{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"4110","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie: U. Schepke: De rol van zirkoniumdioxide implantaten in restauratieve tandheelkunde","titel_key":"promotie_u_schepke_de_rol_van_zirkoniumdioxide_implantaten_in_restauratieve_tandheelkunde","subtitel":"","samenvatting":"Op 14 februari 2018 promoveerde Ulf Schepke aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Implementation and evaluation of some digital tools in contemporary implant dentistry’. Promotoren waren prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. G.M. Raghoebar.\r\nSchepke...","content":"

Op 14 februari 2018<\/a> promoveerde Ulf Schepke aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Implementation and evaluation of some digital tools in contemporary implant dentistry<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. G.M. Raghoebar.<\/p>\r\n

Schepke richtte de focus van zijn promotieonderzoek op de rol van digitale productie en behandelingen binnen de restauratieve tandheelkunde, in het bijzonder bij het restaureren met zirkoniumdioxide implantanten. In een van de komende edities van het NTvT wordt zijn onderzoek uitgebreid besproken in de serie ‘Hora est’.<\/p>","datum":"2018-02-14 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4576","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180214_pers_promotie_u_schepke_webjpg.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-u-schepke-de-rol-van-zirkoniumdioxide-implantaten-in-restauratieve-tandheelkunde","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180214_pers_promotie_u_schepke_webjpg.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180214_pers_promotie_u_schepke_webjpg.jpg"},{"id":"4115","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Ook tandartsen sluiten zich aan bij aangifte tegen tabaksindustrie ","titel_key":"ook_tandartsen_sluiten_zich_aan_bij_aangifte_tegen_tabaksindustrie","subtitel":"","samenvatting":"Op 13 februari 2018 maakten ook de KNMT en de ANT bekend dat zij zich aansluiten aan bij de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq namens 2 longpatiënten en Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de tabaksindustrie. Inmiddels sluiten steeds meer organisaties in de gezondheidszorg zich ...","content":"

Op 13 februari 2018 maakten ook de KNMT en de ANT bekend dat zij zich aansluiten aan bij de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq namens 2 longpatiënten en Stichting Rookpreventie Jeugd<\/a> tegen de tabaksindustrie. Inmiddels sluiten steeds meer organisaties in de gezondheidszorg zich aan bij dit initiatief. KWF Kankerbestrijding was de eerste, hierna volgden onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, de Stichting Claudicationet, het Antonie van Leeuwenhoek en zeer recent ook het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen.<\/p>\r\n

De tandarts ziet dagelijks bij rokende patiënten de nare gevolgen van tabak. Roken leidt tot ernstige tandvleesontstekingen, het verlies van tanden en is verantwoordelijk voor 75% van de gevallen van mond- en keelkanker”<\/i>, verklaart voorzitter Wolter Brands het besluit van de KNMT.  De KNMT is tevens partner in de Alliantie Nederland Rookvrij! een actief netwerk dat staat voor een rookvrij Nederland, waar niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.<\/p>\r\n

De ANT vindt dat het nu voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met het verslaafd maken van de Nederlandse jeugd en overige gebruikers.<\/p>\r\n

(Bron: KNMT, 13 februari 2018<\/a>\/ANT, 13 februari 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-02-13 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4598","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/1802013_thk_ook_tandartsen_sluiten_zich_aan_bij_aangifte_tegen_tabaksindustrie_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/ook-tandartsen-sluiten-zich-aan-bij-aangifte-tegen-tabaksindustrie","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/1802013_thk_ook_tandartsen_sluiten_zich_aan_bij_aangifte_tegen_tabaksindustrie_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/1802013_thk_ook_tandartsen_sluiten_zich_aan_bij_aangifte_tegen_tabaksindustrie_web.jpg"},{"id":"4114","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Winnaars van Jubileumprijsvraag 1 en 2 ","titel_key":"winnaars_van_jubileumprijsvraag_1_en_2","subtitel":"","samenvatting":"De winnaars van de jubileumprijsvraag in de decembereditie 2017 en de januari-editie 2018 zijn bekend! Dit zijn respectievelijk de heer P. de Haan en mevrouw M. Meiland. De goede antwoorden zijn...","content":"

\"afb_het_gezicht_web.jpg\"De winnaar van jubileumprijsvraag 1 (decembereditie 2017)  is de heer P. de Haan<\/strong> uit Joure. Het juiste antwoord op de vraag wie voor het eerst beschreeft dat cariës wordt veroorzaakt door zich aan het glazuur hechtende bacteriën (gelatineuse plaques), was: G.V. Black. Dit stond in het artikel ‘Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Mondhygiëne<\/a>’ van H. Kalsbeek in de januari-editie (pag. 11-14).<\/p>\r\n

De winnaar van jubileumprijsvraag 2 (januari-editie 2018) is mevrouw M. Meiland<\/strong> uit Almere. Het juiste antwoord op de vraag van wanneer het eerste gebruik van zilveramalgaam waarschijnlijk is gedateerd, was: in de zevende eeuw. Dit stond in het artikel ‘Serie: Tandheelkundig erfgoed. Amalgaam: van weldaad naar verbod<\/a>’ van R. de Raat in de februari-editie (pag. 77-78).<\/p>\r\n

Beide winnaars hebben het boek ‘Het gezicht, atlas van de klinische anatomie’ ontvangen.<\/p>","datum":"2018-02-12 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4597","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/ntvt_jubileumlogo_versie2.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/winnaars-van-jubileumprijsvraag-1-en-2","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/ntvt_jubileumlogo_versie2.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/ntvt_jubileumlogo_versie2.jpg"},{"id":"2497","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Nieuws of niet?","titel_key":"nieuws_of_niet","subtitel":"","samenvatting":"Een van de onderwerpen die het nieuws van het afgelopen jaar 2017 heeft beheerst, was het nieuws zelf. Het lijkt alsof met de nieuwe president in het Witte Huis een wind, misschien zelfs een orkaan, van \u201cfake news\u201d oftewel nepnieuws zich over de wereld verspreid. Onderzoek laat zien dat Nederlanders zich zorgen maken over dit nepnieuws. De verspreiding van des\u00adinformatie en de maatschappelijke discussie hierover leidt bij velen tot verwarring. Wat waar is en wat niet zegt 1 op de 3 Nederlanders tegenwoordig vaak niet meer te weten.","content":"

Een van de onderwerpen die het nieuws van het afgelopen jaar 2017 heeft beheerst, was het nieuws zelf. Het lijkt alsof met de nieuwe president in het Witte Huis een wind, misschien zelfs een orkaan, van “fake news”<\/i> oftewel nepnieuws zich over de wereld verspreid. Onderzoek laat zien dat Nederlanders zich zorgen maken over dit nepnieuws. De verspreiding van des­informatie en de maatschappelijke discussie hierover leidt bij velen tot verwarring. Wat waar is en wat niet zegt 1 op de 3 Nederlanders tegenwoordig vaak niet meer te weten. Dit fenomeen komt meer voor onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden en ook meer bij ouderen.<\/p>\r\n

Op het moment van schrijven is net bekend geworden dat Russische sporters uitgesloten zijn van deelname aan de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Met deze uitsluiting wordt de Russische overheid gestraft voor de uitvoering van een omvangrijk dopingprogramma tijdens de Winterspelen van 4 jaar geleden in Sotsji. Russische sporters mogen op de komende Winterspelen wel uitkomen onder een neutrale vlag. Echter, deze sporters moeten aan kunnen tonen dat zij nooit op doping zijn betrapt en geen enkele controle hebben gemist. Echt nieuws.<\/i> <\/p>\r\n

In de Verenigde Staten twitterde de president meteen dat hij heel verheugd was over deze maatregel om de sport op te schonen en dat hij overwoog een dergelijke maatregel in meerdere geledingen van de samenleving door te voeren, waaronder de gezondheidszorg. Hij verwees alvast naar een snel te volgen persbericht. Hierin viel te lezen dat als onderdeel van de hervormingen in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten alleen zorgverleners die nooit betrapt waren op fraude en in alle voorkomende gevallen hadden meegewerkt aan controles van hun boekhouding en patiëntendossiers hun vak nog mochten uitoefenen. Uiteindelijk wordt de zorg hierdoor beter en goedkoper. Nepnieuws<\/i>.<\/p>\r\n

Fraude en nieuws<\/h2>\r\n

Ook de Nederlandse gezondheidszorg is gebaat bij een goed functionerend systeem van financiële en zorginhoudelijke controle. Berichten over het tegendeel bereiken ons wekelijks. Zomaar een voorbeeld: op dezelfde dag dat het nieuws over de Russische sporters bekend werd, stond in de krant dat het bedrijf Casa, verantwoordelijk voor de helft van de abortuszorg in Nederland, failliet is verklaard. De reden hiervoor was de ontdekking van grootschalige fraude: medische tests werden gedeclareerd als verricht door specialisten in plaats van door de aanwezige basisartsen, abortussen werden dubbel gedeclareerd, onterechte kosten werden op rekeningen opgevoerd en eerstelijnszorg werd als specialistische zorg gedeclareerd. Verzekeraars werden voor een kleine 10 miljoen euro gedupeerd. Echt nieuws<\/i>.<\/p>\r\n

