{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"4626","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Ambities voor mondzorg 2019-2021 vastgesteld","titel_key":"ambities_voor_mondzorg_2019_2021_vastgesteld","subtitel":"","samenvatting":"Hoe ziet de nabije toekomst van de mondzorg eruit? Lees hier de gezamenlijke ambities die zijn neergelegd om de komende tijd te verwezelijken. ","content":"

Beroepsverenigingen KNMT, Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandzorg (NVIJ), NVM (mondhygiënisten) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) alsmede cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben gezamenlijk de ambities voor de mondzorg voor 2019-2021 vastgesteld.<\/p>\r\n

De ambities die de partijen met elkaar hebben vastgesteld zijn de volgende (zie ook infographic):<\/p>\r\n