{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"4381","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Betere hechting van kronen met IDS-procedure","titel_key":"betere_hechting_van_kronen_met_ids_procedure","subtitel":"Promotie C.R.G. van den Breemer","samenvatting":"Uit onderzoek van Carline van den Breemer blijkt dat met het direct aanbrengen van één of meerdere lagen adhesief (de zogenoemde Immediate Dentine Sealing (IDS)-procedure) keramische kronen een hogere hecht- en breuksterkte hebben dan wanneer de conventionele procedure wordt toegepast....","content":"

Uit onderzoek van Carline van den Breemer blijkt dat met het direct aanbrengen van één of meerdere lagen adhesief (de zogenoemde Immediate Dentine Sealing (IDS)-procedure) keramische kronen een hogere hecht- en breuksterkte hebben dan wanneer de conventionele procedure wordt toegepast.<\/p>\r\n

Van den Breemer onderzocht de toegevoegde waarde van de IDS-procedure op de hechting van partiële kronen van keramiek. Zij vergeleek de IDS-procedure met de conventionele methode, waarbij het afdekken van het dentine meestal plaatsvindt vlak vóór het plaatsen van de restauratie (Delayed Dentin Sealing (DDS)-procedure). Van den Breemer verrichtte hiervoor zowel klinisch als in-vitro-onderzoek. Voor het klinisch onderzoek volgde zij 30 patiënten die ieder 2 partiële keramische restauraties ontvingen op vitale eerste of tweede molaren en waarbij at random IDS of DDS werd toegepast.<\/p>\r\n

Van den Breemer concludeert dat het aanbrengen van ten minste 1 laag IDS gunstiger is dan  het gebruik van DDS als gekeken wordt naar de hecht- en breuksterkte. Na het volgen van de patiënten stelde ze vast dat er tussen beide behandelingen geen verschil was met betrekking tot gevoeligheid op korte termijn , patiënttevredenheid en klinische overleving na 3 jaar. Op de lange termijn blijkt IDS in vitro echter gunstiger dan DDS.<\/p>\r\n

Op 14 november 2018<\/a> promoveerde Carline R.G. van den Breemer aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Clinical and laboratory evaluation of immediate dentin sealing<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. M.S. Cune en prof. dr. M. Özcan. Copromotor was dr. M.M.M. Gresnigt.<\/p>","datum":"2018-11-17 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4876","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/181114_pers_promotie_c_van_den_breemer_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/betere-hechting-van-kronen-met-ids-procedure","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/181114_pers_promotie_c_van_den_breemer_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/181114_pers_promotie_c_van_den_breemer_web.jpg"},{"id":"4384","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"De Endo richtlijn 2.0","titel_key":"de_endo_richtlijn_2_0","subtitel":"Congresverslag","samenvatting":"Het zeer goed bezochte najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie op 9 november 2018 was er één voor praktiserende tandartsen om van te likkebaarden. Goed geïllustreerde voordrachten, heldere casus, praktische tips, fraaie röntgenopnamen die het belang l...","content":"

Het zeer goed bezochte najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie op 9 november 2018 was er één voor praktiserende tandartsen om van te likkebaarden. Goed geïllustreerde voordrachten, heldere casus, praktische tips, fraaie röntgenopnamen die het belang lieten zien van juist ingestelde röntgenapparaten en ontboezemingen van gerede twijfels bij behandelbeslissingen.<\/p>\r\n

De bijeenkomst werd geopend met de zo langzamerhand traditionele Hans Genet lezing, ditmaal uitgesproken door dr. Luc van der Sluis, tandarts-endodontoloog en momenteel afdelingshoofd van de tandheelkundige opleiding in Groningen. Hij vergeleek de endodontologische zorg in 1989, het jaar dat Hans Genet overleed, met de hedendaagse zorg en vroeg zich af of de kwaliteit ervan in de laatste 30 jaar was verbeterd. Ondanks het feit dat de hedendaagse tandartsen over betere preparatietechnieken beschikken, minder lengtefoto’s maken, er andere spoeltechnieken bestaan, er meer wetenschappelijke kennis op dit gebied bestaat en behandelingen door het gebruik van de operatiemicroscoop mogelijk makkelijker zijn, blijven er problemen bestaan. De reden daarvan is dat de anatomie van een wortelkanaal complex blijft en de biofilm ook nu nog moeilijk is te verwijderen. Van der Sluis verwachtte geen baanbrekende vernieuwingen in de toekomst.<\/p>\r\n