Tandartsen worden regelmatig in verband gebracht met fraude, maar harde cijfers ontbreken. Criminologe Engelman deed voor haar afstudeerscriptie kwalitatief onderzoek naar fraude onder tandartsen, met als hoofdvraag wat de normbeleving van tandartsen is ten aanzien van overbehandelen en creatief declareren. Hiertoe werden 19 tandartsen geïnterviewd die zich hiervoor hadden aangemeld. De ondervraagde tandartsen gaven aan creatief te declareren, hier omschreven als het optimaliseren van zorgregistraties om een hogere omzet te genereren, maar niet voor eigen financieel gewin? Het vraagteken is van mij afkomstig. Overigens gaven zij aan te vermoeden dat anderen wel buitensporig creatief declareren. Uit de afstudeer­scriptie bleek verder dat overbehandelen niet als normoverschrijdend werd gezien. Overbehandelen werd gedefinieerd als meer of duurdere zorg te leveren dan medisch noodzakelijk? Het vraagteken is van mij afkomstig. In de discussie geeft de criminologe aan dat het kwalitatieve onderzoek niet representatief is voor de hele beroepsgroep. Echt nieuws, niet echt geruststellend.<\/i><\/p>\r\n

Ethiek<\/h2>\r\n

Het vermogen tot leugen en bedrog zit in de mens verborgen. Om (toekomstige) fraude in de zorg tegen te gaan, dient aan de basis te worden begonnen, in de opleiding. Ethiek moet weer een vak worden. Normbesef op maatschappelijk terrein dient verder ontwikkeld te worden. Ook kan selectie aan de poort wellicht een goede bijdrage leveren. In februari 2018 zullen zich naar verwacht ongeveer 800 potentiele studenten tandheelkunde bij ACTA hebben aangemeld. Voor het komende studiejaar worden echter slechts 144 van hen geselecteerd om daadwerkelijk aan de opleiding te beginnen. Hiertoe leveren alle kandidaten een persoonlijk dossier in waaruit onder andere de selectie zal worden gemaakt. Een bewijs van goed gedrag hoeft niet te worden meegestuurd. Misschien liggen nu juist hier kansen voor de toekomst! Hoopvol nieuws<\/i>.<\/p>\r\n

Dr. Jan H.G. Poorterman, redacteur<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"11","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4579","auteurs":[{"id":"528","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.H.G. Poorterman","titel_key":"j_h_g_poorterman","old_id":"528","voorvoegsel":"J.H.G.","achternaam":"Poorterman"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_63_redactioneel.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/redactie_ntvt034_poorterman_web.jpg","rubriek_titel":"Redactioneel","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/nieuws-of-niet","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/redactie_ntvt034_poorterman_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/redactie_ntvt034_poorterman_web.jpg"},{"id":"2498","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Verbetering van de schisiszorg; uniforme en pati\u00ebntgeori\u00ebnteerde uitkomstmaten","titel_key":"verbetering_van_de_schisiszorg_uniforme_en_patientgeorienteerde_uitkomstmaten","subtitel":"","samenvatting":"De kwaliteit van de schisiszorg loopt wereldwijd sterk uiteen. Behandelprotocollen verschillen en de wijze van dataregistratie is niet uniform. De verbetering van deze zorg door middel van vergelijkend onderzoek is een uitdaging. Met uniforme registratie van pati\u00ebntgerichte uitkomsten en vergelijking van deze uitkomsten met andere zorgcentra kan worden ge\u00efdentificeerd wat de beste behandeltrajecten zijn. Deze kennis kan worden gebruikt om eigen zorg te verbeteren. Een internationale werkgroep die bestaat uit specialisten en schisispati\u00ebnten, heeft een set van uitkomstmaten samengesteld die door de pati\u00ebnt als belangrijkst worden ervaren. Deze werkgroep werkt onder co\u00f6rdinatie van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De Schisis-uitkomstset kan door alle centra wereldwijd worden gebruikt in de follow-up van schisispati\u00ebnten. In het Erasmus MC in Rotterdam is de \u2018Zorgmonitor Schisis\u2019 gebouwd, een applicatie waarin deze uitkomstmaten op vaste momenten worden verzameld. De implementatie van deze uitkomstset binnen meerdere schisiscentra en (inter)nationale benchmarking van de uitkomsten zal resulteren in transparantie en verbetering van schisiszorg wereldwijd.","content":"

De kwaliteit van de schisiszorg loopt wereldwijd sterk uiteen. Behandelprotocollen verschillen en de wijze van dataregistratie is niet uniform. De verbetering van deze zorg door middel van vergelijkend onderzoek is een uitdaging. Met uniforme registratie van patiëntgerichte uitkomsten en vergelijking van deze uitkomsten met andere zorgcentra kan worden geïdentificeerd wat de beste behandeltrajecten zijn. Deze kennis kan worden gebruikt om eigen zorg te verbeteren. Een internationale werkgroep die bestaat uit specialisten en schisispatiënten, heeft een set van uitkomstmaten samengesteld die door de patiënt als belangrijkst worden ervaren. Deze werkgroep werkt onder coördinatie van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De Schisis-uitkomstset kan door alle centra wereldwijd worden gebruikt in de follow-up van schisispatiënten. In het Erasmus MC in Rotterdam is de ‘Zorgmonitor Schisis’ gebouwd, een applicatie waarin deze uitkomstmaten op vaste momenten worden verzameld. De implementatie van deze uitkomstset binnen meerdere schisiscentra en (inter)nationale benchmarking van de uitkomsten zal resulteren in transparantie en verbetering van schisiszorg wereldwijd.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"1","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4580","auteurs":[{"id":"1606","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M. Haj","titel_key":"m_haj","old_id":"0","voorvoegsel":"M.","achternaam":"Haj"},{"id":"1607","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"H.H.W. de Gier","titel_key":"h_h_w_de_gier","old_id":"0","voorvoegsel":"H.H.W. de","achternaam":"Gier"},{"id":"1608","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"M. Van Veen-van der Hoek","titel_key":"m_van_veen_van_der_hoek","old_id":"0","voorvoegsel":"M. van","achternaam":" Veen-van der Hoek"},{"id":"1609","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"S.L. Versnel","titel_key":"s_l_versnel","old_id":"0","voorvoegsel":"S.L.","achternaam":"Versnel"},{"id":"1610","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"L.N. Van Adrichem","titel_key":"l_n_van_adrichem","old_id":"0","voorvoegsel":"L.N. van","achternaam":"Adrichem"},{"id":"783","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"E.B. Wolvius","titel_key":"e_b_wolvius","old_id":"783","voorvoegsel":"E.B.","achternaam":"Wolvius"},{"id":"1611","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.A. Hazelzet","titel_key":"j_a_hazelzet","old_id":"0","voorvoegsel":"J.A.","achternaam":"Hazelzet"},{"id":"381","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.J. Koudstaal","titel_key":"m_j_koudstaal","old_id":"381","voorvoegsel":"M.J.","achternaam":"Koudstaal"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_70_75_visie.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt135_01a_web.jpg","rubriek_titel":"Visie","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/verbetering-van-de-schisiszorg-uniforme-en-patientgeorienteerde-uitkomstmaten","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt135_01a_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt135_01a_web.jpg"},{"id":"2499","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Tandheelkundig erfgoed. Amalgaam: van weldaad naar verbod","titel_key":"serie_tandheelkundig_erfgoed_amalgaam_van_weldaad_naar_verbod","subtitel":"","samenvatting":"De firma de Trey & Co schreef in 1924 dat amalgaam de grootste weldaad voor de conserverende tandheelkunde was. Nog geen 100 jaar later staat het vulmiddel op de nominatie verboden te worden. In de tussenliggende periode zijn er veel discussies en hooglopende ruzies geweest over risico’s v...","content":"

De firma de Trey & Co schreef in 1924 dat amalgaam de grootste weldaad voor de conserverende tandheelkunde was. Nog geen 100 jaar later staat het vulmiddel op de nominatie verboden te worden. In de tussenliggende periode zijn er veel discussies en hooglopende ruzies geweest over risico’s van amalgaam. Deze amalgaamoorlogen werden beïnvloed door zowel economische, medische, politieke als emotionele factoren.<\/p>\r\n

 <\/h2>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"18","serie_naam":"Tandheelkundig erfgoed","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4581","auteurs":[{"id":"1585","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"R. de Raat ","titel_key":"r_de_raat_1","old_id":"0","voorvoegsel":"R. de","achternaam":"Raat"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_77_78_geschiedenis_en_thk.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt228_02web.jpg","rubriek_titel":"Geschiedenis en tandheelkunde","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/serie-tandheelkundig-erfgoed-amalgaam-van-weldaad-naar-verbod","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt228_02web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt228_02web.jpg"},{"id":"2500","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Juveniele idiopathische artritis","titel_key":"juveniele_idiopathische_artritis","subtitel":"","samenvatting":"Juveniele idiopathische artritis is de meest voorkomende chronische gewrichtsontsteking op kinderleeftijd. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt in 7 verschillende subtypes juveniele idiopathische artritis die worden vastgesteld op basis van de ziektekenmerken aanwezig in de eerste 6 maanden van de ziekte. De medicamenteuze behandeling is per subtype verschillend. Bij alle vormen van juveniele idiopathische artritis kunnen zich tandheelkundige problemen voordoen. Hierbij valt te denken aan een toegenomen incidentie van cari\u00ebs, stomatitis bij metho\u00adtrexaat gebruik, orale candidiasis bij immuunsuppressieve medicatie en een temporal mandibular joint-artritis. Temporal mandibulair joint-artritis blijkt in de praktijk lastig te herkennen. \u00adTandartsen zouden mogelijk een rol kunnen spelen in de signalering van \u00adtemporal mandibular joint-problematiek bij kinderen met \u00adjuveniele \u00adidiopathische artritis.","content":"

