{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"3967","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Pati\u00ebnten stampvoeten om hun zin te krijgen\u2026","titel_key":"patienten_stampvoeten_om_hun_zin_te_krijgen","subtitel":"Column","samenvatting":"Gelukkig ondervind ik het niet zo vaak, maar soms krijg ook ik wel eens te maken met een drammende patiënt. Vanuit verschillende hoeken vang ik op dat zowel tandartsen als assistenten dit veel vaker ervaren dan vroeger. Dan begin je je toch af te vragen hoe dit komt.\r\nNaar mijn mening zou een v...","content":"

Gelukkig ondervind ik het niet zo vaak, maar soms krijg ook ik wel eens te maken met een drammende patiënt. Vanuit verschillende hoeken vang ik op dat zowel tandartsen als assistenten dit veel vaker ervaren dan vroeger. Dan begin je je toch af te vragen hoe dit komt.<\/p>\r\n

Naar mijn mening zou een van de redenen het wonder van het internet kunnen zijn. Veel patiënten gaan zelf ‘dokteren’ en speuren het internet af naar klachten die ze ondervinden. Als ik heel eerlijk ben, maak ik mezelf hier ook schuldig aan. Regelmatig lees ik dus forums waarin mensen klachten omschrijven, waarna de niet-dokters uitgebreid reageren met een diagnose en de daarbij volgens hun behorende medicatie. Het gevolg hiervan is dat een patiënt met napijn na een extractie in mijn kamer staat te stampvoeten dat hij een antibioticakuur moet hebben. Als beginnende tandarts kan dit nogal intimiderend overkomen en ben je geneigd om, ondanks dat je weet dat dit niet helpt, toch toe te geven. Tegenwoordig vind ik het veel makkelijker om ‘nee’ te zeggen. Duidelijke standvastigheid werkt naar mijn ervaring het beste.<\/p>\r\n

Een andere oorzaak is het veranderen van normen en waarden binnen onze samenleving. ‘Een brutaal mens heeft de halve wereld’ wordt tegenwoordig steeds letterlijker genomen. Een probleem is vaak dat wanneer mensen beginnen te dreigen of boos worden wij als zorgverleners toegeven. Patiënten die dreigen een klacht in te dienen, dreigen het internet vol te schrijven met slechte recensies of die ‘wel even naar de praktijk zullen komen’. Het zijn dreigementen die elke zorgverlener zal herkennen of iemand kent die hiermee te maken heeft gehad. Als reactie daarop laten zorgverleners een rekening vervallen of komen de patiënt op een andere manier tegemoet, ongeacht of deze wel of niet in zijn of haar recht staat. Overigens, meestal gevolgd met het verzoek om voor verdere behandeling een andere tandarts te zoeken.<\/p>\r\n

Persoonlijk doe ik niet mee aan het toegeven aan de eisen van stampvoetende patiënten. Als ik een behandeling uitvoer dan sta ik daar achter, ik kies wat in mijn beleving het beste is voor de patiënt en niet de patiënt zelf. Als het gevolg is dat de patiënt een klacht wil indienen, bijvoorbeeld omdat ik niet voor ieder wissewasje een antibioticakuur uitschrijf, dan moet hij dat vooral doen, want ik sta achter mijn beslissing. Kortom, laten we ons als zorgverleners niet gek laten maken door drammende patiënten en vooral dicht bij onszelf blijven; dan blijven wij de dokter en blijft de patiënt de patiënt.<\/p>\r\n

Lisa Vermeulen, tandarts<\/p>","datum":"2017-10-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4447","auteurs":[{"id":"1057","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"L. Vermeulen","titel_key":"l_vermeulen","old_id":"0","voorvoegsel":"L.","achternaam":"Vermeulen"}],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/column_nb122_afb_1.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/patienten-stampvoeten-om-hun-zin-te-krijgen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/column_nb122_afb_1.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/column_nb122_afb_1.jpg"},{"id":"3968","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Onderzoek in materiaalkunde overtuigt niet ","titel_key":"onderzoek_in_materiaalkunde_overtuigt_niet","subtitel":"","samenvatting":"In Dental Materials (2017, 5 oktober) verscheen een literatuuronderzoek naar klinisch onderzoek van tandheelkundige materialen. Op basis van de resultaten stelden de onderzoekers vast dat tandartsen bij de keuze van materialen in hun praktijk voorzichtig moeten zijn wanneer zij zich baseren op mater...","content":"

In Dental Materials<\/a><\/i> (2017, 5 oktober) verscheen een literatuuronderzoek naar klinisch onderzoek van tandheelkundige materialen. Op basis van de resultaten stelden de onderzoekers vast dat tandartsen bij de keuze van materialen in hun praktijk voorzichtig moeten zijn wanneer zij zich baseren op materiaalkundig onderzoek. Immers, veel onderzoek in de materiaalkunde overtuigt niet, is weinig betrouwbaar en niet nuttig voor de klinische praktijk als het gaat om het gebruik van een bepaald materiaal.<\/p>\r\n

De auteurs roepen onderzoekers in de tandheelkunde te kijken naar andere medische disciplines om hun klinisch onderzoek meer valide en toepasbaar te maken, zodat de uitkomsten kunnen bijdragen aan een betere mondzorg.<\/p>","datum":"2017-10-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4448","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_01.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/onderzoek-in-materiaalkunde-overtuigt-niet","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_01.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_01.jpg"},{"id":"3969","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Vreemde gebitsschade bij gevangen orka\u2019s","titel_key":"vreemde_gebitsschade_bij_gevangen_orkas","subtitel":"","samenvatting":"Onderzoekers uit Amerika en Nieuw Zeeland onderzochten de gebitsschade bij 29 zwaardwalvissen uit een Amerikaans themapark. Allerlei soorten gebitsafwijkingen werden bij deze dieren geconstateerd, variërend van gebitsslijtage, gebroken en missende gebitselementen. Vreemd genoeg vertoonden een g...","content":"

