Bronckers.<\/p>","datum":"2017-12-11 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4518","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/171211_pers_promotie_r_jalali_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-r-jalali-genmutaties-in-transporteiwitten-veroorzaken-verzuring-en-hypermineralisatie-tandglazuur","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/171211_pers_promotie_r_jalali_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/171211_pers_promotie_r_jalali_web.jpg"},{"id":"2459","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Een nieuw begin","titel_key":"een_nieuw_begin","subtitel":"","samenvatting":"Willen we de mondzorg in de toekomst voor een breed publiek toegankelijk blijven houden dan zijn er verschillende keuzes. Als we willen vasthouden aan het huidige \u2018fee for service\u2019-systeem dan zal vraag en aanbod wellicht gestuurd moeten gaan worden door veranderingen in tarifi\u00ebring. We zouden ook kunnen kiezen voor een totaal andere insteek, bijvoorbeeld een \u2018pay for performance\u2019-systeem of wellicht is het afstoffen en herinvoeren van een vorm van het abonnementssysteem voor de mondzorg op dit moment de juiste weg om in te slaan? ","content":"

Zo’n decembereditie doet onwillekeurig terugkijken op het voorbije jaar maar ook vooruitkijken naar wat er in het nieuwe jaar te gebeuren staat. Een nieuw jaar voelt voor mij altijd weer als een schone lei. Zeg maar, het gevoel dat je hebt bij een nieuwe computer waarbij je e-mail nog niet is volgelopen met berichten die moeten worden verwijderd of gearchiveerd en waarbij de opslagruimte nog niet is vervuild met een veelvoud van nog niet uitgezochte foto’s en bestanden. De ruimte lijkt nog oneindig groot!<\/p>\r\n

In een nieuw jaar begint bijna 80% van alle mensen in Nederland vol goede moed aan 1 of meerdere goede voornemens, zoals meer sporten, minder snoepen en stoppen met roken. Goede voornemens schijnen een grotere kans van slagen te hebben als deze ‘SMART’ worden geformuleerd. De letters SMART staan hierbij voor:<\/p>\r\n