Juveniele idiopathische artritis is de meest voorkomende chronische gewrichtsontsteking op kinderleeftijd. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt in 7 verschillende subtypes juveniele idiopathische artritis die worden vastgesteld op basis van de ziektekenmerken aanwezig in de eerste 6 maanden van de ziekte. De medicamenteuze behandeling is per subtype verschillend. Bij alle vormen van juveniele idiopathische artritis kunnen zich tandheelkundige problemen voordoen. Hierbij valt te denken aan een toegenomen incidentie van cariës, stomatitis bij metho­trexaat gebruik, orale candidiasis bij immuunsuppressieve medicatie en een temporal mandibular joint-artritis. Temporal mandibulair joint-artritis blijkt in de praktijk lastig te herkennen. ­Tandartsen zouden mogelijk een rol kunnen spelen in de signalering van ­temporal mandibular joint-problematiek bij kinderen met ­juveniele ­idiopathische artritis.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"3","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4582","auteurs":[{"id":"1612","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"E.J.H. Schatorj\u00e9","titel_key":"e_j_h_schatorje","old_id":"0","voorvoegsel":"E.J.H.","achternaam":"Schatorj\u00e9"},{"id":"1613","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"A. van Royen-Kerkhof","titel_key":"a_van_royen_kerkhof","old_id":"0","voorvoegsel":"A. van","achternaam":" Royen-Kerkhof"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_81_86_medisch.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt163_04_web.jpg","rubriek_titel":"Medisch","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/juveniele-idiopathische-artritis","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt163_04_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt163_04_web.jpg"},{"id":"2501","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Gebruik van wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen door tandheelkundestudenten in Nederland","titel_key":"gebruik_van_wetenschappelijke_tijdschriften_en_vakbladen_door_tandheelkundestudenten_in_nederland","subtitel":"","samenvatting":"In welke mate raadplegen tandheelkundestudenten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen? In onderhavig onderzoek werd dit ge\u00efnventariseerd door middel van een digitale vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 333 tandheelkundestudenten (respons 20%) deelgenomen, waarvan 69% ervaring had met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Van de studenten was 65% geabonneerd op een tandheelkundig tijdschrift. Van de Nederlandstalige tijdschriften werden het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en het Nederlands Tandartsenblad frequent door studenten geraadpleegd. Internationale publicaties werden vooral door masterstudenten geraadpleegd, zij het minder frequent dan Nederlandse publicaties. Uit het onderzoek bleek dat 77% van de studenten het belangrijk vindt dat aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden tijdens de studie. Het lijkt dan ook aan te raden vroeg in het tandheelkundig curriculum aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardig\u00adheden, zodat tandheelkundestudenten leren adequaat publicaties te selecteren en te interpreteren.","content":"

In welke mate raadplegen tandheelkundestudenten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen? In onderhavig onderzoek werd dit geïnventariseerd door middel van een digitale vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 333 tandheelkundestudenten (respons 20%) deelgenomen, waarvan 69% ervaring had met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Van de studenten was 65% geabonneerd op een tandheelkundig tijdschrift. Van de Nederlandstalige tijdschriften werden het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en het Nederlands Tandartsenblad frequent door studenten geraadpleegd. Internationale publicaties werden vooral door masterstudenten geraadpleegd, zij het minder frequent dan Nederlandse publicaties. Uit het onderzoek bleek dat 77% van de studenten het belangrijk vindt dat aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden tijdens de studie. Het lijkt dan ook aan te raden vroeg in het tandheelkundig curriculum aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardig­heden, zodat tandheelkundestudenten leren adequaat publicaties te selecteren en te interpreteren.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4583","auteurs":[{"id":"1614","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"P. Panahi Moghaddam","titel_key":"p_panahi_moghaddam","old_id":"0","voorvoegsel":"P.","achternaam":"Panahi Moghaddam"},{"id":"101","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"W.G. Brands","titel_key":"w_g_brands","old_id":"101","voorvoegsel":"W.G.","achternaam":"Brands"},{"id":"100","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H.S. Brand","titel_key":"h_s_brand","old_id":"100","voorvoegsel":"H.S.","achternaam":"Brand"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_89_95_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt190_03web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/gebruik-van-wetenschappelijke-tijdschriften-en-vakbladen-door-tandheelkundestudenten-in-nederland","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt190_03web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt190_03web.jpg"},{"id":"2502","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Onderzoek naar mogelijke succesvariabelen bij de behandeling van kokhalspati\u00ebnten","titel_key":"onderzoek_naar_mogelijke_succesvariabelen_bij_de_behandeling_van_kokhalspatienten","subtitel":"","samenvatting":"Een buitenproportioneel sensitieve kokhalsreflex kan een adequate tandheelkundige behandeling in de weg staan. Omdat een evidencebased behandeling voor deze aandoening vooralsnog niet voorhanden is, werden pati\u00ebnten- en succesvariabelen van de behandeling onderzocht. Dit gebeurde door bij 40 personen die in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde waren behandeld vanwege extreme kokhalsproblematiek, 2 jaar na de behandeling zowel een dossieronderzoek uit te voeren als interviews af te nemen. Bij de helft van de respondenten bleken de kokhalsklachten verdwenen of hanteerbaar geworden, terwijl van de andere helft de klachten gelijk waren gebleven. Het maakte daarbij niet uit welke interventie er werd ingezet. Om erachter te komen hoe en bij wie kokhalsklachten het best kunnen worden behandeld, is onderzoek onder grotere pati\u00ebntengroepen noodzakelijk.","content":"

Een buitenproportioneel sensitieve kokhalsreflex kan een adequate tandheelkundige behandeling in de weg staan. Omdat een evidencebased behandeling voor deze aandoening vooralsnog niet voorhanden is, werden patiënten- en succesvariabelen van de behandeling onderzocht. Dit gebeurde door bij 40 personen die in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde waren behandeld vanwege extreme kokhalsproblematiek, 2 jaar na de behandeling zowel een dossieronderzoek uit te voeren als interviews af te nemen. Bij de helft van de respondenten bleken de kokhalsklachten verdwenen of hanteerbaar geworden, terwijl van de andere helft de klachten gelijk waren gebleven. Het maakte daarbij niet uit welke interventie er werd ingezet. Om erachter te komen hoe en bij wie kokhalsklachten het best kunnen worden behandeld, is onderzoek onder grotere patiëntengroepen noodzakelijk.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4584","auteurs":[{"id":"1615","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"E.A. Veldt","titel_key":"e_a_veldt","old_id":"0","voorvoegsel":"E.A.","achternaam":"Veldt"},{"id":"1616","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J. H. Vermaire","titel_key":"j_h_vermaire_1","old_id":"0","voorvoegsel":"J. H.","achternaam":"Vermaire"},{"id":"304","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"C.M.H.H. van Houtem","titel_key":"c_m_h_h_van_houtem","old_id":"304","voorvoegsel":"C.M.H.H. van ","achternaam":"Houtem"},{"id":"333","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"A. de Jongh","titel_key":"a_de_jongh","old_id":"333","voorvoegsel":"A. de ","achternaam":"Jongh"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_101_107_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt154_01web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/onderzoek-naar-mogelijke-succesvariabelen-bij-de-behandeling-van-kokhalspatienten","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt154_01web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt154_01web.jpg"},{"id":"2503","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Externe cervicale wortelresorptie","titel_key":"externe_cervicale_wortelresorptie","subtitel":"","samenvatting":"Externe cervicale wortelresorptie begint aan het worteloppervlak ten gevolge van clastische activiteit in het cervicale gebied, heeft een progressief karakter en de pulpa raakt bij dit proces pas in een laat stadium betrokken. De etiologie en pathogenese van externe cervicale resorptie zijn niet precies bekend. Mogelijk predisponerende factoren zijn onder meer orthodontie, trauma, intern bleken, onderbroken glazuurcementgrens, bruxisme, hypoxie. Een \u2018pink spot\u2019 is vaak het eerste klinische verschijnsel en het tweedimensionale r\u00f6ntgenbeeld presenteert zich meestal als een vage radiolucentie met onscherpe begrenzing. Conebeamcomputertomografie is een steeds belangrijker hulpmiddel bij de diagnose, de prognose en de behandelingsplanning van externe cervicale resorptie. Voor de behandeling ervan kan gekozen worden voor een externe of interne benadering, afhankelijk van de grootte van het defect.","content":"