Onderzoekers uit Amerika en Nieuw Zeeland onderzochten de gebitsschade bij 29 zwaardwalvissen uit een Amerikaans themapark. Allerlei soorten gebitsafwijkingen werden bij deze dieren geconstateerd, variërend van gebitsslijtage, gebroken en missende gebitselementen. Vreemd genoeg vertoonden een groot aantal gebitselementen in de onderkaak gaatjes waarbij de indruk werd gewekt of erin was geboord. Een verklaring hiervoor wordt niet door de onderzoekers gegeven. Vier van de 5 orka’s met de hoogste scores op gebitsafwijkingen waren in gevangenschap geboren. Dit onderzoek werd gepubliceerd in Archives of Oral Biology<\/a><\/i>.<\/p>","datum":"2017-10-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4449","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_02.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/vreemde-gebitsschade-bij-gevangen-orkas","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_02.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_02.jpg"},{"id":"3970","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Bewustwordingscampagne voor hoofd-halskanker","titel_key":"bewustwordingscampagne_voor_hoofd_halskanker","subtitel":"","samenvatting":"De Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker is op 18 september 2017 samen met de European Head Neck Society de bewustwordingscampagne ‘#Sprakeloos’ gestart voor een betere herkenning van de symptomen van hoofd-halskanker, zodat patiënten eerder een arts consulteren. Hoofd-halskanke...","content":"

De Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker is op 18 september 2017 samen met de European Head Neck Society de bewustwordingscampagne ‘#Sprakeloos’ gestart voor een betere herkenning van de symptomen van hoofd-halskanker, zodat patiënten eerder een arts consulteren. Hoofd-halskanker staat in de top 1o van meest voorkomende vormen van kanker. Elk jaar krijgen ongeveer 3.000 Nederlanders de diagnose hoofd-halskanker te horen. Als de diagnose in een vroeg stadium van de ziekte wordt gesteld, dan is de kans op overleving 80-90%. Echter, de ziekte is nog relatief onbekend.<\/p>\r\n

Zo bleek uit onderzoek dat de Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker liet uitvoeren onder 843 Nederlanders uitvoeren in de periode 11 tot 13 september, dat 70% van de Nederlanders zich niet (genoeg) controleert op verdachte plekjes rondom hun keel, mond en neus. Volgens de vereniging is het zorgwekkend dat in de risicogroep (leeftijd 41-80 jaar) zo’n 47% zichzelf niet regelmatig checkt. Volgens de vereniging heeft dat te maken met de een gebrek aan kennis en zichtbaarheid. Zo bleek uit het onderzoek dat 79% van de ondervraagden niet weet welke symptomen kunnen duiden op hoofd-halskanker en dat 63% aangaf niet bekend te zijn met deze vorm van kanker.<\/p>\r\n

\"\"“Mensen moeten alerter zijn op de symptomen van hoofd-halskanker. Ondanks de ernst van deze ziekte en de toename van het aantal patiënten is deze ziekte nog relatief onbekend. De diagnose wordt door de relatieve onbekendheid vaak laat gesteld; 60% van de patiënten heeft bij diagnose reeds een vergevorderd stadium van de ziekte bereikt en 60% van deze patiënten overlijdt binnen 5 jaar. Helaas worden de symptomen vaak pas in een latere fase van de ziekte herkend”<\/i>, aldus Simone Eerenstein, kno-arts en hoofd-halschirurg, namens de Nederlandse Werkgroep Hoofd-hals Tumoren. Zij adviseert mensen een afspraak met een huisarts te maken als een van de volgende symptomen langer dan 3 weken aanhoudt: “...een pijnlijke tong, een niet-genezend zweertje, rode of witte vlekjes in de mond, keelpijn, blijvende heesheid, pijn en\/of problemen bij het slikken, een zwelling in de hals of bloederige afscheiding uit de neus”<\/i>.<\/p>\r\n

(Bron: Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker, 18 september 2017<\/a>)<\/p>","datum":"2017-10-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4450","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_03.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/bewustwordingscampagne-voor-hoofd-halskanker","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_03.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/nieuwsbrief_122_03.jpg"},{"id":"3964","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie Y. Liao","titel_key":"promotie_y_liao","subtitel":"Fluorideresistente S. mutans nader onderzocht","samenvatting":"Fluoride wordt al meer dan 5 decennia gebruikt als het meest effectieve middel tegen cariës. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties fluoride kan echter leiden tot de ontwikkeling van fluorideresistentie van orale bacteriën. Ying Liao deed een aantal experimenten gericht op fenotyp...","content":"

Fluoride wordt al meer dan 5 decennia gebruikt als het meest effectieve middel tegen cariës. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties fluoride kan echter leiden tot de ontwikkeling van fluorideresistentie van orale bacteriën. Ying Liao deed een aantal experimenten gericht op fenotypische en genotypische kenmerken van fluorideresistente Streptococcus mutans<\/i>-stammen.<\/p>\r\n

