{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"4309","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Evaluatie van app voor mondhygi\u00ebne van adolescente orthodontiepati\u00ebnten","titel_key":"evaluatie_van_app_voor_mondhygiene_van_adolescente_orthodontiepatienten","subtitel":"Promotie J.F.M. Scheerman","samenvatting":"Janneke Scheerman ontwikkelde en evalueerde voor haar promotie een app die adolescenten (12 tot 16 jaar) met orthodontische apparatuur moet helpen beter hun tanden te poetsen. Om de app te kunnen richten op het mondgezondheidsgedrag en de daaraan gerelateerde determinanten van jongeren in deze leeft...","content":"

Janneke Scheerman ontwikkelde en evalueerde voor haar promotie een app die adolescenten (12 tot 16 jaar) met orthodontische apparatuur moet helpen beter hun tanden te poetsen. Om de app te kunnen richten op het mondgezondheidsgedrag en de daaraan gerelateerde determinanten van jongeren in deze leeftijdsgroep, was het noodzakelijk een systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse, een cross-sectioneel onderzoek en een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Om aanvullend inzicht te krijgen in het mondgezondheidsgedrag werden 20 Nederlandse jongeren met vaste orthodontische apparatuur hierover geïnterviewd. Aan de hand van de resultaten ontwikkelde Scheerman de WitGebitapp. Vervolgens voerde zij een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uit naar de effectiviteit van de app. Na 12 weken was er een significant effect op de plaquehoeveelheid en de intentie fluoridemondspoelmiddel te gebruiken. Hoewel het preventieprogramma via een app, naast de gebruikelijke zorg, dus effectief was in het verminderen van de hoeveelheid tandplaque, was de mondhygiëne van de groep na de interventieperiode nog niet optimaal.<\/p>\r\n

Op 26 september 2018 promoveerde Janneke F.M. Scheerman aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘The WhiteTeeth app. The development and evaluation of a smartphone app for promoting oral health behavior and oral hygiene in adolescent orthodontic patients<\/a> ’. Promotoren waren prof. dr. C. van Loveren en prof. dr. G.H.W. Verrips. De copromotoren waren prof. dr. B.K.G. van Neijel en dr. P. van Empelen.<\/p>\r\n

(Bron: ACTA Wetenschapsnieuws, september<\/a>)<\/p>","datum":"2018-09-26 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4800","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180926_pers_promotie_j_scheerman_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/evaluatie-van-app-voor-mondhygiene-van-adolescente-orthodontiepatienten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180926_pers_promotie_j_scheerman_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180926_pers_promotie_j_scheerman_web.jpg"},{"id":"4318","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Peri-implantitis grote uitdaging voor mondzorg ","titel_key":"peri_implantitis_grote_uitdaging_voor_mondzorg","subtitel":"","samenvatting":"Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Scandinavische Vereniging voor Tandheelkundig Onderzoek (NOF genaamd) reflecteerden Zweedse wetenschappers in het tandheelkundig veld op de tandheelkundige implantologie in het European Journal of Oral Sciences. Zij concludeerden dat de orale implanto...","content":"

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Scandinavische Vereniging voor Tandheelkundig Onderzoek (NOF genaamd) reflecteerden Zweedse wetenschappers in het tandheelkundig veld op de tandheelkundige implantologie in het European Journal of Oral Sciences<\/i>. Zij concludeerden dat de orale implantologie een succes-story was, zowel voor patiënten als voor tandartsen. Implantaten hebben de kwaliteit van leven van miljoenen patiënten verbeterd en hebben behandelmogelijkheden opgeleverd die voorheen ondenkbaar waren. Maar tegelijkertijd stelden de wetenschappers vast dat technische en biologische complicaties bij langetermijnresultaten lange tijd werden genegeerd. Daarnaast is peri-implantitis een complicatie die vanuit etiologisch, diagnostisch en therapeutisch perspectief een grote uitdaging is voor de tandheelkundige professie is. Immers, feitelijk is het nog onduidelijk wat er internationaal precies wordt bedoeld met peri-implantitis. Inmiddels is wel duidelijk dat niet elke patiënt even vatbaar is voor parodontitis en dat is volgens de wetenschappers dan waarschijnlijk ook het geval bij peri-implantitis.<\/p>\r\n

(Bron: Eur J Oral Sci, 3 september 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-09-20 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4809","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180903_thk_peri_implantitis_grote_uitdaging_voor_mondzorg_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/peri-implantitis-grote-uitdaging-voor-mondzorg","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180903_thk_peri_implantitis_grote_uitdaging_voor_mondzorg_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180903_thk_peri_implantitis_grote_uitdaging_voor_mondzorg_web.jpg"},{"id":"4319","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Energiedrankjes bedreigen niet alleen een gezonde dentitie...","titel_key":"energiedrankjes_bedreigen_niet_alleen_een_gezonde_dentitie","subtitel":"Column","samenvatting":"Regelmatig vraag ik me af waarom energiedrankjes niet uit de schappen van supermarkten worden gehaald en wat de reden is dat deze drankjes überhaupt nog steeds verkocht mogen worden.\r\nOngeveer 4 jaar geleden zag ik een van mijn patiënten voor de eerste keer. Het was een vrouw van toen 24 j...","content":"

Regelmatig vraag ik me af waarom energiedrankjes niet uit de schappen van supermarkten worden gehaald en wat de reden is dat deze drankjes überhaupt nog steeds verkocht mogen worden.<\/p>\r\n

Ongeveer 4 jaar geleden zag ik een van mijn patiënten voor de eerste keer. Het was een vrouw van toen 24 jaar oud met enorm veel overgewicht en een gebit vol met cariës. Naast het feit dat haar mondhygiëne niet op peil was, bleek zij ‘verslaafd’ aan energiedrankjes. Natuurlijk staat dit onderwerp tijdens haar behandelingen al 4 jaar centraal, maar onlangs heb ik toch een volledige bovenprothese voor haar moeten vervaardigen en hebben de artsen zelfs een deel van haar lever moeten verwijderen ten gevolge van haar overmatige consumptie van energiedrankjes. Cariës en leveraandoeningen zijn namelijk de gevolgen van overmatig gebruik van deze pepdrankjes. Tevens vertellen artsen dat rusteloosheid, vermoeidheid, slapeloosheid, hartkloppingen, geelzucht en epileptische aanvallen in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van energiedrankjes. En wie denkt dat dit probleem zich beperkt tot de jeugd heeft het mis. Niet lang geleden had ik een man in de stoel die op 68-jarige leeftijd 50 pepdrankjes per week wegwerkte. Dat komt neer op zo’n 7 blikjes per dag en ook bij deze patiënt was de dentitie desastreus beschadigd. Enorme buccale kraters en gebitselementen die volledig afbraken als luciferhoutjes, ondanks dat de mondhygiëne nog zo subliem leek te zijn. Overigens was de patiënt zelf heel trots dat hij was gestopt met roken en zijn shag had vervangen door zijn nieuwe verslaving: energiedrank.<\/p>\r\n

Een aantal supermarktketens heeft nu besloten om de verkoop van pepdrankjes aan kinderen onder de 14 jaar te stoppen. Een mooi begin zou ik zeggen, maar wat mij betreft mogen deze pepdrankjes worden gezien als sigaretten en alcohol zodat de drankjes pas vanaf 18 jaar geconsumeerd mogen worden. De consumenten zien namelijk (nog) niet de ernst van deze drankjes en zeker onze kinderen zouden hiertegen beschermd moeten worden.<\/p>\r\n

Ondanks mijn sterke mening over het gebruik van energiedrankjes, zit ik toch trouw op zondag voor de buis onze Max Verstappen in de Formule 1-races aan te moedigen terwijl hij rijdt voor een van de boosdoeners. Stiekem hoop ik dat de samenwerking tussen Red Bull en Honda stopt, zodat Red Bull uit de Formule 1 stapt en Max met een mooiere pet kan rondlopen.<\/p>\r\n