Dr. Dirk Mettes beschreef zijn ontdekkingsreis in het kwaliteitsdenken, een tocht zonder eindbestemming waarin klinische data uit de algemene praktijk essentieel blijven. De vraag blijft onbeantwoord wie nu precies die gemiddeld bekwame beroepsgenoot is. In 2, voor tandartsen-algemeen practici zeer nuttige ‘doe-lezingen’ besprak eerst Jenneke de Jong de problemen bij periapicale röntgenopnamen. Zij liet zien waarom het gebruik van wattenrollen zo van nut is bij het maken van röntgenopnamen met als doel de diagnostiek van periapicale aandoeningen. Bram Lak besprak vervolgens de problematiek van een onverwacht pijnconsult en uitte de wijze woorden: “If you listen tot the patient, he is telling you the diagnosis”<\/i>. Hij wees onder meer op de voordelen van een pulpotomie bij jonge patiënten.<\/p>\r\n

Na de pauze besprak dr. Hagay Shemesh het wel en wee van de orthograde herbehandeling en wees daarnaast op de verschillen tussen de patiëntgerichte en de resultaatgerichte zorg. Hij stelde vast dat tandartsen in staat moeten te zijn met hun patiënten te reflecteren op de prognostische factoren en daarnaast met een risicoanalyse als het gaat om een endontologisch behandelplan. In een duopresentatie gingen Aukje Bouwman en Machteld Siers, endodontologen van de Nijmeegse opleiding, onder meer in op hoe te handelen bij een afgebroken instrument tijdens een endodontische behandeling. Zij wezen daarbij naar uitspraken van verschillende tuchtcolleges, die een dergelijk incident vrijwel altijd als een complicatie beschouwen. Opvallend was hun stelling dat een richtlijn weliswaar houvast geeft, maar dat dit tandartsen niet mag beletten om op te houden met nadenken.<\/p>\r\n

De laatste spreker was een arts-internist, dr. Luc Gelinck, die gespecialiseerd is in de gevaren van het antibioticagebruik en de problematiek van pijnbestrijding. Hij verbaasde zich over het gebrek aan richtlijnen in de mondzorg. Zijn belangrijkste stelling was dat de beperking van het antibioticagebruik, ook in de mondzorg, waarschijnlijk de belangrijkste bijdrage is voor de antimicrobiële resistentie op landelijk niveau.<\/p>\r\n

(Michiel A.J. Eijkman<\/b>, redacteur)<\/p>","datum":"2018-11-17 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4879","auteurs":[{"id":"200","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.A.J. Eijkman","titel_key":"m_a_j_eijkman","old_id":"200","voorvoegsel":"M.A.J.","achternaam":"Eijkman"}],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/181109_con_congres_nvve_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/de-endo-richtlijn-2-0","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/181109_con_congres_nvve_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/181109_con_congres_nvve_web.jpg"},{"id":"4378","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Onderzoek herstel speekselklierfunctie krijgt financi\u00eble steun","titel_key":"onderzoek_herstel_speekselklierfunctie_krijgt_financiele_steun","subtitel":"","samenvatting":"De onderzoeksgroep van UMC Groningen die werkt aan een nieuwe behandeling voor het herstel van de speekselklierfunctie van mensen met het syndroom van Sjögren, krijgt de komende 5 jaar 400.000 euro van ReumaNederland. Tevens erkende ReumaNederland de onderzoeksgroep als Research Centre of Excel...","content":"