Het onderzoek van Liao toonde aan dat fluorideresistente S. mutans<\/i>-stammen zowel fenotypische als genotypische veranderingen hadden ondergaan. Verscheidene genomische mutaties konden worden geïdentificeerd in relatie tot fluorideresistentie. Een efficiënte en essentiële manier voor S. mutans<\/i> om resistent tegen fluoride te worden, zou kunnen liggen in een andere regulering van de fluoride-transporteiwitten. Andere factoren, waaronder veranderingen in de glycolyse, dragen waarschijnlijk ook bij aan de fluorideresistentie. Wanneer de bacterie fluorideresistent is geworden, verandert haar glucoseopname, de fitness en uiteindelijk haar vermogen om te overleven in de mondholte. Daarmee zouden fluorideresistente S. mutans<\/i> cariës kunnen veroorzaken.<\/p>\r\n

Op 13 oktober 2017<\/a> promoveerde Ying Liao aan de Universiteit van Amsterdam  op haar proefschrift ‘Fluoride resistance in Streptococcus mutans<\/i><\/a>’. Promotoren waren prof. dr. W. Crielaard en prof. dr. C. van Loveren en copromotoren waren dr. D. Deng en dr. B. Brandt.<\/p>","datum":"2017-10-13 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4444","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/alg_afb_promotie_0265_shutterstock_137652344_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-y-liao","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/alg_afb_promotie_0265_shutterstock_137652344_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/alg_afb_promotie_0265_shutterstock_137652344_web.jpg"},{"id":"3966","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie X. Zhang","titel_key":"promotie_x_zhang","subtitel":"Potentieel van traditioneel Chinees medicament in botvormende technologie\u00ebn onderzocht","samenvatting":"Het onderzoek van de Chinese Xin Zhang richtte zich op de toepassing Icariin in BMP-2 op de botvorming. Icarriin wordt geëxtraheerd uit Herba Epidemdii. Dit kruid is eeuwen gebruikt als traditioneel medicament en in de oude Chinese farmacie werd het gebruikt om botziekten, zoals osteoporose en ...","content":"

Het onderzoek van de Chinese Xin Zhang richtte zich op de toepassing Icariin in BMP-2 op de botvorming. Icarriin wordt geëxtraheerd uit Herba Epidemdii<\/i>. Dit kruid is eeuwen gebruikt als traditioneel medicament en in de oude Chinese farmacie werd het gebruikt om botziekten, zoals osteoporose en botfracturen, te genezen. Vooral het potentieel van Icariin om botvorming te induceren was aanleiding voor dit onderzoek.<\/p>\r\n

Uit de in vitro<\/i>- en in vivo<\/i>-experimenten concludeert Zhang dat Icariin een kandidaat is voor het verbeteren van BMP’s of hen zelfs te vervangen, dat het gelijkwaardig is aan BMP-2 wat het verhogen van MC3Te-E1-cellen en botvormende differentiatie, dat het vanwege het botvormend potentieel en de lage kosten geschikt zou zijn om toe te passen in botweefseltechnologieën.  Dit wordt verder onderzocht in een diermodel.<\/p>\r\n

Op 28 september 2017<\/a> promoveerde Xin Zhang haar proefschrift ‘Osteogenic traditional Chinese medicine for bone tissue engineering<\/a> ’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. D. Wismeijer en prof. dr. Y. Huang. Copromotor was dr. Y. Liu.<\/p>","datum":"2017-10-12 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4446","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/alg_afb_promotie_0265_shutterstock_137652344_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-x-zhang","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/alg_afb_promotie_0265_shutterstock_137652344_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/alg_afb_promotie_0265_shutterstock_137652344_web.jpg"},{"id":"3965","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Willem Rademacher wint Hokwerda Award 2017","titel_key":"willem_rademacher_wint_hokwerda_award_2017","subtitel":"","samenvatting":"Tandheelkundestudent aan het ACTA, Willem Rademacher, heeft de Hokwerda Award 2017 gewonnen. De award, bestaande uit een geldbedrag van € 1.000,-, werd op 6 oktober 2017 tijdens het KNMT Studentencongres in Amersfoort uitgereikt door emeritus hoogleraar Oene Hokwerda. Rademacher ontving de prij...","content":"

Tandheelkundestudent aan het ACTA, Willem Rademacher, heeft de Hokwerda Award 2017 gewonnen. De award, bestaande uit een geldbedrag van € 1.000,-, werd op 6 oktober 2017 tijdens het KNMT Studentencongres in Amersfoort uitgereikt door emeritus hoogleraar Oene Hokwerda. Rademacher ontving de prijs voor de door hem bedachte MTI-Scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor Medische Tandheelkundige Interacties. Naast het geldbedrag krijgt Rademacher ook hulp om het idee n de praktijk te brengen. De tweede prijs ging naar Charlotte Hoogeveen (student Mondzorgkunde aan de Hanzehogeschool Groningen) voor haar idee voor een automatische kwaliteitsbeoordeling en classificatie van (röntgen)beelden via Deep Learning.<\/p>\r\n

\"Em.<\/p>\r\n

De Hokwerda Award is een gezamenlijk initiatief van de KNMT en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met de award worden jaarlijks ideeën van studenten in de tandheelkunde en mondzorgkunde beloond die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, de veiligheid (van patiënt en\/of behandelteam), de gezonde werkwijze en of de ergonomie binnen de tandheelkunde. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid.<\/p>\r\n