Lisa Vermeulen, tandarts<\/b><\/p>","datum":"2018-09-20 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4810","auteurs":[{"id":"1057","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"L. Vermeulen","titel_key":"l_vermeulen","old_id":"0","voorvoegsel":"L.","achternaam":"Vermeulen"}],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180920_column_sept18_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/energiedrankjes-bedreigen-niet-alleen-een-gezonde-dentitie","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180920_column_sept18_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180920_column_sept18_web.jpg"},{"id":"4317","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Fluorose bij volwassenen in regio\u2019s met gefluorideerd drinkwater","titel_key":"fluorose_bij_volwassenen_in_regios_met_gefluorideerd_drinkwater","subtitel":"","samenvatting":"Uit Engels onderzoek is gebleken dat fluorose meer voorkomt bij volwassenen die hun leven lang gefluorideerd drinkwater tot zich hebben genomen dan bij volwassenen die niet verbleven in een regio met gefluorideerd drinkwater. Echter, vanuit esthetisch oogpunt bezien leek de fluorose op oudere leefti...","content":"

Uit Engels onderzoek is gebleken dat fluorose meer voorkomt bij volwassenen die hun leven lang gefluorideerd drinkwater tot zich hebben genomen dan bij volwassenen die niet verbleven in een regio met gefluorideerd drinkwater. Echter, vanuit esthetisch oogpunt bezien leek de fluorose op oudere leeftijd te verminderen.<\/p>\r\n

Met hun onderzoek, verschenen in de Community Dentistry and Oral Empidemiology<\/em>, wilden de onderzoekers het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en de ernst van van fluorose onder de volwassen bevolking die wel of niet gedurende hun leven zijn blootgesteld aan gefluorideerd drinkwater, aanvullen. Hiervoor werd een onderzoekspopulatie van 580 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 52 jaar samengesteld uit algemene tandartspraktijken in Birmingham en county Durham (gefluorideerd drinkwater) en  Manchester (niet gefluorideerd drinkwater). Van hun incisieven werden 3 digitale foto’s gemaakt die door een ervaren beoordelaar blind werden beoordeeld op fluorose voglens de Tylstrup en Fejerskov (TF) schaal.<\/p>\r\n

Bij een TF gelijk of groter dan 1 bleek dus een groter deel van de volwassenen uit een gebied met drinkwaterfluoridering fluorose te hebben, maar bij de drempel van TF groter of gelijk aan 3, die vooral de esthetiek vertegenwoordigd, was het verschil niet meer significant.<\/p>\r\n

(Bron: Community Dent Oral Epidemiol, 4 september 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-09-19 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4808","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180903_thk_fluorose_bij_volwassenen_in_dwfgebieden_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/fluorose-bij-volwassenen-in-regios-met-gefluorideerd-drinkwater","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180903_thk_fluorose_bij_volwassenen_in_dwfgebieden_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180903_thk_fluorose_bij_volwassenen_in_dwfgebieden_web.jpg"},{"id":"4312","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Speekselpeptide histatine 1 versterkt natuurlijke barri\u00e8refunctie van mond","titel_key":"speekselpeptide_histatine_1_versterkt_natuurlijke_barrierefunctie_van_mond","subtitel":"Promotie I.A. van Dijk","samenvatting":"Irene van Dijk ontdekte met haar promotieonderzoek dat het speekselpeptide histatine 1 de barrièrefunctie van de mond versterkt. Het speekselpeptide histatine 1 bindt tannines (uit bijvoorbeeld wijn en thee), beschermt het tandglazuur en speelt een rol bij wondgenezing.\r\nVan Dijk ontdekte tev...","content":"

Irene van Dijk ontdekte met haar promotieonderzoek dat het speekselpeptide histatine 1 de barrièrefunctie van de mond versterkt. Het speekselpeptide histatine 1 bindt tannines (uit bijvoorbeeld wijn en thee), beschermt het tandglazuur en speelt een rol bij wondgenezing.<\/p>\r\n

Van Dijk ontdekte tevens dat cellen behandeld met histatine 1 beter bestand waren tegen bacteriële translocatie en dat histatine 1 de celhechting bevorderde; op substraten (op bijvoorbeeld glas of kweekplastic) en ook aan andere cellen. Dat gold zowel voor orale epitheelcellen en fibroblasten als ook voor darmepitheel en zelfs endotheelcellen. Deze ontdekking kan mogelijk toegepast worden in de implantologie waarbij cellen goed moeten hechten aan het implantaat voor een goede verankering en het voorkomen van infecties.<\/p>\r\n

Op 18 september 2018 promoveerde Irene A. van Dijk aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Guardians of the oral cavity. Salivary peptide histatin 1 protects and strengthens the tissues in the mouth<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. E.A.J. Reits en prof. dr. E.C.I. Veerman. Copromotoren waren dr. J. Stap en dr. J.G.M. Bolscherd.<\/p>\r\n

(Bron: ACTA Wetenschapsnieuws, september<\/a>)<\/p>","datum":"2018-09-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4803","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180918_pers_promotie_ia_van_dijk_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/speekselpeptide-histatine-1-versterkt-natuurlijke-barrierefunctie-van-mond","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180918_pers_promotie_ia_van_dijk_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180918_pers_promotie_ia_van_dijk_web.jpg"},{"id":"4316","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Piekeraars mogelijk vatbaarder voor psychosomatische klachten","titel_key":"piekeraars_mogelijk_vatbaarder_voor_psychosomatische_klachten","subtitel":"","samenvatting":"Mensen die piekeren zijn meer geneigd onder stress hun lichamelijke signalen en behoeftes niet adequaat waar te nemen. Dit blijkt uit onderzoek van Caroline Schlinkert. De resultaten ondersteunen het idee dat piekeraars mogelijk vatbaarder zijn voor veel voorkomende (psycho)somatische klachten zoals...","content":"

Mensen die piekeren zijn meer geneigd onder stress hun lichamelijke signalen en behoeftes niet adequaat waar te nemen. Dit blijkt uit onderzoek van Caroline Schlinkert. De resultaten ondersteunen het idee dat piekeraars mogelijk vatbaarder zijn voor veel voorkomende (psycho)somatische klachten zoals burn-out, verhoogde bloeddruk of pijn. Vooral piekeraars zouden volgens Schlinkert daarom baat hebben bij stressverminderende interventies zoals mindfulness.<\/p>\r\n

Mensen die snel piekeren zijn geneigd om te blijven hangen in (meestal negatieve) gedachten en gevoelens, vooral wanneer ze gestrest zijn. Schlinkert: “Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op de cognitieve aspecten van piekeren, zoals een verhoogde aandacht voor bepaalde informatie. Piekeren gaat echter ook gepaard met een breed scala aan lichamelijke klachten, zoals een hoge bloeddruk, pijn en chronische vermoeidheid. Het is daarom belangrijk om beter te begrijpen of en hoe piekeren invloed heeft op de manier waarop mensen hun lichamelijke signalen waarnemen. Ik onderzocht specifiek hoe verschillende vormen van stress ertoe kunnen leiden dat piekeraars vervreemd raken van hun eigen lichaam, lichamelijke sensaties en signalen.”<\/i><\/p>\r\n

Schlinkert liet met haar onderzoek zien dat al lichte stress ertoe leidde dat piekeraars zich meer bewust waren van hun lichaamssignalen, maar niet onder stress konden herkennen wat hun lichaam nodig heeft ten opzichte van niet piekeraars. Verder bleek dat wanneer piekeraars zich moesten ‘inhouden’ (onderdrukken van emoties) dat hun eetlust verstoord was. Niet-piekeraars vertoonden echter gezonde eetlust wanneer ze zich moesten inhouden. “Daarnaast ontdekte ik dat piekeraars onder verhoogde stress verminderde lichaamsvitaliteit rapporteren vergeleken met niet-piekeraars”, aldus Schlinkert.<\/p>\r\n