Externe cervicale wortelresorptie begint aan het worteloppervlak ten gevolge van clastische activiteit in het cervicale gebied, heeft een progressief karakter en de pulpa raakt bij dit proces pas in een laat stadium betrokken. De etiologie en pathogenese van externe cervicale resorptie zijn niet precies bekend. Mogelijk predisponerende factoren zijn onder meer orthodontie, trauma, intern bleken, onderbroken glazuurcementgrens, bruxisme, hypoxie. Een ‘pink spot’ is vaak het eerste klinische verschijnsel en het tweedimensionale röntgenbeeld presenteert zich meestal als een vage radiolucentie met onscherpe begrenzing. Conebeamcomputertomografie is een steeds belangrijker hulpmiddel bij de diagnose, de prognose en de behandelingsplanning van externe cervicale resorptie. Voor de behandeling ervan kan gekozen worden voor een externe of interne benadering, afhankelijk van de grootte van het defect.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4585","auteurs":[{"id":"1091","gebruiker":"31","groep":"3","naam":"C.J. Warnsinck","titel_key":"c_j_warnsinck","old_id":"0","voorvoegsel":"C.J. ","achternaam":"Warnsinck"},{"id":"1090","gebruiker":"31","groep":"3","naam":"H. Shemesh","titel_key":"h_shemesh","old_id":"0","voorvoegsel":"H. ","achternaam":"Shemesh"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_109_115_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt203_02b_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/externe-cervicale-wortelresorptie","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt203_02b_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt203_02b_web.jpg"},{"id":"2504","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Hora est. De bilaterale sagittale splijtings\u00adosteotomie: risicofactoren voor complicaties en voorspelbaarheid van de splijttang-splijtheveltechniek","titel_key":"serie_hora_est_de_bilaterale_sagittale_splijtings_osteotomie_risicofactoren_voor_complicaties_en_voorspelbaarheid_van_de_splijttang_splijtheveltechniek","subtitel":"","samenvatting":"De bilaterale sagittale splijtingsosteotomie (BSSO) is een operatietechniek die wordt gebruikt om hypoplasie, hyperplasie of scheefgroei van de onderkaak te corrigeren. Het risico op complicaties bij de BSSO met splijttang en splijthevels, de zogenoemde splijttang-splijtheveltechniek, en de voorspelbaarheid van deze techniek werden geanalyseerd. De gemiddelde prevalentie van complicaties bij klassieke BSSO-technieken werd door middel van een literatuuronderzoek vastgesteld. Met klassieke technieken kwam een bad split voor in 2,3% van de geopereerde zijden, verwijdering van het osteosynthesemateriaal vanwege klachten bij 11,2% van de pati\u00ebnten en permanente gevoelsstoornissen van het verzorgingsgebied van de nervus mentalis bij 33,9% van de pati\u00ebnten. Bij BSSO met splijttang en splijthevels kwam een bad split voor in 2,0% van de geopereerde zijden, noodzakelijke verwijdering van osteosynthesemateriaal bij 5,6% van de pati\u00ebnten en permanente gevoelsstoornissen van de onderlip bij 9,9% van de pati\u00ebnten. Verwijdering van derde molaren tijdens BSSO geeft mogelijk een kleine verhoging van het risico op een bad split, maar heeft geen invloed op andere complicaties. Geconcludeerd kan worden dat een BSSO uitgevoerd met de splijttang-splijtheveltechniek een betrouwbare techniek is, met een opvallend lage prevalentie van permanente gevoelsstoornissen van de onderlip.","content":"

De bilaterale sagittale splijtingsosteotomie (BSSO) is een operatietechniek die wordt gebruikt om hypoplasie, hyperplasie of scheefgroei van de onderkaak te corrigeren. Het risico op complicaties bij de BSSO met splijttang en splijthevels, de zogenoemde splijttang-splijtheveltechniek, en de voorspelbaarheid van deze techniek werden geanalyseerd. De gemiddelde prevalentie van complicaties bij klassieke BSSO-technieken werd door middel van een literatuuronderzoek vastgesteld. Met klassieke technieken kwam een bad split voor in 2,3% van de geopereerde zijden, verwijdering van het osteosynthesemateriaal vanwege klachten bij 11,2% van de patiënten en permanente gevoelsstoornissen van het verzorgingsgebied van de nervus mentalis bij 33,9% van de patiënten. Bij BSSO met splijttang en splijthevels kwam een bad split voor in 2,0% van de geopereerde zijden, noodzakelijke verwijdering van osteosynthesemateriaal bij 5,6% van de patiënten en permanente gevoelsstoornissen van de onderlip bij 9,9% van de patiënten. Verwijdering van derde molaren tijdens BSSO geeft mogelijk een kleine verhoging van het risico op een bad split, maar heeft geen invloed op andere complicaties. Geconcludeerd kan worden dat een BSSO uitgevoerd met de splijttang-splijtheveltechniek een betrouwbare techniek is, met een opvallend lage prevalentie van permanente gevoelsstoornissen van de onderlip.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Hora est","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4586","auteurs":[{"id":"1431","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.P. Verweij","titel_key":"j_p_verweij","old_id":"0","voorvoegsel":"J.P.","achternaam":"Verweij"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_117_120_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt176_01a_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/serie-hora-est-de-bilaterale-sagittale-splijtings-osteotomie-risicofactoren-voor-complicaties-en-voorspelbaarheid-van-de-splijttang-splijtheveltechniek","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt176_01a_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt176_01a_web.jpg"},{"id":"2505","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Proximale sealings na 3,5 jaar","titel_key":"proximale_sealings_na_3_5_jaar","subtitel":"Cariologie","samenvatting":"Het is klinisch van belang om de ontwikkeling van approximale cariës in een vroeg stadium tot stilstand te brengen. Gezien het enorme potentieel aan initiële approximale laesies, is hier veel gezondheidswinst te behalen. In diverse onderzoeken is bekeken in hoeverre sealings, zowel occlusa...","content":"

Het is klinisch van belang om de ontwikkeling van approximale cariës in een vroeg stadium tot stilstand te brengen. Gezien het enorme potentieel aan initiële approximale laesies, is hier veel gezondheidswinst te behalen. In diverse onderzoeken is bekeken in hoeverre sealings, zowel occlusaal als proximaal, de progressie van een laesie stoppen. Een eerder onderzoek beschreef reeds het 12-maands resultaat van het sealen van de mesiale vlakken van eerste permanente molaren. Cariësprogressie werd aangetoond bij 3% van de gesealde vlakken versus 41% van de ongesealde.<\/p>\r\n

Doel van dit onderzoek was het meten van de resultaten na 3,5 jaar. Er werden 61 kinderen tussen de 8 en 10 jaar geselecteerd, op basis van de cariësstatus van de distale vlakken van de tweede melkmolaar en het mesiale vlak van de eerste blijvende molaar. Het onderzoek werd opgezet als een gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek met split-mouth ontwerp. De preventieve groep bestond uit kinderen met een carieus distaal vlak van de tweede melkolaar maar een gaaf mesiaal vlak van de eerste molaar. De therapeutische groep had ook cariës in het mesiale vlak van de molaar. In beide groepen werd een mesiaal vlak van de eerste molaar aan een zijde behandeld met een sealing; de contralaterale zijde diende als controle.<\/p>\r\n

Na 3,5 jaar werden de 45 overgebleven participanten opnieuw beoordeeld. In de preventieve groep werd een significant verschil gevonden tussen de gesealde en niet gesealde mesiale vlakken van de eerste molaar: 13% versus 53% vertoonde een nieuwe laesie (p = 0,004). In de therapeutische groep waren minder vlakken in het onderzoek overgebleven en het resultaat was niet significant (p = 0,06), waarbij 20% van de gesealde vlakken versus 53% van de ongesealde vlakken progressie van de reeds bestaande laesie vertoonde.<\/p>\r\n

Conclusie<\/b>. Sealen van het mesiale vlak van een eerste molaar, gelegen tegen een carieus distaal vlak van een melkmolaar, kan bij kinderen met een hoog cariësrisico de ontwikkeling van nieuwe laesies voorkomen.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Basili CP, Emilson CG, Corvalan GC, Moran MP, Torres C, Quiroz MD, Gomez SS<\/em>. Preventive and therapeutic proximal sealing: a 3.5-year randomized controlled clinical trial follow-up. Caries Res 2017; 51: 387-393.<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

 <\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4587","auteurs":[{"id":"528","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.H.G. Poorterman","titel_key":"j_h_g_poorterman","old_id":"528","voorvoegsel":"J.H.G.","achternaam":"Poorterman"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/cariologie_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/proximale-sealings-na-3-5-jaar","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/cariologie_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/cariologie_logo.jpg"},{"id":"2506","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Verloop van tandcari\u00ebs van het tijdelijke naar het blijvende gebit","titel_key":"verloop_van_tandcaries_van_het_tijdelijke_naar_het_blijvende_gebit","subtitel":"","samenvatting":"De relatie tussen de aanwezigheid van tandcariës in de tijdelijke dentitie en het ontstaan ervan in de blijvende dentitie is een aantal keer kortdurend onderzocht. In het onderhavige onderzoek werden 7- tot 9-jarigen 7 jaar lang gevolgd.\r\nWas de gemiddelde prevalentie van tandcariës in de...","content":"

De relatie tussen de aanwezigheid van tandcariës in de tijdelijke dentitie en het ontstaan ervan in de blijvende dentitie is een aantal keer kortdurend onderzocht. In het onderhavige onderzoek werden 7- tot 9-jarigen 7 jaar lang gevolgd.<\/p>\r\n

Was de gemiddelde prevalentie van tandcariës in de blijvende dentitie bij het begin van de metingen 16,7%, na 7 jaar was die gestegen tot 45,7%. Bij 22,1% van de kinderen die aan het begin een tijdelijke dentitie hadden zonder tandcariës, ontstond na 7 jaar ten minste 1 carieuze dentinelaesie in de blijvende dentitie terwijl dit laatste gebeurde bij 56,1% van de kinderen die reeds aan het begin een carieuze dentinelaesie in de tijdelijke dentitie hadden ontwikkeld. Kinderen met carieuze dentinelaesies in de tijdelijke dentitie hadden een 5 keer hogere kans op het ontwikkelen van carieuze dentinelaesies in de blijvende dentitie dan kinderen die een tijdelijke dentitie zonder tandcariës hadden.<\/p>\r\n

