{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"3898","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Geluidsgolven inzetbaar bij verwijderen van lokale tumoren","titel_key":"geluidsgolven_inzetbaar_bij_verwijderen_van_lokale_tumoren","subtitel":"","samenvatting":"Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat het in de toekomst mogelijk moet zijn lokale tumoren op een niet-invasieve manier te behandelen met de boiling histotripsy-techniek. Bij deze mechanische techniek worden geluidsgolven gefocusseerd tot een 1 millimeter groot focuspunt en trilt de tumor kapo...","content":"

Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat het in de toekomst mogelijk moet zijn lokale tumoren op een niet-invasieve manier te behandelen met de boiling histotripsy-techniek. Bij deze mechanische techniek worden geluidsgolven gefocusseerd tot een 1 millimeter groot focuspunt en trilt de tumor kapot.<\/p>\r\n

Een andere techniek van ‘high intensity focused ultrasound’ is thermische ablatie waarbij weefsel wordt verwarmd tot boven de 60 °C, het weefsel verbrandt en uit elkaar valt. Deze techniek wordt momenteel in Nederland bij mensen toegepast. “Bij thermische ablatie is de zone tussen behandeld en onbehandeld weefsel relatief groot. De hoge temperatuur slaat over op nabijgelegen cellen waardoor deze cellen ook beschadigd worden,”<\/i> noemt onderzoeker Martijn Hoogenboom als nadelen van deze techniek. Hij vergeleek beide technieken op nauwkeurigheid en concludeerde dat boiling histotripsy nauwkeuriger was: “De overgang tussen behandeld weefsel en onbehandeld weefsel is hierbij slechts een aantal cellen breed.”<\/i><\/p>\r\n

Verder werden in het onderzoek de reacties van 3 soorten tumoren (neuroblastoom, melanoom en thymoom) op behandeling met de 2 technieken bestudeerd. Het bleek dat tumoren met verschillende weefseleigenschappen anders reageerden op boiling histotripsy. Vooral  bij collageenvezels waren meer pulsen nodig om de vezels uit elkaar te trillen. “Maar je zou ook juist gebruik kunnen maken van deze eigenschappen”<\/i>, vertelt Hoogenboom. “Als een tumor om een bloedvat of zenuw ligt, is het moeilijk om deze te behandelen. Maar omdat een bloedvat of zenuw steviger is dan het omliggende weefsel, is deze ook minder gevoelig voor de behandeling. Hierdoor blijft het bloedvat of de zenuw dus intact en maak je alleen het omliggende weefsel kapot.”<\/i> Zijn onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een niet-invasieve behandeling van lokale tumoren.<\/p>\r\n

(Bron: Radboudumc, 20 juli 2017<\/a>)<\/p>","datum":"2017-08-16 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4364","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170720_med_tumoren_verwijderen_met_geluidsgolven_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/geluidsgolven-inzetbaar-bij-verwijderen-van-lokale-tumoren","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170720_med_tumoren_verwijderen_met_geluidsgolven_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170720_med_tumoren_verwijderen_met_geluidsgolven_web.jpg"},{"id":"3899","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Langslapers hebben meer last van nachtmerries","titel_key":"langslapers_hebben_meer_last_van_nachtmerries","subtitel":"","samenvatting":"NewScientist meldt dat onderzoek van de Universiteit van Oxford onder 846 mensen uit een doorsnee bevolking heeft uitgewezen dat mensen die langer dan 9 uur slapen meer last hebben van nachtmerries. In het artikel geeft onderzoeker Rek als verklaring hiervoor “dat nachtmerries zich vooral voor...","content":"

NewScientist<\/i> meldt dat onderzoek van de Universiteit van Oxford onder 846 mensen uit een doorsnee bevolking heeft uitgewezen dat mensen die langer dan 9 uur slapen meer last hebben van nachtmerries. In het artikel geeft onderzoeker Rek als verklaring hiervoor “dat nachtmerries zich vooral voordoen tijdens de remslaap in latere slaapcycli. Hoe langer iemand slaapt, hoe vaker iemand door een remslaapfase gaat, en hoe groter daarmee de kans op een nachtmerrie”<\/i>.<\/p>\r\n

In het onderzoek, dat is gepubliceerd in het Social Psychiatry + Psychiatric Epidemilogy<\/i> (2017; Jul 15)<\/a>, moesten de respondenten via een online vragenlijst antwoord geven op vragen over het aantal en de ernst van nachtmerries en over onder meer negatieve emoties, zorgen, alcohol gebruik, duur van slaap en stressvolle life-events. Zo wilden de onderzoekers achterhalen wat andere factoren een rol spelen bij nachtmerries dan negatieve emoties of posttraumatische stresstoornis (PTSS), die meestal als oorzaken voor nachtmerries worden beschouwd.<\/p>\r\n