(Bron: VU W-zine, 28 augustus 2018<\/a>)<\/p>","datum":"2018-09-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4807","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180907_med_piekeraars_mogelijk_vatbaarder_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/piekeraars-mogelijk-vatbaarder-voor-psychosomatische-klachten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180907_med_piekeraars_mogelijk_vatbaarder_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180907_med_piekeraars_mogelijk_vatbaarder_web.jpg"},{"id":"4308","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Behoud eigen dentitie van belang voor totale mondgezondheid","titel_key":"behoud_eigen_dentitie_van_belang_voor_totale_mondgezondheid","subtitel":"Promotie P. Rijkschroeff","samenvatting":"Uit het promotieonderzoek van Patrick Rijkschroeff blijkt dat mensen die hun eigen gebit nog bezitten meer neutrofielen, de meest voorkomende witte bloedcellen in de mond, hebben dan edentaten met een gebitsprothese. Neutrofielen gaan actief aanvallen tegen van onder andere bacteriën en schimme...","content":"

Uit het promotieonderzoek van Patrick Rijkschroeff blijkt dat mensen die hun eigen gebit nog bezitten meer neutrofielen, de meest voorkomende witte bloedcellen in de mond, hebben dan edentaten met een gebitsprothese. Neutrofielen gaan actief aanvallen tegen van onder andere bacteriën en schimmels in de mond. Rijkschroeff meent dat hiermee het belang van het behoud van een eigen gebit is aangetoond.<\/p>\r\n

In zijn promotieonderzoek bracht Rijkschroeff de aanwezigheid en de werking van orale neutrofielen in kaart. Zo helpen neutrofielen met het fagocyteren van een toegenomen hoeveelheid bacteriën de mond zo gezond mogelijk te houden. Ook scheiden ze moleculen uit die bacteriën kunnen doden en meehelpen om de balans in de mond normaal te houden. Rijkschroeffs onderzoek toonde aan dat er een andere set genen wordt ‘aangezet’ in relatie tot de ontwikkeling van de parodontitis. De neutrofielen hebben ook een potentiële dirigerende functie: de extra genactiviteit heeft een signalerende en aantrekkende rol voor andere componenten van het immuunsysteem.<\/p>\r\n

Op 14 september 2018 promoveerde Patrick Rijkschroeff aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Characterization of polymorphonuclear neutrophils in the oral cavity<\/a>’. Promotor was prof. dr. B.G. Loos en copromotor was dr. E.A. Nicu.<\/p>\r\n

(Bron: ACTA Wetenschapsnieuws, september 2018<\/a>)<\/p>\r\n

Leestip<\/strong>: in september 2016 verscheen een interview met Patrick Rijkschroeff<\/a> in de serie ‘Onder de loep’ in dit tijdschrift.<\/p>","datum":"2018-09-14 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4799","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180914_pers_promotie_p_rijkschroeff_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/behoud-eigen-dentitie-van-belang-voor-totale-mondgezondheid","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180914_pers_promotie_p_rijkschroeff_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180914_pers_promotie_p_rijkschroeff_web.jpg"},{"id":"4313","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Micro-orgaan in immuunsysteem ontdekt","titel_key":"micro_orgaan_in_immuunsysteem_ontdekt","subtitel":"Nieuw ontdekt orgaan bestrijdt herinfectie snel","samenvatting":"Wetenschappers van het Australische Garvan Institute of Medical Research hebben een nieuw ‘micro-orgaan’ in het immuunsysteem ontdekt dat eerdere infecties en vaccinaties onthoudt en waar immuuncellen zich verzamelen om snel te reageren tegen een infectie die het lichaam al eens heeft ge...","content":"

Wetenschappers van het Australische Garvan Institute of Medical Research hebben een nieuw ‘micro-orgaan’ in het immuunsysteem ontdekt dat eerdere infecties en vaccinaties onthoudt en waar immuuncellen zich verzamelen om snel te reageren tegen een infectie die het lichaam al eens heeft gezien. Deze ontdekking lijkt antwoord te geven op de vraag hoe het lichaam zo snel terugvecht bij een infectie die het herkent.<\/p>\r\n

De wetenschappers zeggen dat nog niemand eerder deze nieuwe structuur heeft gezien omdat normaliter traditioneel microscopisch onderzoek wordt uitgevoerd waarbij tweedimensionale sneden van weefsel worden onderzocht. De Australiërs ontdekten het nieuwe micro-orgaan toen zij met geavanceerde 3D-microscopiefilmpjes maakten van het immuunsysteem in actie. Daarbij zagen ze dunne, afgeplatte structuren die zich uitstrekten over het oppervlak van lymfeklieren. Deze structuren waren niet altijd aanwezig, maar verschenen alleen wanneer ze nodig waren om een infectie te bestrijden waaraan het lichaam eerder was blootgesteld.<\/p>\r\n

Vervolgens konden de onderzoekers onder de microscoop zien dat verschillende immuuncellen in deze structuren bijeenkwamen, waaronder B-geheugencellen. “Het was geweldig te zien dat de B-geheugencellen werden geactiveerd en zich clusterden in deze nieuwe structuur die nog nooit eerder was waargenomen”<\/i>, aldus Imogen Moran, eerste auteur van het gepubliceerde onderzoek in Nature Communications<\/i> (2019; 9: 3372<\/a>). “We konden ze zien bewegen, contact zien maken met alle andere immuuncellen en vervolgens voor onze ogen zien veranderen in plasmacellen.”<\/i> Dit is een belangrijke stap in de afweer tegen infecties, omdat plasmacellen antilichamen aanmaken om een indringer te herkennen en tegen te houden.<\/p>\r\n

\"<\/p>\r\n

Afb. Immuuncellen komen samen in het ontdekte micro-orgaan (Beeld: Imogen Moran\/Tri Phan).<\/em><\/p>\r\n

Onderzoeksleider Tri Phan zegt dat dit ontdekte micro-orgaan, ‘subcapsular proliferative foci’ ofwel SPF genoemd, strategisch is gelokaliseerd daar waar bacteriën het lichaam opnieuw binnenkomen en dat het orgaan alle ingrediënten op één plek groepeert om antilichamen te maken. “Het is dus opmerkelijk goed ontworpen om herinfectie snel te bestrijden”<\/i>, aldus Phan. Hij meent dan ook dat vaccinatie heel belangrijk is, want vaccins trainen het immuunsysteem zodat het snel antilichamen kan aanmaken wanneer een infectie zich opnieuw aandient.“Tot nu toe lag de focus op het maken van vaccins die B-geheugencellen kunnen genereren. Na onze ontdekking zouden we ons ook moeten richten op hoe deze B-geheugencellen worden geactiveerd om plasmacellen te maken, zodat dit proces efficiënter kan worden gemaakt.”<\/i><\/p>\r\n

(Bronnen: Garvan Institute of Medical Research<\/a>\/Scientias.nl<\/a>, 24 augustus 2018)<\/p>","datum":"2018-09-13 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4804","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180824_med_ontdekking_van_micro_orgaan_in_immuunsysteem_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/micro-orgaan-in-immuunsysteem-ontdekt","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180824_med_ontdekking_van_micro_orgaan_in_immuunsysteem_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180824_med_ontdekking_van_micro_orgaan_in_immuunsysteem_web.jpg"},{"id":"4307","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Wekedelentransplantaat bij implantaat in front","titel_key":"wekedelentransplantaat_bij_implantaat_in_front","subtitel":"Promotie E.G. Zuiderveld","samenvatting":"Op 12 september 2018 promoveerde Elise G. Zuiderveld aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Soft tissue grafting and single implant treatment in the aesthetic region’. Promotoren waren prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. A. Vissink.\r\nZuidervel...","content":"