Conclusie.<\/b> Het onderzoek toont aan dat er 2 patronen van tandcariësontwikkeling bestaan: een langzaam en een snel stijgend patroon. De onderzoekers bevelen dan ook aan om verschillende cariësremmende maatregelen te gebruiken voor de 2 verschillende cariës-risicoprofielen.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Hall-Scullin E, Whitehead H, Milsom K, Tickle M, Su TL, Walsh T.<\/em> Longitudinal study of caries development from childhood to adolescence. J Dent Res 2017; 96: 762-767.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4589","auteurs":[{"id":"222","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.E. Frencken","titel_key":"j_e_frencken","old_id":"222","voorvoegsel":"J.E.","achternaam":"Frencken"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/cariologie_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/verloop-van-tandcaries-van-het-tijdelijke-naar-het-blijvende-gebit","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/cariologie_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/cariologie_logo.jpg"},{"id":"2507","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Mondzorgverleners en hun preventieve rol bij obese kinderen","titel_key":"mondzorgverleners_en_hun_preventieve_rol_bij_obese_kinderen","subtitel":"","samenvatting":"De toename van de inname van dranken met toegevoegde suiker(s) is gerelateerd aan obesitas. In de Verenigde Staten wordt momenteel 1 op de 6 kinderen gediagnosticeerd met obesitas. Dit onderzoek bestaat uit een beoordeling van de verschillende onderzoeken naar mogelijkheden die mondzorgverleners heb...","content":"

De toename van de inname van dranken met toegevoegde suiker(s) is gerelateerd aan obesitas. In de Verenigde Staten wordt momenteel 1 op de 6 kinderen gediagnosticeerd met obesitas. Dit onderzoek bestaat uit een beoordeling van de verschillende onderzoeken naar mogelijkheden die mondzorgverleners hebben om kinderen onder de 12 jaar met overgewicht te helpen hun voedingsgewoonten te veranderen, de consumptie van suikerhoudende dranken te verminderen en zo obesitas te voorkomen.<\/p>\r\n

Zoektermen in de breedste zin van het woord, zoals mondzorgverleners, methode gedragsverandering, preventie, voeding, obesitas en kind\/ouder, werden gebruikt in de databases van PubMed, EMBASE, CINAHL, en Cochrane Systematic Reviews. In totaal werden er 637 onderzoeken gevonden, waarvan er 33 bruikbaar waren. Uiteindelijk bleken er slecht 6 artikelen te voldoen aan alle criteria en bruikbaar voor een literatuuronderzoek.<\/p>\r\n

Slecht bij 2 onderzoeken was er in de tandartspraktijk sprake van een gewichtsgerelateerd interventieprogramma voor kinderen en ouders waarbij gebruikgemaakt werd van motivational interviewing<\/i>. Mondhygiënisten gaven kinderen en hun ouders advies op het gebied van een gezonde levensstijl, zoals voedingsgewoonten en voldoende beweging. Ouders en kinderen voelden zich gesteund en het gewicht van de kinderen veranderde in positieve zin. Kinderen met een body mass index (BMI) groter of gelijk aan 85% werden verwezen naar een huisarts (tab. 1). Literatuur bevestigt de positieve rol die mondzorgverleners kunnen spelen bij het advies over gezonde voeding en beweging om chronische ziekten te voorkomen of te verminderen. Motivational interviewing en actief luisteren bevorderen veranderingen in levensstijl.<\/p>\r\n

\"\"<\/p>\r\n

Tab. 1.<\/strong> Internationale BMI-tabel voor kinderen.<\/em><\/p>\r\n

In de tandheelkundige praktijk is slechts weinig onderzoek gedaan naar gedragsbeïnvloedingstechnieken om het risico op obesitas te verminderen.<\/p>\r\n

 Conclusie<\/b>. Mondzorgverleners kunnen naast aandacht geven aan de dentitie ook advies geven op het gebied van gezonde voeding en het bespreken van de consumptie van suikerhoudende producten om overgewicht te voorkomen of te verminderen. Er zal meer onderzoek nodig zijn om te bepalen welke technieken daartoe het meest effectief zijn.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Mallonee LF, Boyd LD, Stegeman C.<\/em> A scoping review of skills and tools oral health professionals need to engage children and parents in dietary changes to prevent childhood obesity and consumption of sugar-sweetened beverages. J Public Health Dent. 2017;77:S128-S135.<\/p>\r\n

 <\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4590","auteurs":[{"id":"224","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"D.L. Gambon","titel_key":"d_l_gambon","old_id":"224","voorvoegsel":"D.L.","achternaam":"Gambon"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/mondzorgverleners-en-hun-preventieve-rol-bij-obese-kinderen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"2508","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Bruxisme bij kinderen in relatie tot slaapgedrag","titel_key":"bruxisme_bij_kinderen_in_relatie_tot_slaapgedrag","subtitel":"","samenvatting":"Ouders van jonge kinderen merken regelmatig op dat hun kinderen knarsen in hun slaap. Over een relatie tussen nachtelijk bruxisme en slaapgedrag en vooral hun sociaaleconomische status is weinig bekend. Het doel van dit onderzoek was het slaapgedrag van de kinderen in relatie tot de mate van nachtel...","content":"

Ouders van jonge kinderen merken regelmatig op dat hun kinderen knarsen in hun slaap. Over een relatie tussen nachtelijk bruxisme en slaapgedrag en vooral hun sociaaleconomische status is weinig bekend. Het doel van dit onderzoek was het slaapgedrag van de kinderen in relatie tot de mate van nachtelijk knarsen in kaart te brengen.<\/p>\r\n

Ouders van 1.475 kinderen in de leeftijd 9,8 ± 1,6 jaar uit 3 verschillende sociale lagen van de bevolking vulden een vragenlijst in over slaappatronen van hun kind zoals bedtijd, ontwaken, aantal uren slaap en over slaapgewoonten zoals lichaamshouding, snurken, onrustig slapen, slaapwandelen, nachtmerries en zindelijkheid. Daarnaast scoorden ze het aantal keren per week dat de kinderen knarsten. De verschillen in slaapgedrag werden in relatie tot de sociaaleconomische status met behulp van de ANOVA- en Bonferroni- of de Kruskal-Wallis en Dunn post-hoc-tests beoordeeld.<\/p>\r\n

Er werden geen verschillen gevonden in het slaapgedrag ’s nachts en overdag tussen de kinderen uit verschillende sociaaleconomische lagen in relatie tot bruxisme. Wel werd er een toename van bruxisme gerapporteerd bij kinderen met slaapstoornissen en parasomnia onafhankelijk van de sociaaleconomische status (Bonferroni post-hoc <0,001). De prevalentie van bruxisme 2 keer of vaker per week was 26%. De relatie tussen slaapgewoonten en de mate van bruxisme bleek voor iedere sociaaleconomische laag verschillend.<\/p>\r\n

Uit het onderzoek naar slaapgewoonten blijkt dat ouders bij sommige slaapstoornissen en parasomnia nachtelijk bruxisme waarnemen. De invloed van de sociaaleconomische status op het slaapgedrag is daarbij niet relevant. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er meer specifiek onderzoek naar verschillen in slaapgedrag nodig is.<\/p>\r\n

Conclusie<\/b>. Bij volwassenen zijn slaapgedrag, sociodemografische en -economische status gerelateerd aan bruxisme. Bij kinderen is hiervoor echter nog geen sluitend bewijs gevonden. Wanneer zorgverleners te maken krijgen met kinderen met bruxisme kan onderzoek naar hun slaapgedrag en sociodemografische en -economische status bijdragen aan de diagnostiek.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Restrepo C, Manfredini D, Lobbezoo F.<\/em> Sleep behaviors in children with different frequencies of parental-reported sleep bruxism. J Dent. 2017; 66: 83-90.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4591","auteurs":[{"id":"224","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"D.L. Gambon","titel_key":"d_l_gambon","old_id":"224","voorvoegsel":"D.L.","achternaam":"Gambon"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/bruxisme-bij-kinderen-in-relatie-tot-slaapgedrag","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"2509","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Geboortegewicht, borstvoeding, rookgedrag en het cari\u00ebsverloop","titel_key":"geboortegewicht_borstvoeding_rookgedrag_en_het_cariesverloop","subtitel":"","samenvatting":"Hoewel de meeste resultaten van effecten op het ontstaan van cariës in de kindertijd zijn verkregen op basis van cross-sectioneel onderzoek, was het doel van het onderhavige longitudinale onderzoek gedurende 4 jaar te evalueren welk effect een laag geboortegewicht, borstvoeding en een rokende m...","content":"

Hoewel de meeste resultaten van effecten op het ontstaan van cariës in de kindertijd zijn verkregen op basis van cross-sectioneel onderzoek, was het doel van het onderhavige longitudinale onderzoek gedurende 4 jaar te evalueren welk effect een laag geboortegewicht, borstvoeding en een rokende moeder had op de cariësontwikkeling bij jonge kinderen.<\/p>\r\n