(Bron: KNMT, 6 oktober 2017)<\/p>","datum":"2017-10-11 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4445","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/171006_pers_willem_rademacher_wint_hokwerda_award_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/willem-rademacher-wint-hokwerda-award-2017","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/171006_pers_willem_rademacher_wint_hokwerda_award_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/171006_pers_willem_rademacher_wint_hokwerda_award_web.jpg"},{"id":"2419","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Flauwekulcongressen","titel_key":"flauwekulcongressen","subtitel":"","samenvatting":"Wetenschappelijke congressen zijn gewoon\u00adlijk de eerste gelegenheid waarbij tandheelkundige onderzoekers hun resul\u00adtaten met vakgenoten delen. De laatste tijd krijg ik bijna dagelijks e-mails met het verzoek om een voordracht op een internationaal congres te houden, waarbij het de congresorganisatie niet uitmaakt waarover ik spreek, zolang ik maar zo\u2019n \u20ac 1.000,- naar hen overmaak. Hoe kan een potenti\u00eble congresbezoeker dit soort pseudocongressen herkennen? ","content":"

Wetenschappelijke congressen zijn gewoon­lijk de eerste gelegenheid waarbij tandheelkundige onderzoekers hun resul­taten met vakgenoten delen. Dergelijke congressen bestaan in vele soorten en maten: variërend van algemene tandheelkundecongressen zoals de IADR (International Association for Dental Research) en FDI (World Dental Federation), die jaarlijks duizenden deelnemers trekken, tot kleinschalige congressen met slechts enkele tientallen deelnemers, gewijd aan een specifiek deelgebied van de tandheelkunde. Ongeacht de grootte van het congres is het gebruikelijk dat een onderzoeker die wil deelnemen tevoren een ‘abstract’ instuurt, een samenvatting van de onderzoeks­resultaten die men wil presenteren. Deze abstracts worden vervolgens door een wetenschappelijke commissie op kwaliteit en relevantie beoordeeld, waarna de onderzoeker verneemt of men het onderzoek op het congres mag presenteren. Uitgekozen worden voor een mondelinge presentatie wordt door veel onderzoekers een stuk hoger aangeslagen dan geselecteerd worden voor een posterpresentatie. De grootste eer voor een onderzoeker is als men door een congres­organisatie wordt benaderd met de vraag of men een uitgebreide lezing wil houden. Zo’n keynote lecture heeft een belangrijke plek in programma van het congres, duurt meestal 30 à 45 minuten en heeft onder collega-onderzoekers een hoog aanzien. Het verzorgen van een keynote lecture op een internationaal congres staat dan ook goed op het CV van de onderzoeker.<\/p>\r\n

Onderwerpen buiten eigen­ ­vakgebied<\/h2>\r\n

De laatste tijd krijg ik bijna dagelijks e-mails met het verzoek om een voordracht op een internationaal congres te houden, en daarmee is iets merkwaardigs aan de hand. Naast uitnodigingen op mijn eigen vakgebied, speekselonderzoek, word ik ook gevraagd voor congressen over oncologie, cardiologie, verloskunde tot zelfs atoomfysica. Nieuwsgierig naar de uitnodiging heb ik uiteraard de allereerste e-mails geopend. Daaruit bleek dat het de congresorganisatie niet uitmaakt waarover ik spreek, zolang ik maar zo’n € 1.000,00 naar hen overmaak. Ik heb besloten voortaan dergelijke e-mails linea recta naar de prullenbak te verplaatsen. Christopher ­Bartneck, een onderzoeker op het gebied van informatietechnologie uit Nieuw-Zeeland, besloot eind vorig jaar echter zo’n congresorganisatie eens te testen.<\/p>\r\n

Bartneck had ook het verzoek gekregen een bijdrage te leveren aan een conferentie over kernfysica, een onderwerp waar hij vanuit zijn achtergrond nauwelijks verstand heeft. Hij tikte wat willekeurige woorden in op zijn Apple telefoon en liet de autocomplete-functie de zinnen afmaken. Dit resulteerde vanzelfsprekend in een abstract met volslagen onzin, dat door Bartneck onder een nepidentiteit en vermelding van een niet-bestaande universiteit werd opgestuurd. Binnen 3 uur ontving Bartneck bericht dat hij op basis van dit ‘abstract’ was uitgekozen voor een mondelinge voordracht! Uiteindelijk is Bartnett toch maar niet naar het congres vertrokken, omdat zijn echte universiteit daar zeker bezwaar tegen zou maken. Het ontbreken van een serieuze beoordeling van abstracts in combinatie met forse inschrijfkosten suggereert dat het organiseren van dergelijke congressen niet gericht is op bevordering van de wetenschap, maar op het maken en bevorderen van winst.<\/p>\r\n

Verschillende congressen op ­dezelfde locatie<\/h2>\r\n

Hoe kan men dit soort pseudocongressen herkennen? Enig speurwerk op internet leert dat ze meestal in hotels op vliegvelden en vakantiebestemmingen worden gehouden. Nu worden reguliere congressen soms ook op die locaties gehouden, maar er is 1 belangrijk verschil. Indien u merkt dat het twaalfde internationale congres over implantologie in hetzelfde hotel op dezelfde 2 dagen wordt gehouden als de derde internationale conferentie over druggebruik, het achtste symposium over behandeling van hypertensie én een internationale conferentie over klinische moleculaire genetica, weet u vrijwel zeker dat allemaal pseudocongressen zijn.<\/p>\r\n