Op 12 september 2018<\/a> promoveerde Elise G. Zuiderveld aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Soft tissue grafting and single implant treatment in the aesthetic region<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. A. Vissink.<\/p>\r\n

Zuiderveld richtte de focus van haar promotieonderzoek recessie van de peri-implantaire mucosa na vervanging van een frontelement door een kroon op een implantaat. Zij onderzocht of het toepassen van een wekedelentransplantaat deze recessie kan verminderen en een mooier esthetisch resultaat oplevert. In een van de komende edities van het NTvT wordt haar onderzoek uitgebreid besproken in de serie ‘Hora est’.<\/p>","datum":"2018-09-12 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4798","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180912_pers_promotie_eg_zuiderveld_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/wekedelentransplantaat-bij-implantaat-in-front","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180912_pers_promotie_eg_zuiderveld_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180912_pers_promotie_eg_zuiderveld_web.jpg"},{"id":"4306","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Petitie tegen snoep en fris in schoolkantines","titel_key":"petitie_tegen_snoep_en_fris_in_schoolkantines","subtitel":"","samenvatting":"De stichting ToothCamp is begin van schooljaar 2018-19 een petitie gestart waarin ze de Nederlandse regering oproept zich in zetten om de verkoop van snoep en frisdrank in schoolkantines te verbieden. Mondzorgverleners kunnen de petitie tot 31 oktober 2018 ondertekenen via https:\/\/stopsnoepenfris.pe...","content":"

De stichting ToothCamp is begin van schooljaar 2018-19 een petitie gestart waarin ze de Nederlandse regering oproept zich in zetten om de verkoop van snoep en frisdrank in schoolkantines te verbieden. Mondzorgverleners kunnen de petitie tot 31 oktober 2018 ondertekenen via https:\/\/stopsnoepenfris.petities.nl\/<\/a>. Daarna wordt het aangeboden aan een bewindspersoon van het minister van VWS.<\/p>\r\n

Volgens Ira van Eelen, initiatiefneemster van ToothCamp, was een bezoek aan een ‘gezonde school’ voor het draaien van een item voor het Jeugdjournaal de aanleiding voor de petitie: “In de kantine – met het predicaat gezondste kantine van Nederland 2018 – kunnen kinderen lolly’s, marsen en zure matten kopen en stonden er 2 vending machines met alle foute frisdranken denkbaar! Het blijkt dat je jezelf een gezonde kantine mag noemen als je 80% van je aanbod aanpast aan het advies van het voedingscentrum en dan mag je 20% vrij laten. Wat het extra lastig maakt, is dat de focus nu voornamelijk op calorieën ligt en er nog te weinig gekeken wordt naar de gevolgen voor de mondgezondheid.”<\/i><\/p>\r\n

Volgens Van Eelen begint het bij bewustwording: “Het is net als met het roken: eerst geloofde niemand dat het een probleem was (roken was een stoere bezigheid van cowboys), maar nu kan niemand zich meer voorstellen dat je zomaar in gezelschap gaat staan paffen. Ooit komt de dag dat niemand meer gelooft dat schoolkantines snoep en snacks verkochten. Met die bewustwording start ToothCamp, in samenwerking met KNMT, NVM en ANT, nu een petitie.”<\/i><\/p>\r\n

(Bron: ToothCamp, 6 september 2018)<\/p>","datum":"2018-09-11 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4797","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180906_thk_petitie_tegen_snoep_en_fris_in_schoolkantines_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/petitie-tegen-snoep-en-fris-in-schoolkantines","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180906_thk_petitie_tegen_snoep_en_fris_in_schoolkantines_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180906_thk_petitie_tegen_snoep_en_fris_in_schoolkantines_web.jpg"},{"id":"4311","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Kennis over ergonomie ontsloten","titel_key":"kennis_over_ergonomie_ontsloten","subtitel":"Zes themadocumenten beschikbaar via NWVT","samenvatting":"Onlangs is kennis van de Stichting Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM) ontsloten via de website van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). Deze kennis bestaat uit 6 zogenoemde themadocumenten met betrekking tot de wijze van beroepsuitoefening, ergonomie en werkom...","content":"

Onlangs is kennis van de Stichting Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM) ontsloten via de website van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). Deze kennis bestaat uit 6 zogenoemde themadocumenten met betrekking tot de wijze van beroepsuitoefening, ergonomie en werkomstandigheden in de mondzorgpraktijk.<\/p>\r\n

De 6 beschikbaar gekomen themadocumenten zijn primair bestemd voor tandartsen en mondhygiënisten en in sommige gevallen ook voor preventie-assistenten en zijn in diverse samenstellingen geschreven door dr. Ronald Gorter, ing. Petra van der Zwan, Amber Denekamp, prof. dr. Oene Hokwerda en Rolf de Ruijter. Via https:\/\/www.nwvt.nu\/wetenschap zijn de volgende themadocumenten beschikbaar voor mondzorgverleners:<\/p>\r\n

  \r\n
 1. Preventie van stress en burn-out in de mondzorgpraktijk<\/a>.<\/li>\r\n
 2. Kwaliteitsmanagement als onderdeel van praktijkmanagement in de mondzorgpraktijk<\/a>.<\/li>\r\n
 3. De noodzaak van bewegen voor een goede gezondheid tijdens patiëntbehandeling en daarbuiten<\/a>.<\/li>\r\n
 4. Ergonomische werkwijze bij de patiëntbehandeling<\/a>.<\/li>\r\n
 5. Werkwijze ergonomisch gebruik behandelmicroscoop in de tandheelkunde<\/a>.<\/li>\r\n
 6. Houding en werktechniek bij gebruik van ultrasone gebitsreinigingsinstrumenten<\/a>.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

  De Stichting KEM is in 2015 opgericht vanwege de toenemende druk op het praktijkmanagement door onder meer de tarieveproblematiek, een toename van wet- en regelgeving, een veranderende zorgvraag van patiënten en vele technologische ontwikkelingen. Doel van de stichting is het bevorderen van een ergonomische aanpak van werkwijze en werkomstandigheden in de mondzorgpraktijk. Dit heeft betrekking op alle activiteiten die nodig zijn voor de mondzorgverlening en voor een duurzame inzet van het mondzorgteam. Het KEM streeft naar bewustwording van goede werkomstandigheden en het beschikbaar stellen van onderbouwde kennis hiervoor, bestaande uit themadocumenten, zonder hierbij informatie van andere organisaties te willen overlappen.<\/p>\r\n

  De kennisoverdracht van de Stichting KEM beslaat de 3 domeinen van ergonomie zoals die door de International Ergonomic Association worden omschreven: fysieke ergonomie, cognitieve of mentale ergonomie, en ten slotte sociaal-organisatorische ergonomie.<\/p>\r\n

  (Bron: Informatiebulletin KEM, 4 september 2018)<\/p>","datum":"2018-09-11 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4802","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180904_thk_kennis_over_ergonomie_voor_mond_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/kennis-over-ergonomie-ontsloten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180904_thk_kennis_over_ergonomie_voor_mond_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180904_thk_kennis_over_ergonomie_voor_mond_web.jpg"},{"id":"4310","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Winnaar van Jubileumprijsvraag 8","titel_key":"winnaar_van_jubileumprijsvraag_8","subtitel":"","samenvatting":"De winnaar van jubileumprijsvraag 8 (juli\/augustus-editie 2018) is de heer J.H.C. Wilmsen uit Oudenbosch. Het juiste antwoord op de vraag waaruit het Ivoren Kruis is voortgekomen, was:...","content":"