Een jaar lang werden ouders na de geboorte van hun kind aangeschreven en gevraagd mee te doen aan een onderzoek. De ouders (n=1.248) van 1-jarigen die binnen de criteria vielen kregen een vragenlijst. De dmfs-score werd bepaald bij respectievelijk 1.085, 1.006, 853 en 946 kinderen in de opvolgende jaren. Bij 765 (69%) van de kinderen werd viermaal de dmfs-score bepaald, bij 207 (19%) driemaal, bij 79 (7%) tweemaal en bij 51 (5%) slechts eenmaal. Geboortegewicht, borstvoeding, rookgedrag van de moeder en de sociaaleconomische status werd in de loop van de jaren gevolgd. Uiteindelijk konden data worden gebruikt van 1.102 kinderen.<\/p>\r\n

Bij de eerste meting bleek er geen correlatie tussen geboortegewicht, borstvoeding en rookgedrag van de moeder en de dmfs-score te bestaan. Bij de vierde meting bleek de toename in dmfs significant. Het verschil in dmfs-score was 1,86 bij kinderen met een laag en een normaal geboortegewicht en 1,66 bij kinderen van een rokende of niet rokende moeder. Uit data in het vierde jaar bleken opleiding van de moeder, sociaaleconomische status en poetsgedrag ook gecorreleerd aan de toegenomen dmfs-score. Geen relatie werd gevonden tussen de duur van het geven van borstvoeding en cariëslaesies.<\/p>\r\n

Conclusie<\/b>. Een laag geboortegewicht en een rokende moeder zijn gecorreleerd aan het cariësverloop bij kinderen van 1 tot 4 jaar. Ook hadden kinderen met een laag geboortegewicht en een rokende moeder in 4 jaar meer cariës ontwikkeld dan kinderen met een normaal gewicht en een moeder die niet rookte.<\/p>\r\n

Met deze kennis lijkt het verstandig de achtergrond van de moeder nog meer te betrekken bij de risicofactoren op ontstaan van cariës bij jonge kinderen.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Bernabé E, MacRitchie H, Longbottom C, Pitts NB, Sabbah W.<\/em> Birth weight, breastfeeding, maternal smoking and caries trajectories. J Dent Res 2017; 96: 171–178.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4592","auteurs":[{"id":"224","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"D.L. Gambon","titel_key":"d_l_gambon","old_id":"224","voorvoegsel":"D.L.","achternaam":"Gambon"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/geboortegewicht-borstvoeding-rookgedrag-en-het-cariesverloop","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"2510","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Voedingsbeleid op scholen en cari\u00ebs","titel_key":"voedingsbeleid_op_scholen_en_caries","subtitel":"","samenvatting":"Suikerinname heeft een sterke relatie met het ontstaan van cariës. Hoewel voedingsbeleid op scholen kan bijdragen aan een betere gezondheid van kinderen is hier voor nog weinig bewijs gevonden. Onderzoeken laten tegenstrijdigheden zien. Het doel van dit onderzoek was te evalueren of een gezond...","content":"

Suikerinname heeft een sterke relatie met het ontstaan van cariës. Hoewel voedingsbeleid op scholen kan bijdragen aan een betere gezondheid van kinderen is hier voor nog weinig bewijs gevonden. Onderzoeken laten tegenstrijdigheden zien. Het doel van dit onderzoek was te evalueren of een gezond voedingsbeleid met gezonde lunches, fruit, water en melk op een school de mondgezondheid van leerlingen met een lage sociaaleconomische status veranderde in vergelijking met 8 scholen waar zonder dit beleid.<\/p>\r\n

Tussen 2007 en 2014 werd de tandheelkundige status van 3.813 kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar gescoord. De dmft-score in melk- en blijvende gebitselementen was 0,37 minder op de school met het voedingsbeleid ten opzicht van de andere scholen. Geconcludeerd kon worden dat leerlingen op een school met een gezond voedingsbeleid waarbij suikerhoudende drankjes werden verbannen en waar voor gezonde voedingsmiddelen werd gekozen minder cariës hadden dan kinderen op scholen zonder dergelijk beleid. Zo kunnen scholen, vooral in achterstandswijken, bijdragen aan de bewustwording van een gezonde levensstijl.<\/p>\r\n

Conclusie<\/b>. Een voedingsbeleid op scholen waarbij alleen nog water en melk mag worden gedronken en gezond mag worden gegeten, kan de mondgezondheid verbeteren bij kinderen met een lage sociaaleconomische status.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Thornley S, Marshall R, Reynolds G, Pauline Koopu P, Sundborn G, Schofield<\/em>. Low sugar nutrition policies and dental caries: A study of primary schools in South Auckland. J Paediatr Child Health 2017; 53: 494–499.<\/p>\r\n

 <\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4593","auteurs":[{"id":"224","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"D.L. Gambon","titel_key":"d_l_gambon","old_id":"224","voorvoegsel":"D.L.","achternaam":"Gambon"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/voedingsbeleid-op-scholen-en-caries","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"2511","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Intraorale radiologiesensoren als bron van bacteri\u00eble transmissie","titel_key":"intraorale_radiologiesensoren_als_bron_van_bacteriele_transmissie","subtitel":"","samenvatting":"De sensor die bij digitale intraorale radiologie in de tandheelkunde wordt toegepast, kan niet gedesinfecteerd worden in een thermodesinfector en niet gesteriliseerd worden in een autoclaaf. Daarom wordt geadviseerd een plastic sleeve te gebruiken in combinatie met chemische oppervlaktedesinfectie....","content":"

De sensor die bij digitale intraorale radiologie in de tandheelkunde wordt toegepast, kan niet gedesinfecteerd worden in een thermodesinfector en niet gesteriliseerd worden in een autoclaaf. Daarom wordt geadviseerd een plastic sleeve te gebruiken in combinatie met chemische oppervlaktedesinfectie. Het doel van dit pilotonderzoek was te onderzoeken of deze infectiepreventiemethoden kruiscontaminatie via de sensor voorkomen.<\/p>\r\n

Er werden 2 typen sleeves onderzocht, waarbij het ‘kleine’ type alleen de sensor bedekte en het ‘grote’ type zowel de sensor als de sensorhouder. Na eenmalig gebruik werden 1.439 sleeves verzameld en gevuld met water ter controle op lekkage. Hiervan waren 397 sleeves (27,6%) na gebruik nog intact, 1.042 sleeves (72,4%) bleken lek. Het aantal lekke sleeves was significant hoger bij het ‘kleine’ type dan bij het ‘grote’ type (p < 0,0001). Controle van 200 ongebruikte sleeves liet geen lekken zien (100% intact).<\/p>\r\n

Vervolgens werden 101 sensoren uit 14 klinieken onderzocht, direct na het verwijderen van de sleeves en het routinematig desinfecteren van het oppervlak. Met een in microbiologisch kweekmedium gedoopt wattenstaafje werd een monster genomen door het over alle oppervlakken van de sensor en over de eerste 2 centimeter van de draad te vegen. De 101 wattenstaafjes werden naar het Karolinska-Instituut in Stockholm gestuurd en daar in het laboratorium gekweekt. De isolaten werden met behulp van onder andere koloniemorfologie en Gramkleuring geïdentificeerd.<\/p>\r\n

Van alle sensoren testte 58,4% positief (59 sensoren) op bacteriële groei. De contaminatie in deze positief geteste groep bestond uit orofaryngeale flora, huidflora, omgevingsflora of een combinatie van deze 3.<\/p>\r\n

Conclusie.<\/b> Bacteriële transmissie is via de onderzochte sensoren mogelijk omdat de toegepaste hygiënemaatregelen in deze tandheelkundeklinieken onvoldoende waren om contaminatie van de sensor met speeksel en huidbacteriën uit te sluiten.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Khalil D, Hultin M, Fredriksson EH, Sjögren E, Lundholm P, Lund B<\/em>. Intraoral radiographic sensors: a possible source of bacterial transmission in the dental office. J Hosp Infect 2016; 94: 362-363.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4594","auteurs":[{"id":"1010","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"C.M.C. Volgenant","titel_key":"c_m_c_volgenant","old_id":"1019","voorvoegsel":"C.M.C. ","achternaam":"Volgenant"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/hygiene_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/intraorale-radiologiesensoren-als-bron-van-bacteriele-transmissie","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/hygiene_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/hygiene_logo.jpg"},{"id":"2512","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"De potentie van kauwgom bij het bestrijden van halitose","titel_key":"de_potentie_van_kauwgom_bij_het_bestrijden_van_halitose","subtitel":"","samenvatting":"Met een systematisch literatuuronderzoek is aangetoond dat kauwgom met chloorhexidine, eucalyptus of acacia als werkzaam bestanddeel de hoeveelheid orale biofilm en de mate van gingivitis kan verminderen. In dit literatuuronderzoek werd nagegaan of kauwgom ook de potentie heeft halitose te bestrijde...","content":"

Met een systematisch literatuuronderzoek is aangetoond dat kauwgom met chloorhexidine, eucalyptus of acacia als werkzaam bestanddeel de hoeveelheid orale biofilm en de mate van gingivitis kan verminderen. In dit literatuuronderzoek werd nagegaan of kauwgom ook de potentie heeft halitose te bestrijden.<\/p>\r\n

De vraag betreffende PICOT (patients, intervention, comparison, outcome, time) werd als volgt ingevuld: volwassenen, kauwgom kauwen, een controlemaatregel, organoleptische score of hoeveelheid vluchtige zwavelverbindingen, minimaal 1 meting voor en 1 meting na de interventie. In MEDLINE-Pubmed, Scopus en EMBASE werd met behulp van een aantal relevante trefwoorden gezocht naar Engelstalige artikelen over klinische onderzoeken bij mensen. Exclusiecriterium was medicamenteus of kunstmatig opgewekte halitose. De onderzoekers beoordeelden met de criteria van de Cochrane Collaboration in elk artikel het risico op vertekening van de onderzoeksgegevens.<\/p>\r\n