Een belangrijke organisator van dergelijke congressen draagt de naam ‘OMICS International’. Deze firma organiseert jaarlijks honderden congressen en geeft daarnaast tijdschriften uit waarin men onderzoek kan publiceren. In 2016 is OMICS door de Federal Trade Commissie in de Verenigde Staten formeel in staat van beschuldiging gesteld voor het misleiden van onderzoekers over de aard van deze tijdschriften en de kosten van het publiceren daarin. Gelukkig kunnen wij u geruststellen met betrekking tot de kwaliteit van de bijdragen in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Bij ons hoeven auteurs niet te betalen om hun bijdragen gepubliceerd te krijgen. Bovendien wordt elk manuscript voor publicatie zorgvuldig gelezen en getoetst door verschillende redacteuren. U zult in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde dus geen teksten aantreffen die met de autocomplete-functie van een mobiele telefoon zijn gegenereerd.<\/p>\r\n

dr. Henk S. Brand,<\/b><\/p>\r\n

redacteur<\/b><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"11","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4410","auteurs":[{"id":"100","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H.S. Brand","titel_key":"h_s_brand","old_id":"100","voorvoegsel":"H.S.","achternaam":"Brand"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_471_redactioneel.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt183_01_web.jpg","rubriek_titel":"Redactioneel","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/flauwekulcongressen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt183_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt183_01_web.jpg"},{"id":"2420","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Tandheelkunde zet stempel op postzegels 5. Tandartsen","titel_key":"serie_tandheelkunde_zet_stempel_op_postzegels_5_tandartsen","subtitel":"","samenvatting":"Dit artikel is een onderdeel van een serie van 6 korte artikelen over postzegels die een link hebben met de tandheelkunde. De serie verschijnt in 2017 2-maandelijks.","content":"

Dit artikel is een onderdeel van een serie van 6 korte artikelen over postzegels die een link hebben met de tandheelkunde. De serie verschijnt in 2017 2-maandelijks.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"18","serie_naam":"Tandheelkunde zet stempel op postzegels","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4411","auteurs":[{"id":"1485","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"D.J. Schutte","titel_key":"d_j_schutte","old_id":"0","voorvoegsel":"D.J.","achternaam":"Schutte"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_479_geschiedenis_en_tandheelkunde.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/16ntvt222_01_web.jpg","rubriek_titel":"Geschiedenis en tandheelkunde","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/serie-tandheelkunde-zet-stempel-op-postzegels-5-tandartsen","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/16ntvt222_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/16ntvt222_01_web.jpg"},{"id":"2421","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Radiolucente en opake laesies op de panoramische r\u00f6ntgenopname; wel of geen cyste?","titel_key":"radiolucente_en_opake_laesies_op_de_panoramische_rontgenopname_wel_of_geen_cyste","subtitel":"","samenvatting":"In het kader van pijndiagnostiek werden bij toeval op een panoramische r\u00f6ntgenopname meerdere deels radiolucente en deels radio-opake laesies gezien in de mandibula en de maxilla. Op grond van het karakteristieke r\u00f6ntgenbeeld werd aangenomen dat het cemento-osseuze dysplasie betrof. In een vroeg stadium is onderscheid met parodontitis apicalis lastig. Een onjuiste diagnose zou kunnen leiden tot het onnodig uitvoeren van een endodontische behandeling.","content":"

In het kader van pijndiagnostiek werden bij toeval op een panoramische röntgenopname meerdere deels radiolucente en deels radio-opake laesies gezien in de mandibula en de maxilla. Op grond van het karakteristieke röntgenbeeld werd aangenomen dat het cemento-osseuze dysplasie betrof. In een vroeg stadium is onderscheid met parodontitis apicalis lastig. Een onjuiste diagnose zou kunnen leiden tot het onnodig uitvoeren van een endodontische behandeling.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"7","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4412","auteurs":[{"id":"794","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"S.A. Zijderveld","titel_key":"s_a_zijderveld","old_id":"794","voorvoegsel":"S.A. ","achternaam":"Zijderveld"},{"id":"831","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"J.P.A. van den Bergh","titel_key":"j_p_a_van_den_bergh","old_id":"837","voorvoegsel":"J.P.A. van den ","achternaam":"Bergh"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_481_483_casuistiek.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt123_01_web.jpg","rubriek_titel":"Casu\u00efstiek","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/radiolucente-en-opake-laesies-op-de-panoramische-rontgenopname-wel-of-geen-cyste","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt123_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt123_01_web.jpg"},{"id":"2422","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Medicamenten en mondzorg 5. Bijwerkingen van medicamenten en zelfzorg\u00admiddelen op gebitselementen","titel_key":"serie_medicamenten_en_mondzorg_5_bijwerkingen_van_medicamenten_en_zelfzorg_middelen_op_gebitselementen","subtitel":"","samenvatting":"Intrinsieke verkleuring komt voor als bijwerking van fluoride en tetracyclinen. Extrinsieke verkleuring kan ontstaan door aanslag op het oppervlak of door verkleuring van de pellikel en\/of de biofilm op het oppervlak onder invloed van chloorhexidine, ferropreparaten, etherische oli\u00ebn, sommige antibiotica en tinfluoride. Een inhiberend effect op orthodontische verplaatsing is gemeld bij het gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers. Als medicamenten of zelfzorgmiddelen hyposialie induceren of veel sacharose bevatten, kan cari\u00ebs ontstaan. Erosie kan ontstaan als medicamenten of zelfzorgmiddelen een hoge zuurgraad hebben. Attritie is een bekende bijwerking van serotonineheropnameremmers, antiparkinsonmiddelen en antipsychotica. Congenitale dysplasie ziet men na behandeling met cytostatica op kinderleeftijd. Externe dentineresorptie in het cervicale gebied is een bijwerking van intern bleken. Prenatale expositie aan anti-epileptica en behandeling van kinderen met cytostatica kunnen leiden tot agenesie\u00ebn. Antiseptica die worden toegepast bij extern bleken en tandpasta\u2019s die als bijkomend doel hebben extrinsieke verkleuring en vorming van tandsteen te voorkomen, kunnen hypersensitiviteit veroorzaken.","content":"