  \"De winnaar van jubileumprijsvraag 8 (juli\/augustus-editie 2018) is de heer J.H.C. Wilmsen<\/strong> uit Oudenbosch<\/strong>. Het juiste antwoord op de vraag waaruit  het Ivoren Kruis is voortgekomen, was: De Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding van het Tandbederf. Dit antwoord is te vinden in het artikel ‘Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Voorlichting’ van H. Kalsbeek in de vrijdag verschenen septembereditie (pag. 435-440<\/a>).<\/p>\r\n

  De winnaar ontvangt het boek ‘Medisch tandheelkundig kompas’ (aangeboden door Geneeskundeboek.nl).<\/p>","datum":"2018-09-10 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4801","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/ntvt_jubileumlogo_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/winnaar-van-jubileumprijsvraag-8","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/ntvt_jubileumlogo_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/ntvt_jubileumlogo_web.jpg"},{"id":"4314","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Nationale Tandheelkunde Quiz: nieuwe manier van nascholing","titel_key":"nationale_tandheelkunde_quiz_nieuwe_manier_van_nascholing","subtitel":"","samenvatting":"Heeft u zich al ingeschreven?\r\nDe Nationale Tandheelkunde Quiz (2 november aanstaande) is niet alleen een bijzonder jubileumevenement van het NTvT, maar het is tevens een compleet nieuwe manier van nascholing. Het KRT kent 3 nascholingspunten toe voor deelname aan óf het bijwonen van de quiz....","content":"

  Heeft u zich al ingeschreven?<\/p>\r\n

  De Nationale Tandheelkunde Quiz (2 november aanstaande) is niet alleen een bijzonder jubileumevenement van het NTvT, maar het is tevens een compleet nieuwe manier van nascholing. Het KRT kent 3 nascholingspunten toe voor deelname aan óf het bijwonen van de quiz. De KNMT is hoofdsponsor van de quiz. “Wij hebben ons met veel plezier verbonden aan de Nationale Tandheelkunde Quiz”<\/em>, zegt voorzitter Wolter Brands. “Wat een feestelijke bekroning van 125 jaar NTvT.”<\/em><\/p>\r\n

  “De Nationale Tandheelkunde Quiz is een unieke vorm van leren”<\/em>, stelt NTvT-hoofdredacteur Casper Bots. “We wisselen de quizrondes af met 3 interessante sprekers.”<\/em> Reina de Raat, Paul de Kok en Joerd van der Meer verzorgen elk een DentTalk, waarvan de thema’s verleden, heden en de toekomst van de mondzorgkunde zijn. Elke daaropvolgende quizronde gaat vervolgens over dit thema. Bots: “De Nationale Tandheelkunde Quiz is er voor iedereen binnen de mondzorg, van specialist tot assistent”<\/em>. De quiz is een spel en aan het begin van de avond zal duidelijk zijn wie zich ‘De Slimste Tandarts van Nederland’ mag noemen. Deelnemen aan de quiz zelf is niet verplicht voor het verkrijgen van nascholingspunten. Mensen die alleen interesse hebben voor de inhoud en de sprekers en de quiz als toeschouwer willen volgen, ontvangen óók 3 nascholingspunten.<\/p>\r\n

  Inmiddels is de jury bekend. Onder leiding van voorzitter Casper Bots zorgen Jack Plooij (tandarts-implantoloog), Tijmen Hiep (tandarts-algemeen practicus) en Marjolijn Oomens (mka-chirurg) op deskundige en soms ludieke wijze voor toelichting bij de antwoorden op de vragen.<\/p>\r\n

  Voor kaarten en informatie: www.nationaletandheelkundequiz.nl<\/a><\/p>","datum":"2018-09-10 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4805","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/uitgave_import\/september_2018\/graphics\/logo_Quiz_Def.png","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/nationale-tandheelkunde-quiz-nieuwe-manier-van-nascholing","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/uitgave_import\/september_2018\/graphics\/logo_Quiz_Def.png","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/uitgave_import\/september_2018\/graphics\/logo_Quiz_Def.png"},{"id":"4282","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"En de winnaar is \u2026","titel_key":"en_de_winnaar_is_1","subtitel":"","samenvatting":"Neen, ik ga het hier niet hebben over de resultaten van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, maar als je analisten mag geloven dan had Belgi\u00eb een re\u00eble kans om wereldkampioen voetbal te worden. Zou dit voor trots of voor jaloezie hebben gezorgd bij onze buren? Speelt jaloezie een rol bij het invullen van enqu\u00eates? Wie zal het zeggen? Dit sluit naadloos aan bij het artikel over het imago van huisartsen versus tandartsen in Nederland op pagina 455. De \u2018winnaar\u2019 is de huisarts. In het artikel van collega de Vries e.a. werd het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland aan de hand van een vragenlijst onderzocht...","content":"

  Neen, ik ga het hier niet hebben over de resultaten van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, maar als je analisten mag geloven dan had België een reële kans om wereldkampioen voetbal te worden. Zou dit voor trots of voor jaloezie hebben gezorgd bij onze buren?<\/p>\r\n

  Speelt jaloezie een rol bij het invullen van enquêtes? Wie zal het zeggen? Dit sluit naadloos aan bij het artikel over het imago van huisartsen versus tandartsen in Nederland op pagina 455. De ‘winnaar’ is de huisarts. In het artikel van collega de Vries e.a. werd het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland aan de hand van een vragenlijst onderzocht. Deze bevraging werd in 4 steden en online afgenomen. Tandartsen werden meer gezien als zakenmensen die de belangen van de patiënt minder vooropstelden, minder open stonden voor inspraak en die men minder kon vertrouwen dan huisartsen. Dit toont aan dat het imago van de beroepsgroep huisarts beter scoort dan dat van de beroepsgroep tandarts.<\/p>\r\n

  Negatieve connotatie<\/h2>\r\n

  Het negatieve imago van de beroepsgroep tandarts wordt steeds weer bevestigd door pers, films en opvoeding en dit wordt, al dan niet bewust, in stand gehouden. Die negatieve connotatie zal de beroepsgroep blijven achtervolgen, denk aan de beul in de cartoons, de folteraar in de films, de wijdverbreide uitdrukking ‘hij liegt als een kiezentrekker’,… . De trofeejager die de leeuw Cecil in Zimbabwe doodde werd op sociale media afgemaakt, en de reviews die hij als tandarts krijgt zijn allesbehalve lovend sinds het ‘event’.<\/p>\r\n

  De auteurs concluderen in hun artikel dat het imago van de tandarts kan worden verbeterd door duidelijker te communiceren, inspraak te geven aan de patiënt en opener te zijn over de kosten; dit kan zeker de patiënt-tandarts relatie ten goede komen. De column ‘Behulpzame’ ouders in de tandartspraktijk van Lisa Vermeulen op de website van dit tijdschrift toonde dat het imago van de tandarts reeds zeer vroeg in de opvoeding kan worden gestuurd. Zo zal het effect van duidelijk communiceren met een kind niet kunnen opboksen tegen de verhalen van ‘negatieve’ ervaringen van de ouders op die leeftijd. Vele van deze verhalen zijn goedbedoeld maar dragen bij tot het negatieve imago van de beroepsgroep terwijl ze er wel bij vertellen dat dit niet geldt voor hun eigen tandarts.<\/p>\r\n

  Ik nodig de lezer uit om niet alleen het artikel te lezen maar ook de bijhorende tabellen door te nemen. Daaruit blijkt dat er nuances zijn. Zo blijkt dat er naargelang het geslacht en het opleidingsniveau van de respondenten een significant verschil in mening is over de beide beroepsgroepen en dat het toch niet zo slecht is gesteld met het imago van de tandarts in Nederland.<\/p>\r\n