De zoekstrategie leverde 2.700 artikelen op. Na toepassing van alle selectiecriteria resteerden 10 artikelen. Het risico op vertekening van de resultaten was vrij groot omdat de geïncludeerde onderzoeken grote heterogeniteit in de onderzoeksopzet vertoonden. Uit de resultaten bleek onder andere dat kauwgoms met achtereenvolgens probiotica in de vorm van lactobacillen, extract van eucalyptus, zinkacetaat met extract van magnoliabast, allylisothiocyanaat (extract van mosterd) met zinklactaat als werkzame bestanddelen een gunstige invloed hebben op halitose. In tegenstelling tot kauwgom met xylitol of met zinkcitraat vermindert kauwgom met sucrose de hoeveelheid vluchtige zwavelverbindingen in uitademingslucht, maar slechts gedurende 5 minuten. Met een onderzoek waarin de duur van de werkzaamheid niet werd beoordeeld, bleek het kauwen op 3 verschillende kauwgoms de hoeveelheid vluchtige zwavelverbindingen in uitademingslucht meer te verminderen dan het spoelen van de mond met water.<\/p>\r\n

Conclusie<\/b>. Kauwgom met als werkzaam bestanddeel probiotica in de vorm van lactobacillen, zinkacetaat met extract van magnoliabast, extract van eucalyptus of allylisothiocyanaat met zinklactaat heeft de potentie om halitose te bestrijden. De interpretatie van deze conclusie vereist echter enige voorzichtigheid vanwege de grote heterogeniteit van de uitgevoerde onderzoeken.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Gomes Muniz FWM, Anagnostopoulos Friedrich S, Silveira CF, Rösing CK<\/em>. The impact of chewing gum on halitosis parameters: a systematic review. J Breath Res 2017; 11: 014001. <\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4595","auteurs":[{"id":"23","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat","old_id":"23","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/preventieve_tandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/de-potentie-van-kauwgom-bij-het-bestrijden-van-halitose","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/preventieve_tandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/preventieve_tandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"2513","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Is behandeling van TMD ook effectief voor begeleidende oorklachten?","titel_key":"is_behandeling_van_tmd_ook_effectief_voor_begeleidende_oorklachten","subtitel":"","samenvatting":"Veel patiënten met temporomandibulaire klachten ervaren eveneens oorklachten. Het betreft oorpijn maar ook oorsuizen en duizeligheid worden gerapporteerd. In hoeverre beïnvloedt behandeling van temporomandibulaire disfunctie (TMD) de oorklachten eveneens? In een systematisch literatuur ove...","content":"

Veel patiënten met temporomandibulaire klachten ervaren eveneens oorklachten. Het betreft oorpijn maar ook oorsuizen en duizeligheid worden gerapporteerd. In hoeverre beïnvloedt behandeling van temporomandibulaire disfunctie (TMD) de oorklachten eveneens? In een systematisch literatuur overzicht werden na selectie 8 onderzoeken getraceerd die ondanks hun verscheidenheid voor analyse in aanmerking kwamen. Het betroffen 3 gerandomiseerde klinische onderzoeken en 5 cohortonderzoeken. De meeste patiënten ervoeren oorsuizen, al dan niet in combinatie met oorpijn. In 1 onderzoek betrof het alleen secundaire oorpijn. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte patiënten was 42 jaar (uiterste waarden 18-78 jaar). De behandelingen die werden beschreven in de 8 onderzoeken varieerden van counseling en oefentherapie, gedragstherapie, ontspanning, spierrekkingstechnieken en medicatie.<\/p>\r\n

Het bleek niet mogelijk om de gegevens uit de onderzoeken te clusteren en zodoende grotere aantallen te analyseren. Het overzicht betreft dus de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken. In 7 van de 8 onderzoeken werd een gehele of gedeeltelijke afname van de oorklachten gerapporteerd. De combinatie van counseling en een opbeetplaat leverde significant lagere rapportages op ten aanzien van oorsuizen dan beide interventies afzonderlijk. Dit onderzoek betrof 32 patiënten met een voornamelijk myogene TMD. Bij 93 patiënten met myogene TMD werd na een vergelijkbare cocktail van interventies bij 56% totaal ontbreken van oorsuizen gerapporteerd terwijl gedeeltelijke afname door 30% werd gerapporteerd. Minimale verandering of geen verandering werd door de overige patiënten gerapporteerd. In een gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een artrogene TMD rapporteerde de behandelde groep een afname van de ernst van oorklachten. De onderzoekers geven aan niets te kunnen zeggen over oorzaak en gevolg.<\/p>\r\n

Conclusie<\/b>. Omdat oorklachten gewoonlijk een ander pathofysiologisch substraat hebben verdient het aanbeveling bij twijfel omtrent de onderliggende pathologie een patiënt te verwijzen naar een kno-arts.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Stechman-Neto J, Porporatti AL, Porto de Toledo I, Costa YM, Conti PCR, Luca Canto G, Mezzoma LA<\/em>. Effect of temporomandibular disorder therapy on otologic signs and symptoms: a systematic review. J Oral Rehabilitation 2016 ;43: 468-479.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"232","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4596","auteurs":[{"id":"633","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.H. Steenks","titel_key":"m_h_steenks","old_id":"633","voorvoegsel":"M.H.","achternaam":"Steenks"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1802_122_125_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gnathologie_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"februari 2018","url":"\/artikel\/125\/2\/is-behandeling-van-tmd-ook-effectief-voor-begeleidende-oorklachten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gnathologie_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gnathologie_logo.jpg"},{"id":"4106","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie N.L. Gerlach: CBCT bij extractie derde molaren alleen in specifieke gevallen","titel_key":"promotie_n_l_gerlach_cbct_bij_extractie_derde_molaren_alleen_in_specifieke_gevallen","subtitel":"","samenvatting":"Niek L. Gerlach onderzocht de nauwkeurigheid van het chirurgisch vooronderzoek van de mandibula met conebeamcomputertomografische beelden (CBCT). Hij richtte zich daarbij vooral op de nervus alveolaris inferior, die risico op schade loopt bij het extraheren van derde molaren. Om de zenuw te bescherm...","content":"

Niek L. Gerlach onderzocht de nauwkeurigheid van het chirurgisch vooronderzoek van de mandibula met conebeamcomputertomografische beelden (CBCT). Hij richtte zich daarbij vooral op de nervus alveolaris inferior, die risico op schade loopt bij het extraheren van derde molaren. Om de zenuw te beschermen wordt een veiligheidszone van minimaal 1,13 mm geadviseerd bij de verwijdering van derde molaren. Voorafgaand aan de behandeling is de zenuw het beste te onderzoeken met panoramische röntgenopnamen in combinatie met CT-scans. Bij het verrichten van afstandsmetingen bleek uit Gerlachs onderzoek dat er vooral een overschatting van de werkelijkheid was, die groter was bij kleine afstanden. Hij concludeert dan ook dat (semi)automatische detectie van de canalis mandibulae nog niet gebruikt kan worden in de kliniek. Tevens kon hij vaststellen dat wanneer op een CBCT-scan een linguale positie van de canalis in combinatie met een versmalling van de canalis ter plaatse van het contactpunt met de wortel van een derde molaar wordt waargenomen, het risico op schade aan de nervus alveolaris inferior toeneemt. Gerlach concludeerde daarom dat CBCT-scans alleen in specifieke gevallen gebruikt dienen te worden.<\/p>\r\n

Op 9 februari 2018<\/a> promoveerde de heer Niek L. Gerlach aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift ‘Pre-surgical assessment of the mandibular body and canal using cone beam computed tomography data’. Promotoren waren prof. dr. G.J. Meijer en prof. dr. S.J.Bergé. Copromotor was dr. T.J.J. Maal.<\/p>\r\n

In een van de komende edities van het NTvT wordt zijn onderzoek uitgebreid besproken in de serie ‘Hora est’.<\/p>","datum":"2018-02-09 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4572","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180209_pers_promotie_n_j_gerlach_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-n-l-gerlach-cbct-bij-extractie-derde-molaren-alleen-in-specifieke-gevallen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180209_pers_promotie_n_j_gerlach_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180209_pers_promotie_n_j_gerlach_web.jpg"},{"id":"4112","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Medische innovaties: worden pati\u00ebnten er beter van?","titel_key":"medische_innovaties_worden_patienten_er_beter_van","subtitel":"","samenvatting":"Waarom wordt geïnvesteerd in innovatieve medische technieken terwijl niet duidelijk is of ze beter zijn dan bestaande technieken? Onderzoeker Payam Abrishami aan de Universiteit Maastricht onderzocht de vraag waarom in de gezondheidszorg wordt geïnvesteerd in innovatieve medische technieke...","content":"

Waarom wordt geïnvesteerd in innovatieve medische technieken terwijl niet duidelijk is of ze beter zijn dan bestaande technieken? Onderzoeker Payam Abrishami aan de Universiteit Maastricht onderzocht de vraag waarom in de gezondheidszorg wordt geïnvesteerd in innovatieve medische technieken terwijl niet duidelijk is of ze beter zijn dan bestaande technieken.<\/p>\r\n