Intrinsieke verkleuring komt voor als bijwerking van fluoride en tetracyclinen. Extrinsieke verkleuring kan ontstaan door aanslag op het oppervlak of door verkleuring van de pellikel en\/of de biofilm op het oppervlak onder invloed van chloorhexidine, ferropreparaten, etherische oliën, sommige antibiotica en tinfluoride. Een inhiberend effect op orthodontische verplaatsing is gemeld bij het gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers. Als medicamenten of zelfzorgmiddelen hyposialie induceren of veel sacharose bevatten, kan cariës ontstaan. Erosie kan ontstaan als medicamenten of zelfzorgmiddelen een hoge zuurgraad hebben. Attritie is een bekende bijwerking van serotonineheropnameremmers, antiparkinsonmiddelen en antipsychotica. Congenitale dysplasie ziet men na behandeling met cytostatica op kinderleeftijd. Externe dentineresorptie in het cervicale gebied is een bijwerking van intern bleken. Prenatale expositie aan anti-epileptica en behandeling van kinderen met cytostatica kunnen leiden tot agenesieën. Antiseptica die worden toegepast bij extern bleken en tandpasta’s die als bijkomend doel hebben extrinsieke verkleuring en vorming van tandsteen te voorkomen, kunnen hypersensitiviteit veroorzaken.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Medicamenten en mondzorg","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4413","auteurs":[{"id":"1239","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat_1","old_id":"0","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"},{"id":"1575","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"P.G.M.A. Zweers","titel_key":"p_g_m_a_zweers","old_id":"0","voorvoegsel":"P.G.M.A.","achternaam":"Zweers"},{"id":"1292","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. van Loveren","titel_key":"c_van_loveren_1","old_id":"0","voorvoegsel":"C. van","achternaam":"Loveren"},{"id":"721","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"A. Vissink","titel_key":"a_vissink","old_id":"721","voorvoegsel":"A.","achternaam":"Vissink"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_485_491_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt142_03_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/serie-medicamenten-en-mondzorg-5-bijwerkingen-van-medicamenten-en-zelfzorg-middelen-op-gebitselementen","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt142_03_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt142_03_web.jpg"},{"id":"2423","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Preventieve tandheelkunde 8. Voeding en cari\u00ebs","titel_key":"serie_preventieve_tandheelkunde_8_voeding_en_caries","subtitel":"","samenvatting":"De roep om minder suiker te gebruiken ten gunste van de algemene gezondheid klinkt steeds luider. De vraag is op welke wijze het gebruik van minder suiker ook zou kunnen bijdragen aan een lager cari\u00ebsrisico. Dit kan worden bereikt door de frequentie van suikerhoudende tussendoortjes te beperken. In Nederland wordt vanwege de gebitsgezondheid geadviseerd maximaal 4 keer iets tussen de maaltijden in te consumeren. Een andere manier om het dieet minder cariogeen te maken is suiker in voedingsmiddelen te vervangen door intensieve niet-calorische zoetstoffen en calorische suikeralcoholen of door \u2018nieuwe koolhydraten\u2019. Van de intensieve niet-calorische zoetstoffen en calorische zoetstoffen is al aangetoond dat zij niet cariogeen zijn. Nieuwe koolhydraten zullen nog op cariogeniteit moeten worden getest.","content":"

De roep om minder suiker te gebruiken ten gunste van de algemene gezondheid klinkt steeds luider. De vraag is op welke wijze het gebruik van minder suiker ook zou kunnen bijdragen aan een lager cariësrisico. Dit kan worden bereikt door de frequentie van suikerhoudende tussendoortjes te beperken. In Nederland wordt vanwege de gebitsgezondheid geadviseerd maximaal 4 keer iets tussen de maaltijden in te consumeren. Een andere manier om het dieet minder cariogeen te maken is suiker in voedingsmiddelen te vervangen door intensieve niet-calorische zoetstoffen en calorische suikeralcoholen of door ‘nieuwe koolhydraten’. Van de intensieve niet-calorische zoetstoffen en calorische zoetstoffen is al aangetoond dat zij niet cariogeen zijn. Nieuwe koolhydraten zullen nog op cariogeniteit moeten worden getest.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Preventieve tandheelkunde","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4414","auteurs":[{"id":"432","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"C. van Loveren","titel_key":"c_van_loveren","old_id":"432","voorvoegsel":"C. van","achternaam":"Loveren"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_493_499_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/16ntvt254_05_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/serie-preventieve-tandheelkunde-8-voeding-en-caries","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/16ntvt254_05_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/16ntvt254_05_web.jpg"},{"id":"2424","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Prioritering en aanbevelingen in de mondzorg voor\u00a0ouderen","titel_key":"prioritering_en_aanbevelingen_in_de_mondzorg_voor_ouderen","subtitel":"","samenvatting":"De mondgezondheid van ouderen, vooral kwetsbare zorgafhankelijke ouderen is suboptimaal. In een Priority Setting Partnershiponderzoek hebben ouderen en andere belanghebbenden geparticipeerd om ervaren belemmeringen in de mondzorg te inventariseren en hieruit agendapunten voor onderzoek te destilleren. Hiertoe zijn in 5 focusgroepen discussies gehouden met respectievelijk een groep ouderen, verzorgers, externe partijen en behandelaars. In een vijfde zogenoemde consensusgroep werd de definitieve lijst van prioriterende agendapunten geformuleerd. De belangrijkste prioriteiten betreffen beleid en organisatie, bewustwording, samenwerking tussen verschillende zorgverleners, financiering en organisatie van mondzorg voor thuiswonende ouderen, en onderwijs over mondzorg aan alle zorgverleners. Bewustwording over het belang van de mondgezondheid van ouderen bij zorgverleners is de eerste stap naar betere mondgezondheid van ouderen in Nederland.","content":"