  Weerstand of acceptatie<\/h2>\r\n

  In de serie ‘Hora est’ gaat het deze aflevering over de verkorte tandboog en levenskwaliteit. Het concept van de verkorte tandboog werd in de jaren 1970 door wijlen professor Arnd Käyser geïntroduceerd. Mensen met een verkorte tandboog waren tevreden met gebitsfuncties als kauwen en esthetiek en complete tandbogen zouden niet noodzakelijk zijn voor een gezond tandkaakstelsel. Bovendien was het herstel van de aangetaste molaren kostbaar en niet steeds duurzaam, en verlenging met een vrij-eindigende frameprothese werd niet als een toegevoegde waarde aan de gebitsfuncties ervaren. Decennia later hebben er op sociaal-maatschappelijk en tandheelkundig gebied veranderingen plaatsgevonden waardoor mensen hogere eisen stellen aan de gezondheidszorg, de mondgezondheid verbeterd is en de verlenging van de tandboog mogelijk is geworden met vaste constructies.<\/p>\r\n

  Het idee om, vanuit hetzelfde ‘huis’ te onderzoeken of het verkorte-tandboogconcept inmiddels niet een achterhaalde behandelstrategie is, is niet onverstandig. De conclusie van dit proefschrift van A.E. Gerritsen is dat in strikt geselecteerde situaties het verkorte–­tandboogconcept nog steeds valide is maar dat onderliggende thema’s een rol kunnen spelen bij het voorstellen van deze behandeloptie. De bespreking met de patiënt kan helpen om tot een verantwoorde behandelkeuze met ‘informed consent’ te komen.<\/p>\r\n

  En dit is net wat de patiënt verwacht van de tandarts.<\/p>\r\n

  Prof. dr. Lieve van Zeghbroeck, redacteur<\/strong><\/p>\r\n

  <\/figure>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"11","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4772","auteurs":[{"id":"1241","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"L. Van Zeghbroeck","titel_key":"l_van_zeghbroeck_1","old_id":"0","voorvoegsel":"L. Van","achternaam":"Zeghbroeck"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_423_redactioneel.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt199_01vanzeghbroeck_web.jpg","rubriek_titel":"Redactioneel","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/en-de-winnaar-is-1","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt199_01vanzeghbroeck_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt199_01vanzeghbroeck_web.jpg"},{"id":"4283","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Leermeesters. Professor dr. Willem A.M. van der Kwast (1927\u20132009)","titel_key":"serie_leermeesters_professor_dr_willem_a_m_van_der_kwast_1927_2009","subtitel":"","samenvatting":"Professor Isa\u00e4c van der Waal blikt terug op het leven van zijn leermeester professor Van der Kwast, een belangrijk persoon in de ontwikkeling van de kaakchirurgie","content":"

  Professor Isaäc van der Waal blikt terug op het leven van zijn leermeester professor Van der Kwast, een belangrijk persoon in de ontwikkeling van de kaakchirurgie<\/strong>.<\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"18","serie_naam":"Leermeesters","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4774","auteurs":[{"id":"737","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"I. van der Waal","titel_key":"i_van_der_waal","old_id":"737","voorvoegsel":"I. van der","achternaam":"Waal"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_433_434_geschiedenis_en_thkd.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt153_01_web.jpg","rubriek_titel":"Geschiedenis en tandheelkunde","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/serie-leermeesters-professor-dr-willem-a-m-van-der-kwast-1927-2009","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt153_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt153_01_web.jpg"},{"id":"4284","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Cari\u00ebspreventie in historisch perspectief. Voorlichting","titel_key":"serie_cariespreventie_in_historisch_perspectief_voorlichting","subtitel":"","samenvatting":"Sinds het eind van de negentiende eeuw is in Nederland voorlichting gegeven over het voorkomen van cari\u00ebs. Dit gebeurde in de praktijk van tandmeesters en tandartsen, in consultatiebureaus waar ouders met jonge kinderen worden begeleid, en in scholen. Vanaf 1968 tot midden jaren 1980 zijn in diverse gemeenten en regio\u2019s grootschalige voorlichtingsacties uitgevoerd. Het Ivoren Kruis geeft al meer dan 100 jaar op landelijk niveau voorlichting over mondgezondheid en ondersteunt de voorlichting van onder andere tandartsen en mondhygi\u00ebnisten door het uitgeven van voorlichtingsmateriaal. De visie op het fenomeen \u2018voorlichting\u2019 is in de afgelopen eeuw veranderd. Door de toepassing van nieuwe inzichten is de kans toegenomen dat met voorlichting cari\u00ebs wordt voorkomen.","content":"

  Sinds het eind van de negentiende eeuw is in Nederland voorlichting gegeven over het voorkomen van cariës. Dit gebeurde in de praktijk van tandmeesters en tandartsen, in consultatiebureaus waar ouders met jonge kinderen worden begeleid, en in scholen. Vanaf 1968 tot midden jaren 1980 zijn in diverse gemeenten en regio’s grootschalige voorlichtingsacties uitgevoerd. Het Ivoren Kruis geeft al meer dan 100 jaar op landelijk niveau voorlichting over mondgezondheid en ondersteunt de voorlichting van onder andere tandartsen en mondhygiënisten door het uitgeven van voorlichtingsmateriaal. De visie op het fenomeen ‘voorlichting’ is in de afgelopen eeuw veranderd. Door de toepassing van nieuwe inzichten is de kans toegenomen dat met voorlichting cariës wordt voorkomen.<\/strong><\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"18","serie_naam":"Cari\u00ebspreventie in historisch perspectief","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4775","auteurs":[{"id":"341","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H. Kalsbeek","titel_key":"h_kalsbeek","old_id":"341","voorvoegsel":"H.","achternaam":"Kalsbeek"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_435_440_geschiedenis_en_thkd.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt169_02_web.jpg","rubriek_titel":"Geschiedenis en tandheelkunde","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/serie-cariespreventie-in-historisch-perspectief-voorlichting","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt169_02_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt169_02_web.jpg"},{"id":"4285","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Hernieuwde aandacht voor extraorale gevolgen van ontstekingen in de mond","titel_key":"hernieuwde_aandacht_voor_extraorale_gevolgen_van_ontstekingen_in_de_mond","subtitel":"","samenvatting":"Dentale focale infecties zijn extraorale ontstekingen die worden veroorzaakt door orale pathogenen. Orale aandoeningen als periapicale ontsteking of parodontitis kunnen bacteri\u00ebmie veroorzaken. Disseminatie van orale pathogenen kan vervolgens leiden tot infecties in extraorale organen en weefsels. Hierbij komen cardiovasculaire infecties en hersenabcessen het meest frequent voor. Dergelijke infecties kunnen levensbedreigend verlopen. Om de pati\u00ebntenzorg te kunnen verbeteren is intensievere samenwerking tussen tandheelkundige en geneeskundige zorgverleners noodzakelijk.","content":"