Abrishami gebruikt de Da Vinci robot als voorbeeld om de vraag te beantwoorden. Deze operatierobot is op afstand bestuurbaar en helpt chirurgen om via een kijkoperatie ingewikkelde behandelingen te verrichten. Veel ziekenhuizen in Nederland beschikken inmiddels over zo’n robot. Toch is het gebruik hiervan niet onomstreden, vooral omdat de kosten voor aanschaf en gebruik hoog zijn en de toegevoegde waarde niet voor iedereen helder. Patiënten zouden – nog steeds – ook heel goed baat kunnen hebben bij operaties zonder robot.<\/p>\r\n

Met zijn onderzoek toonde Abrishami aan dat zo’n robot meer is dan een ‘hightech gadget’ voor chirurgen; het heeft ook een publieke waarde. Om een gefundeerd beeld te krijgen van de totale waarde is het belangrijk om, behalve naar nieuwigheid en prestaties, ook te kijken naar maatschappelijke consequenties van de toepassing van technologieën. Abrishami verbaasde zich tijdens zijn onderzoek: “Veel partijen, ook degene die recent een operatierobot hadden aangeschaft, vertelden mij dat er al te veel operatierobots in Nederland zijn”<\/i>. Het gaat dus om de vraag of patiënten door deze technieken er daadwerkelijk beter van worden, maar ook om de vraag of de gezondheidszorg in het geheel beter van wordt van medische innovaties. Om deze vraag te beantwoorden pleit Abrishami voor een gezamenlijk debat tussen álle betrokken partijen, van ontwerpers, financiers, patiënten, artsen, tot zorgverzekeraars, beleidsmakers enzovoorts. “Op die manier wordt duidelijk wat verschillende stakeholders belangrijk vinden aan de innovatie en wat we met onze beperkte zorgmiddelen willen bereiken. Het gaat over de gedeelde visie op zorgvuldige omgang met de toepassing van nieuwe technologie”<\/i>, aldus Abrishami.<\/p>\r\n

(Bron: Universiteit Maastricht, 1 februari 2018<\/a>)<\/p>\r\n

Beeld: Cmglee - own work, CC BY-SA 3.0, wikipedia<\/a><\/em><\/p>","datum":"2018-02-07 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4578","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180201_med_medische_innovaties_worden_patienten_er_beter_van_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/medische-innovaties-worden-patienten-er-beter-van","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180201_med_medische_innovaties_worden_patienten_er_beter_van_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180201_med_medische_innovaties_worden_patienten_er_beter_van_web.jpg"},{"id":"4108","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Onderzoek naar effect van minder zitten bij hartpati\u00ebnten","titel_key":"onderzoek_naar_effect_van_minder_zitten_bij_hartpatienten","subtitel":"","samenvatting":"Thijs Eijsvogels heeft een zogenoemde Dekkerbeurs met een bedrag van € 400.000,- van de Hartstichting ontvangen om te onderzoeken of een apparaatje dat elk halfuur trilt hartpatiënten helpt minder te zitten en of dit leidt tot minder nieuwe hartziekten en sterfgevallen. Uit eerder onderzoe...","content":"

Thijs Eijsvogels heeft een zogenoemde Dekkerbeurs met een bedrag van € 400.000,- van de Hartstichting ontvangen om te onderzoeken of een apparaatje dat elk halfuur trilt hartpatiënten helpt minder te zitten en of dit leidt tot minder nieuwe hartziekten en sterfgevallen. Uit eerder onderzoek van Eijsvogels bleek dat hartpatiënten nog meer zitten dan de gemiddelde Nederlander.<\/p>\r\n

Eijsvogels laat 150 hartpatiënten 12 weken lang een kleine beweegmeter dragen in hun broekzak. Het apparaatje gaat trillen, als men een halfuur zit. De bedoeling is dat de proefpersonen dan opstaan en een paar minuten lopen. Even door het huis lopen is daarbij genoeg. De deelnemers kunnen zelf op de computer of tablet bijhouden hoe lang ze zitten. Alle testpersonen nemen deel aan hartrevalidatie: een programma van 6 tot 12 weken waarin hartpatiënten onder begeleiding van een fysiotherapeut hun conditie weer opbouwen.<\/p>\r\n

Een aantal patiënten denkt ook mee met de opzet van het onderzoek. “Wij kunnen als onderzoekers van alles bedenken, maar het gaat om de mannen en vrouwen die deelnemen aan hartrevalidatie. We horen heel graag wat zij wel en niet prettig vinden, anders belandt zo’n beweegmeter na een paar dagen in de keukenla”<\/i>, meent Eijsvogels. Hij hoopt hoopt en verwacht dat hartpatiënten het langdurig kunnen volhouden om minder te zitten, ook als de hartrevalidatie en begeleiding van de fysiotherapeut is afgerond. “Mensen die vóór hun hartziekte niet naar de sportschool gingen, doen dat daarna meestal ook niet. Maar regelmatig even opstaan, kun je makkelijk inbouwen in je leven. Je kunt zelf kleine, haalbare doelen stellen”<\/i>, aldus Eijsvogels.<\/p>\r\n

(Bron: Nieuwsbrief Radboudumc, 25 januari 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-02-06 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4574","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180125_med_onderzoek_naar_effect_van_minder_zitten_door_hartpatienten_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/onderzoek-naar-effect-van-minder-zitten-bij-hartpatienten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180125_med_onderzoek_naar_effect_van_minder_zitten_door_hartpatienten_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180125_med_onderzoek_naar_effect_van_minder_zitten_door_hartpatienten_web.jpg"},{"id":"4111","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Schimmel Penicillium chrysogenum maakt ook anti-hiv-component ","titel_key":"schimmel_penicillium_chrysogenum_maakt_ook_anti_hiv_component","subtitel":"","samenvatting":"Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming wordt de schimmel Penicillium chrysogenum op grote schaal gebruikt voor de industri\u00eble productie van \u03b2-lactam antibiotica. Van origine kan deze schimmel ook andere biologisch actieve componenten produceren. Maar de klassieke stamverbetering die heeft gezorgd voor de enorme toename van \u03b2-lactamproductie, heeft tegelijkertijd de productie van andere bioactieve componenten sterk doen afnemen. Zo is de productie van sorbicillinoiden die een anti-HIV-activiteit blijken te hebben, door mutaties stilgelegd.","content":"

Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming wordt de schimmel Penicillium chrysogenum<\/i> op grote schaal gebruikt voor de industriële productie van β-lactam antibiotica. Van origine kan deze schimmel ook andere biologisch actieve componenten produceren. Maar de klassieke stamverbetering die heeft gezorgd voor de enorme toename van β-lactamproductie, heeft tegelijkertijd de productie van andere bioactieve componenten sterk doen afnemen. Zo is de productie van sorbicillinoiden die een anti-HIV-activiteit blijken te hebben, door mutaties stilgelegd.<\/p>\r\n

Onderzoeker Fernando Guzmán Chávez herstelde de productie van sorbicillinoiden door een cruciale puntmutatie in de sorbicillinoid biosynthetische genencluster ongedaan te maken via homologe recombinatie. Dit leidde ertoe dat de productie van grote hoeveelheden sorbicillinoiden door P. chrysogenum<\/i> herstelde.<\/p>\r\n

Met behulp van deze stam kon Guzmán Chávez het mechanisme van sorbicillinoiden biosynthese ophelderen. Hij ontdekte dat 2 transcriptieregulatoren de biosynthese controleren via een auto-inductiemechanisme waarbij de sorbicillinoiden de expressie van genen in de eigen biosyntheseroute stimuleren. Alles tezamen resulteerde dit promotieonderzoek in een nieuwe industriële P. chrysogenum<\/i>-stam die grote hoeveelheden sorbicillinoiden kan produceren. Deze stam kan worden gebruikt voor de productie van geavanceerde sorbicillinoide derivaten met farmaceutische toepassingen.<\/p>\r\n

(Bron: RUG-nieuws, 17 januari 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-02-06 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4577","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180117_med_schimmel_penicillium_chrysogenum_maakt_ook_anti_hiv_component_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/schimmel-penicillium-chrysogenum-maakt-ook-anti-hiv-component","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180117_med_schimmel_penicillium_chrysogenum_maakt_ook_anti_hiv_component_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180117_med_schimmel_penicillium_chrysogenum_maakt_ook_anti_hiv_component_web.jpg"},{"id":"4113","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Congres 'Restaureren 2018'","titel_key":"congres_restaureren_2018","subtitel":"Congresverslag","samenvatting":"Op 2 februari 2018 organiseerde Bureau Kalker het congres \u2018Restaureren 2018\u2019. In het ochtendprogramma van dit klinisch, tandheelkundig congres zette dr. Sjoerd Smeekens het behandelconcept uiteen dat gericht is op het op een voorspelbare wijze uitvoeren van een tandheelkundige behandeling. De kern van het betoog was dat in eerste instantie de natuurlijke morfologie van de gebitselementen moet worden hersteld, inclusief ontsnappingsgroeven en dergelijke. Daarbij volgt de vorm de functie. Daarnaast speelt front- en hoektandgeleiding een belangrijke rol bij het ontlasten van de zijdelingse delen. Smeekens gaf aan dat bij het ontbreken van hoektandgeleiding 5 keer zoveel kracht op de zijdelingse delen komt. ","content":"

 <\/p>\r\n