De mondgezondheid van ouderen, vooral kwetsbare zorgafhankelijke ouderen is suboptimaal. In een Priority Setting Partnershiponderzoek hebben ouderen en andere belanghebbenden geparticipeerd om ervaren belemmeringen in de mondzorg te inventariseren en hieruit agendapunten voor onderzoek te destilleren. Hiertoe zijn in 5 focusgroepen discussies gehouden met respectievelijk een groep ouderen, verzorgers, externe partijen en behandelaars. In een vijfde zogenoemde consensusgroep werd de definitieve lijst van prioriterende agendapunten geformuleerd. De belangrijkste prioriteiten betreffen beleid en organisatie, bewustwording, samenwerking tussen verschillende zorgverleners, financiering en organisatie van mondzorg voor thuiswonende ouderen, en onderwijs over mondzorg aan alle zorgverleners. Bewustwording over het belang van de mondgezondheid van ouderen bij zorgverleners is de eerste stap naar betere mondgezondheid van ouderen in Nederland.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4415","auteurs":[{"id":"859","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"K. Jerkovic","titel_key":"k_jerkovic","old_id":"866","voorvoegsel":"K. ","achternaam":"Jerkovic"},{"id":"1576","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"B. Everaars","titel_key":"b_everaars","old_id":"0","voorvoegsel":"B.","achternaam":"Everaars"},{"id":"534","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"G.J. van der Putten","titel_key":"g_j_van_der_putten","old_id":"534","voorvoegsel":"G.J. van der ","achternaam":"Putten"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_503_509_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt121_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/prioritering-en-aanbevelingen-in-de-mondzorg-voor-ouderen","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt121_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt121_web.jpg"},{"id":"2425","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Hora est. Parodontitis, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten: een Bermudadriehoek","titel_key":"serie_hora_est_parodontitis_diabetes_mellitus_hart_en_vaatziekten_een_bermudadriehoek","subtitel":"","samenvatting":"De relatie tussen parodontitis, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten is complex en kan voorgesteld worden als een Bermudadriehoek. Zo is een relatie tussen parodontitis en een verminderde conditie van het vaatstelsel en een verhoogde totale ontstekingsgraad in het lichaam aangetoond. Ook hebben pati\u00ebnten met ernstige parodontitis hogere bloedwaarden van geglycosyleerd hemoglobine. Dat betekent dat ernstige parodontitis een vroege aanwijzing kan zijn van diabetes mellitus. Een parodontale behandeling zorgt in het algemeen voor een verbeterde bloedsuikerregulatie bij diabetespati\u00ebnten, een betere conditie van het vaatstelsel en een verlaging van de totale ontstekingsgraad. Factoren als erfelijkheid, levensstijl en de aanwezigheid van andere chronische ziektebeelden dragen echter bij aan de complexiteit van de relatie. Voor de behandeling van ernstige parodontitis wordt daarom interdisciplinaire samenwerking tussen tandartsen, huisartsen en internisten aangeraden.","content":"

De relatie tussen parodontitis, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten is complex en kan voorgesteld worden als een Bermudadriehoek. Zo is een relatie tussen parodontitis en een verminderde conditie van het vaatstelsel en een verhoogde totale ontstekingsgraad in het lichaam aangetoond. Ook hebben patiënten met ernstige parodontitis hogere bloedwaarden van geglycosyleerd hemoglobine. Dat betekent dat ernstige parodontitis een vroege aanwijzing kan zijn van diabetes mellitus. Een parodontale behandeling zorgt in het algemeen voor een verbeterde bloedsuikerregulatie bij diabetespatiënten, een betere conditie van het vaatstelsel en een verlaging van de totale ontstekingsgraad. Factoren als erfelijkheid, levensstijl en de aanwezigheid van andere chronische ziektebeelden dragen echter bij aan de complexiteit van de relatie. Voor de behandeling van ernstige parodontitis wordt daarom interdisciplinaire samenwerking tussen tandartsen, huisartsen en internisten aangeraden.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Hora est","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4431","auteurs":[{"id":"922","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"W.J. Teeuw","titel_key":"w_j_teeuw","old_id":"931","voorvoegsel":"W.J. ","achternaam":"Teeuw"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_511_513_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt140_02_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/serie-hora-est-parodontitis-diabetes-mellitus-hart-en-vaatziekten-een-bermudadriehoek","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt140_02_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt140_02_web.jpg"},{"id":"2426","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Hora est. Factoren die subjectieve en objectieve orthodontische behandelbehoefte en gerelateerde levenskwaliteit van kinderen be\u00efnvloeden","titel_key":"serie_hora_est_factoren_die_subjectieve_en_objectieve_orthodontische_behandelbehoefte_en_gerelateerde_levenskwaliteit_van_kinderen_beinvloeden","subtitel":"","samenvatting":"Mondgezondheid kan worden gemeten vanuit het perspectief van de zorgverlener (objectief) en van de pati\u00ebnt (subjectief). Echter, objectieve en subjectieve mondgezondheid komen niet goed overeen. Daarom werd onderzoek verricht naar de relaties tussen objectieve en subjectieve mondgezondheid, en gerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) bij kinderen. Deze relaties werden bekeken in verband met de orthodontische problemen. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen Generation R, een prospectief onderzoek naar de gezondheid van 10.000 Rotterdamse kinderen. Naast malocclusies en cari\u00ebs bleken verschillende niet-klinische factoren, zoals omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken, invloed te hebben op subjectieve orthodontische behandelbehoefte en OHRQoL. Leeftijd, geslacht, etniciteit en het gevoel van eigenwaarde zorgen net als sociaaleconomische factoren voor een variabele relatie tussen subjectieve en objectieve mondgezondheid. Deze kennis kan niet alleen helpen een effectieve communicatie tussen orthodontist en pati\u00ebnt te ondersteunen, maar ook bij ontwikkeling van doelgerichte interventies ter bevordering van de mondgezondheid van kinderen.","content":"