  Dentale focale infecties zijn extraorale ontstekingen die worden veroorzaakt door orale pathogenen. Orale aandoeningen als periapicale ontsteking of parodontitis kunnen bacteriëmie veroorzaken. Disseminatie van orale pathogenen kan vervolgens leiden tot infecties in extraorale organen en weefsels. Hierbij komen cardiovasculaire infecties en hersenabcessen het meest frequent voor. Dergelijke infecties kunnen levensbedreigend verlopen. Om de patiëntenzorg te kunnen verbeteren is intensievere samenwerking tussen tandheelkundige en geneeskundige zorgverleners noodzakelijk.<\/strong><\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"3","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4776","auteurs":[{"id":"774","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"A.J. van Winkelhoff","titel_key":"a_j_van_winkelhoff","old_id":"774","voorvoegsel":"A.J. van","achternaam":"Winkelhoff"},{"id":"3","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"F. Abbas","titel_key":"f_abbas","old_id":"3","voorvoegsel":"F.","achternaam":"Abbas"},{"id":"1450","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"T.J.H. Siebers","titel_key":"t_j_h_siebers","old_id":"0","voorvoegsel":"T.J.H.","achternaam":"Siebers"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_443_448_medisch.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt223_03_web.jpg","rubriek_titel":"Medisch","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/hernieuwde-aandacht-voor-extraorale-gevolgen-van-ontstekingen-in-de-mond","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt223_03_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt223_03_web.jpg"},{"id":"4286","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Een (on)conventionele autotransplantatie","titel_key":"een_on_conventionele_autotransplantatie","subtitel":"","samenvatting":"Een 15-jarige jongen werd verwezen naar de afdeling mka-chirurgie in verband met een persisterend gebitselement 85 en een malpositie van gebitselement 45. Na aanvullend onderzoek bleek gebitselement 45 volledig afgevormd te zijn en horizontaal ge\u00efmpacteerd tegen de onderrand van de mandibula te liggen. Besloten werd om gebitselement 85 te extraheren en het reeds afgevormde gebitswelement 45 te autotransplanteren. Postoperatief werd gebitselement 45 gefixeerd aan de reeds bestaande vaste orthodontische apparatuur en later endodontisch behandeld. Het succespercentage (94%) van deze vorm van autotransplantatie van reeds volledig afgevormde gebits\u00adelementen is in de literatuur vergelijkbaar met het succespercentage van autotransplantaties van gebitselementen met open apices (98%). Autotransplantatie dient overwogen te worden, vooral bij pati\u00ebnten in de groei bij wie implantologie (nog) geen oplossing biedt.","content":"

  Een 15-jarige jongen werd verwezen naar de afdeling mka-chirurgie in verband met een persisterend gebitselement 85 en een malpositie van gebitselement 45. Na aanvullend onderzoek bleek gebitselement 45 volledig afgevormd te zijn en horizontaal geïmpacteerd tegen de onderrand van de mandibula te liggen. Besloten werd om gebitselement 85 te extraheren en het reeds afgevormde gebitselement 45 te autotransplanteren. Postoperatief werd gebitselement 45 gefixeerd aan de reeds bestaande vaste orthodontische apparatuur en later endodontisch behandeld. Het succespercentage (94%) van deze vorm van autotransplantatie van reeds volledig afgevormde gebits­elementen is in de literatuur vergelijkbaar met het succespercentage van autotransplantaties van gebitselementen met open apices (98%). Autotransplantatie dient overwogen te worden, vooral bij patiënten in de groei bij wie implantologie (nog) geen oplossing biedt.<\/strong><\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"7","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4777","auteurs":[{"id":"1668","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.P.T.F. Ho","titel_key":"j_p_t_f_ho","old_id":"0","voorvoegsel":"J.P.T.F.","achternaam":"Ho"},{"id":"1669","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H.C.M. Donders","titel_key":"h_c_m_donders","old_id":"0","voorvoegsel":"H.C.M.","achternaam":"Donders"},{"id":"1670","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.W.K. Roeloffs","titel_key":"m_w_k_roeloffs","old_id":"0","voorvoegsel":"M.W.K.","achternaam":"Roeloffs"},{"id":"406","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"J. de Lange","titel_key":"j_de_lange","old_id":"406","voorvoegsel":"J. de","achternaam":"Lange"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_449_453_casuistiek.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt244_05_web.jpg","rubriek_titel":"Casu\u00efstiek","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/een-on-conventionele-autotransplantatie","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt244_05_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt244_05_web.jpg"},{"id":"4287","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Imago van huisartsen versus tandartsen\u00a0in Nederland","titel_key":"imago_van_huisartsen_versus_tandartsen_in_nederland","subtitel":"","samenvatting":"Het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland werd met een vragenlijst onderzocht. Deze werd in 4 steden en online afgenomen. In totaal zijn 270 vragenlijsten geanalyseerd. Tandartsen werden meer gezien als zakenmensen, als solisten, die de belangen van de pati\u00ebnt minder vooropstelden, communicatief minder goed waren, meer met pijn werden geassocieerd, afstandelijker waren, minder open stonden voor inspraak en men minder kon vertrouwen dan huisartsen. Ook voelden de ondervraagden zich minder veilig bij een tandarts dan bij een huisarts. De respondenten geven huisartsen gemiddeld een significant hoger cijfer dan tandartsen. De beroepsgroep tandarts scoort slechter dan de beroepsgroep huisarts op 11 van de 12 stellingen. Alleen op de professionaliteit scoorde de beroepsgroep tandarts niet significant anders dan de beroepsgroep huisarts. Dit betekent dat het imago van de beroepsgroep tandarts slechter is dan dat van de beroepsgroep huisarts.","content":"

  Het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland werd met een vragenlijst onderzocht. Deze werd in 4 steden en online afgenomen. In totaal zijn 270 vragenlijsten geanalyseerd. Tandartsen werden meer gezien als zakenmensen, als solisten, die de belangen van de patiënt minder vooropstelden, communicatief minder goed waren, meer met pijn werden geassocieerd, afstandelijker waren, minder open stonden voor inspraak en men minder kon vertrouwen dan huisartsen. Ook voelden de ondervraagden zich minder veilig bij een tandarts dan bij een huisarts. De respondenten geven huisartsen gemiddeld een significant hoger cijfer dan tandartsen. De beroepsgroep tandarts scoort slechter dan de beroepsgroep huisarts op 11 van de 12 stellingen. Alleen op de professionaliteit scoorde de beroepsgroep tandarts niet significant anders dan de beroepsgroep huisarts. Dit betekent dat het imago van de beroepsgroep tandarts slechter is dan dat van de beroepsgroep huisarts.<\/strong><\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4778","auteurs":[{"id":"1671","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"A. de Vries","titel_key":"a_de_vries","old_id":"0","voorvoegsel":"A. de","achternaam":"Vries"},{"id":"101","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"W.G. Brands","titel_key":"w_g_brands","old_id":"101","voorvoegsel":"W.G.","achternaam":"Brands"},{"id":"100","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H.S. Brand","titel_key":"h_s_brand","old_id":"100","voorvoegsel":"H.S.","achternaam":"Brand"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_455_460_onderzoek_en_wetenschap.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt105_01_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/imago-van-huisartsen-versus-tandartsen-in-nederland","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt105_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt105_01_web.jpg"},{"id":"4288","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Gebruik van informatietechnologie ter\u00a0ondersteuning van de mondzorg van\u00a0thuiswonende ouderen","titel_key":"gebruik_van_informatietechnologie_ter_ondersteuning_van_de_mondzorg_van_thuiswonende_ouderen","subtitel":"","samenvatting":"Het gebruik van e-health heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen en wordt in de ouderenzorg ook al op verschillende wijzen ingezet. Over het gebruik en de acceptatie van aan mondzorg gerelateerde toepassingen van e-health door ouderen is er echter nog weinig bekend. Met interviews is kwalitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale middelen en de behoefte van thuiswonende ouderen aan mondgezondheid gerelateerde informatie en instructies via e-health. De resultaten laten zien dat de ouderen technisch in staat zijn om deze informatie via e-health te ontvangen en te gebruiken. Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft interesse in het ontvangen van deze informatie via een e-health-app. Het wordt als nuttig gezien wanneer verminderde mobiliteit tandartsbezoeken belemmert. De ondervraagden zijn van mening dat de gezondheidzorg die ze kennen en het persoonlijk contact geen plaats moet maken voor onbekende digitale alternatieven.","content":"