De onderzoeksgroep van UMC Groningen die werkt aan een nieuwe behandeling voor het herstel van de speekselklierfunctie van mensen met het syndroom van Sjögren, krijgt de komende 5 jaar 400.000 euro van ReumaNederland. Tevens erkende ReumaNederland de onderzoeksgroep als Research Centre of Excellence. Hoofdonderzoeker prof. dr. Frans Kroese: “Ik ben enorm vereerd en trots dat we zijn erkend als Research Centre of Excellence. Ons onderzoek is echt teamwork en deze erkenning honoreert de gezamenlijke inspanning van veel mensen om tot een doorbraak te komen die het leven van patiënten met het syndroom van Sjögren verbetert.”<\/i><\/p>\r\n

Hoewel in het onderzoek naar en de behandeling van het syndroom van Sjögren de afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt, zijn kapotte speeksel- en traanklieren door de ontstekingen nog steeds een veelvoorkomend en naar gevolg van de ziekte. Een extreem droge mond zorgt voor grote problemen met eten en slikken. “Door dit onderzoek krijgen we beter inzicht in wat er aan de hand is met de speekselklieren van patiënten met het syndroom van Sjögren en hoe we met stamceltherapie kunnen helpen om de productie van speeksel weer te herstellen. We hebben al kunnen vaststellen dat het aantal stamcellen in de speekselklieren van patiënten met deze aandoening sterk verminderd is en het herstelvermogen niet goed is. We denken het herstelvermogen te kunnen helpen door extra speekselklierstamcellen te maken en terug te geven aan de patiënt”<\/i>, aldus Kroeze.<\/p>\r\n

Met de erkenning van onderzoeksgroepen die voorop lopen in het onderzoek naar ontstekingsreuma, waaronder het syndroom van Sjögren, tot Research Centres of Excellence wil ReumaNederland grote stappen zetten in doorbraken in de behandeling van mensen met ontstekingsreuma. Voor deze centra stelt ReumaNederland in totaal de komende 5 jaar 7,3 miljoen euro beschikbaar. Directeur Lodewijk Ridderbos van ReumaNederland: “We leggen ons niet neer bij waar we nu staan. Het UMCG heeft unieke expertise in het inzetten van stamcellen en wij verwachten dat de onderzoekgroep onder leiding van prof. dr. Frans Kroese de komende jaren met baanbrekende ontdekkingen gaat komen die een doorbraak gaat zijn voor de behandeling van patiënten met het syndroom van Sjögren. Het behandelen van Sjögren met stamceltherapie hadden we in tot voor kort niet voor mogelijk geacht. Nu wil ReumaNederland er alles aan doen om dat werkelijkheid te maken.''  <\/i><\/p>\r\n

(Bron: UMCG, 7 november 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-11-16 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4873","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/181107_thk_onderzoek_naar_herstel_speekselklierfunctie_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/onderzoek-herstel-speekselklierfunctie-krijgt-financiele-steun","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/181107_thk_onderzoek_naar_herstel_speekselklierfunctie_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/181107_thk_onderzoek_naar_herstel_speekselklierfunctie_web.jpg"},{"id":"4383","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Sfeerimpressie van NTQ: de video en foto's","titel_key":"sfeerimpressie_van_ntq_de_video_en_foto_s","subtitel":"","samenvatting":"Op 2 november 2018 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) samen met haar uitgever Prelum de Nationale Tandheelkunde Quiz vanwege het 125-jarig bestaan van het NTvT. Hier volgen een film en de foto's van dit bijzondere event en bijzondere lustrumdag van het NTvT.","content":"

Op 2 november 2018 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde<\/em> (NTvT) samen met haar uitgever Prelum de Nationale Tandheelkunde Quiz vanwege het 125-jarig bestaan van het NTvT.<\/p>\r\n

Hier volgen een film en de foto's van dit bijzondere event en bijzondere lustrumdag van het NTvT.<\/p>\r\n

Film<\/h2>\r\n