Mondgezondheid kan worden gemeten vanuit het perspectief van de zorgverlener (objectief) en van de patiënt (subjectief). Echter, objectieve en subjectieve mondgezondheid komen niet goed overeen. Daarom werd onderzoek verricht naar de relaties tussen objectieve en subjectieve mondgezondheid, en gerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) bij kinderen. Deze relaties werden bekeken in verband met de orthodontische problemen. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen Generation R, een prospectief onderzoek naar de gezondheid van 10.000 Rotterdamse kinderen. Naast malocclusies en cariës bleken verschillende niet-klinische factoren, zoals omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken, invloed te hebben op subjectieve orthodontische behandelbehoefte en OHRQoL. Leeftijd, geslacht, etniciteit en het gevoel van eigenwaarde zorgen net als sociaaleconomische factoren voor een variabele relatie tussen subjectieve en objectieve mondgezondheid. Deze kennis kan niet alleen helpen een effectieve communicatie tussen orthodontist en patiënt te ondersteunen, maar ook bij ontwikkeling van doelgerichte interventies ter bevordering van de mondgezondheid van kinderen.<\/strong><\/p>","datum":"2017-10-06 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Hora est","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"227","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4432","auteurs":[{"id":"1573","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"L. Kragt-de Roos","titel_key":"l_kragt_de_roos","old_id":"0","voorvoegsel":"L.","achternaam":"Kragt-de Roos"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1710_515_517_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/17ntvt166_02_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"oktober 2017","url":"\/artikel\/124\/10\/serie-hora-est-factoren-die-subjectieve-en-objectieve-orthodontische-behandelbehoefte-en-gerelateerde-levenskwaliteit-van-kinderen-beinvloeden","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/17ntvt166_02_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/17ntvt166_02_web.jpg"},{"id":"2427","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Kauwprestatie is inducerende factor voor het metaboolsyndroom","titel_key":"kauwprestatie_is_inducerende_factor_voor_het_metaboolsyndroom","subtitel":"Gnathologie","samenvatting":"Het metaboolsyndroom is een combinatie van abdominale obesitas, hypertensie, insulineresistentie en hyperlipidemie. Deze 4 aandoeningen zijn risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten. Er zijn al relaties gevonden tussen enerzijds parodontitis en verlies van gebitselementen en anderzijds het metab...","content":"

Het metaboolsyndroom is een combinatie van abdominale obesitas, hypertensie, insulineresistentie en hyperlipidemie. Deze 4 aandoeningen zijn risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten. Er zijn al relaties gevonden tussen enerzijds parodontitis en verlies van gebitselementen en anderzijds het metaboolsyndroom. De hypothese van dit onderzoek was dat de kauwprestatie negatief is gerelateerd aan het metaboolsyndroom.<\/p>\r\n

In Japan is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd naar cardiovasculaire ziekten met onder andere metaboolsyndroom en mondgezondheid als aandachtspunten. Dit onderzoek werd gedaanmet 1.780 personen van wie alle mondgezondheidsgegevens beschikbaar waren. De gemiddelde leeftijd was 66,5 ± 7,9 jaar. De diagnose metaboolsyndroom was gesteld op basis van internationaal vastgestelde criteria. Beoordeling van de (on)gezondheid van het parodontium was uitgevoerd met de Community Periodontal Index (CPI) door 5 tevoren gekalibreerde tandartsen. De proefpersonen hadden gekauwd op een zacht snoepje met een standaard suikerconcentratie. Na 30 kauwslagen hadden zij de restanten van het snoepje uitgespuugd. Van deze restanten was de suikerconcentratie gemeten nadat ze waren ontdaan van speeksel. De reductie van de suikerconcentratie was de maat voor de kauwprestatie. Levensstijlonderwerpen als roken en alcoholconsumptie waren geïnventariseerd met een vragenlijst.<\/p>\r\n

Op grond van hun kauwprestatiescores werden de personen verdeeld in kwartielen. In vergelijking met de personen van het beste kwartiel waren de personen van de overige kwartielen statistisch significant ouder. Het aantal personen met de diagnose metaboolsyndroom bedroeg 475 (36%). Ten opzichte van de personen in het beste kwartiel hadden de personen in het op 1 na slechtste kwartiel, na correctie voor geslacht, leeftijd, roken, alcoholconsumptie en CPI-score, een statistisch significant grotere kans op het metaboolsyndroom. Alleen voor de oudsten (70-plussers) gold dat ten opzichte van de personen van het beste kwartiel de personen van de 3 andere kwartielen een statistisch significant grotere kans op het metaboolsyndroom hadden, ook na correctie voor de 5 genoemde covariabelen.<\/p>\r\n

Deze bevindingen suggereren dat vooral bij ouderen een verminderde kauwprestatie een rol speelt bij het ontstaan van het metaboolsyndroom.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n