  Het gebruik van e-health heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen en wordt in de ouderenzorg ook al op verschillende wijzen ingezet. Over het gebruik en de acceptatie van aan mondzorg gerelateerde toepassingen van e-health door ouderen is er echter nog weinig bekend. Met interviews is kwalitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale middelen en de behoefte van thuiswonende ouderen aan mondgezondheid gerelateerde informatie en instructies via e-health. De resultaten laten zien dat de ouderen technisch in staat zijn om deze informatie via e-health te ontvangen en te gebruiken. Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft interesse in het ontvangen van deze informatie via een e-health-app. Het wordt als nuttig gezien wanneer verminderde mobiliteit tandartsbezoeken belemmert. De ondervraagden zijn van mening dat de gezondheidzorg die ze kennen en het persoonlijk contact geen plaats moet maken voor onbekende digitale alternatieven.<\/strong><\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4779","auteurs":[{"id":"1672","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"L. Alpay","titel_key":"l_alpay","old_id":"0","voorvoegsel":"L.","achternaam":"Alpay"},{"id":"1673","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"K.G.H. Parisius","titel_key":"k_g_h_parisius","old_id":"0","voorvoegsel":"K.G.H.","achternaam":"Parisius"},{"id":"1674","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"X. Post","titel_key":"x_post","old_id":"0","voorvoegsel":"X.","achternaam":"Post"},{"id":"1675","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"L. Hubeek","titel_key":"l_hubeek","old_id":"0","voorvoegsel":"L.","achternaam":"Hubeek"},{"id":"1676","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"N. Giessen","titel_key":"n_giessen","old_id":"0","voorvoegsel":"N.","achternaam":"Giessen"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_461_466_onderzoek_en_wetenschap.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt113_02_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/gebruik-van-informatietechnologie-ter-ondersteuning-van-de-mondzorg-van-thuiswonende-ouderen","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt113_02_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt113_02_web.jpg"},{"id":"4289","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Hora est. Verkorte tandboog en\u00a0levenskwaliteit","titel_key":"serie_hora_est_verkorte_tandboog_en_levenskwaliteit","subtitel":"","samenvatting":"De vraag van dit promotieonderzoek was of het verkorte-tandboogconcept inmiddels een achterhaalde behandelstrategie is. Om hierop antwoord te vinden, werd een systematisch literatuuronderzoek naar de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van mensen met ontbrekende gebitselementen verricht, dossieronderzoek uitgevoerd en een enqu\u00eate-onderzoek gehouden onder mensen met en zonder een verkorte tandboog om de bestendigheid en het klinisch verloop van verkorte tandbogen en specifiek de invloed van verkorte tandbogen op levenskwaliteit te onderzoeken. Ten slotte werd met semigestructureerde interviews de beleving en gevoelens ten aanzien van afwezige molaren en prothetische vervanging onderzocht. Pati\u00ebnten met verkorte tandbogen ervaren een vergelijkbare mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit als mensen met complete tandbogen, verkorte tandbogen kunnen 30 jaar en langer goed functioneren. Bij gezamenlijke besluitvorming om het verkorte-tandboogconcept toe te passen, is het van belang dat onderliggende thema\u2019s die een rol kunnen spelen bij het hebben of behandelen van verkorte tandbogen ter sprake komen.","content":"

  De vraag van dit promotieonderzoek was of het verkorte-tandboogconcept inmiddels een achterhaalde behandelstrategie is. Om hierop antwoord te vinden, werd een systematisch literatuuronderzoek naar de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van mensen met ontbrekende gebitselementen verricht, dossieronderzoek uitgevoerd en een enquête-onderzoek gehouden onder mensen met en zonder een verkorte tandboog om de bestendigheid en het klinisch verloop van verkorte tandbogen en specifiek de invloed van verkorte tandbogen op levenskwaliteit te onderzoeken. Ten slotte werd met semigestructureerde interviews de beleving en gevoelens ten aanzien van afwezige molaren en prothetische vervanging onderzocht. Patiënten met verkorte tandbogen ervaren een vergelijkbare mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit als mensen met complete tandbogen, verkorte tandbogen kunnen 30 jaar en langer goed functioneren. Bij gezamenlijke besluitvorming om het verkorte-tandboogconcept toe te passen, is het van belang dat onderliggende thema’s die een rol kunnen spelen bij het hebben of behandelen van verkorte tandbogen ter sprake komen.<\/strong><\/p>","datum":"2018-09-07 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Hora est","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"238","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4780","auteurs":[{"id":"237","gebruiker":"31","groep":"3","naam":"A.E. Gerritsen","titel_key":"a_e_gerritsen","old_id":"237","voorvoegsel":"A.E.","achternaam":"Gerritsen"}],"has_download":"uploads\/download_artikel\/1809_469_472_onderzoek_en_wetenschap.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt182_01_webjpg.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"september 2018","url":"\/artikel\/125\/9\/serie-hora-est-verkorte-tandboog-en-levenskwaliteit","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt182_01_webjpg.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt182_01_webjpg.jpg"},{"id":"4290","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Het effect van bleekbehandelingen op composietrestauraties in het front","titel_key":"het_effect_van_bleekbehandelingen_op_composietrestauraties_in_het_front","subtitel":"Restauratieve tandheelkunde","samenvatting":"In de esthetische zone worden composieten veel gebruikt om tandstructuren qua kleur zo goed mogelijk na te bootsen. Composietrestauraties verkleuren door onder andere het drinken van rode wijn. Door polijsten kunnen extrinsieke verkleuringen worden verwijderd, maar als verkleuringen dieper in het ma...","content":"

  In de esthetische zone worden composieten veel gebruikt om tandstructuren qua kleur zo goed mogelijk na te bootsen. Composietrestauraties verkleuren door onder andere het drinken van rode wijn. Door polijsten kunnen extrinsieke verkleuringen worden verwijderd, maar als verkleuringen dieper in het materiaal zijn getrokken, kan polijsten niet afdoende zijn en kan bleken een oplossing bieden. In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van bleken op verkleurd composiet.<\/p>\r\n

  Er werden 120 schijfjes composiet gemaakt, 60 van een glazuurcomposiet (Filtek Z350XT A2E) en 60 van een dentinecomposiet (Filtek Z350XT A2D). De helft werd 2 weken verkleurd met rode wijn en de helft bewaard in gedemineraliseerd water. Elke groep werd verdeeld in 3 groepen van 10 en gebleekt met een thuisbleekmiddel (16% carbamideperoxide, 14 dagen, 1 uur per dag), een in-office bleekmiddel (35% waterstofperoxide, 3 keer 45 minuten over 2 weken) of bewaard in gedemineraliseerd water. De kleur werd bepaald met een spectrofotometer op 3 momenten: nulmeting, na verkleuring en na bleken.<\/p>\r\n

  De samples in water bewaard vertoonden alle geen klinisch waarneembare kleurveranderingen, de samples in rode wijn vertoonden significante veranderingen in kleur en translucentie. Beide bleekmethoden leverden een significante reductie op van de kleurverandering en verhoogden de translucentie van het materiaal, waarbij behandeling met carbamideperoxide effectiever was dan behandeling met waterstofperoxide. De kleurverandering door bleken kan worden verklaard door degradatie van de pigmentmoleculen. Bleken kon echter de kleur van het composiet niet helemaal terugbrengen naar het niveau van de nulmeting.<\/p>\r\n

  Conclusie.<\/b> Bleken van verkleurde composietrestauraties kan een nuttige behandeling zijn, zodat de restauraties nog niet vervangen hoeven te worden. Of de kleur van de restauraties nog zal matchen met omliggende gebleekte tandstructuren is echter niet bekend, waardoor het nut van bleken beperkt blijft tot veneers en restauraties in te bleken gebieden.<\/p>\r\n

  Bron<\/h4>\r\n