Het bleek dat het aantal nachtmerries in een doorsnee bevolking significant geassocieerd was met hogere niveaus van zich zorgen maken, hallucinaire ervaringen én langer dan 9 uur slapen. Voor de ernst van de nachtmerries kwam eveneens een verband met zich zorgen maken en hallucinaire ervaringen naar voren, evenals met depersonalisatie en paranoia. Er werd geen verband gevonden tussen nachtmerries en alcoholgebruik en ook niet met lichaamsbeweging.<\/p>\r\n

(Bron: NewScientist, 2 augustus 2017<\/a>)<\/p>","datum":"2017-08-16 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4365","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170802_med_langslapers_hebben_mer_last_van_nachtmerries_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/langslapers-hebben-meer-last-van-nachtmerries","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170802_med_langslapers_hebben_mer_last_van_nachtmerries_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170802_med_langslapers_hebben_mer_last_van_nachtmerries_web.jpg"},{"id":"3901","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Gebruik elektronische sigaret leidt tot mondklachten","titel_key":"gebruik_elektronische_sigaret_leidt_tot_mondklachten","subtitel":"","samenvatting":"Het dagelijks gebruik van elektronische sigaretten verhoogt het risico van een breuk (‘cracked tooth’) of afbreken van een gebitselement en van pijn aan de tong of aan de binnenkant van de wangen. Dit blijkt uit Koreaans onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in PlosOne (2017; 12: e0180...","content":"

Het dagelijks gebruik van elektronische sigaretten verhoogt het risico van een breuk (‘cracked tooth’) of afbreken van een gebitselement en van pijn aan de tong of aan de binnenkant van de wangen. Dit blijkt uit Koreaans onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in PlosOne<\/em> (2017; 12: e0180506)<\/a>.<\/p>\r\n

In het Koreaanse onderzoek werden 65.528 leerlingen uit het voortgezet onderwijs ondervraagd over hun gebruik van de elektronische sigaret en over eventuele mondklachten (gingivale pijn, bloeding, tong- of wangpijn en of ze last hadden gehad van cracked tooth of afgebroken gebitselementen. De leerlingen konden worden verdeeld in 4 groepen: 0,5% waren dagelijkse gebruikers van de elektronische sigaret (n = 297), 1,9% had 1 tot 29 dagen de afgelopen maand de elektronische sigaret gebruikt (n = 1.259), 5,9% waren voormalige gebruikers (n = 3.848) en 91,8% had nog nooit een elektronische sigaret gebruikt (n = 60.124).<\/p>\r\n

Uit een vergelijking tussen de gebruikersgroepen met de groep die nog nooit een elektronische sigaret had gebruikt, kon worden geconcludeerd dat de gebruikersgroepen een grotere kans hadden op een cracked tooth of afgebroken gebitselement dan de niet-gebruikers. Daarnaast bleek dat de dagelijkse gebruikers van een elektronische sigaret meer kans hadden op tong- of wangpijn vergeleken met de niet-gebruikers. Overigens bleek ook uit dit onderzoek dat gingivale pijn of bloeding niet geassocieerd was met het gebruik van de elektronische sigaret.<\/p>\r\n

(Bron: PlosOne, 11 juli 2017)<\/p>","datum":"2017-08-16 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4368","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170616_med_e_sigaret_blijkt_ook_dna_te_beschadigen_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/gebruik-elektronische-sigaret-leidt-tot-mondklachten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170616_med_e_sigaret_blijkt_ook_dna_te_beschadigen_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170616_med_e_sigaret_blijkt_ook_dna_te_beschadigen_web.jpg"},{"id":"3896","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Debuutprijs 2017 naar Marjolijn Oomens","titel_key":"debuutprijs_2017_naar_marjolijn_oomens","subtitel":"","samenvatting":"De prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis heeft, na lezing van alle in aanmerking komende publicaties in de jaargangen 2015 en 2016 van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, besloten de Debuutprijs 2017 toe te kennen aan eerste auteur M.A.E.M. Oomens. Het winnend...","content":"

De prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis heeft, na lezing van alle in aanmerking komende publicaties in de jaargangen 2015 en 2016 van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, besloten de Debuutprijs 2017 toe te kennen aan eerste auteur M.A.E.M. Oomens. Het winnende artikel betreft de publicatie ‘Gevaar van algehele anesthesie en sedatie bij ouderen’, die verscheen in het NTvT van 2015 (122: 674-679<\/a>). Coauteurs waren L.H.D. Booij en J.A. Baart.<\/p>\r\n

\"Winnares<\/p>\r\n

De prijs, bestaande uit een oorkonde en een cheque van € 1.500,- voor de eerste auteur, alsmede een cheque van € 1.500,- voor de universitaire afdeling van waaruit het artikel is geschreven, zal 22 september 2017 tijdens de door het NTvT georganiseerde ‘Auteursdag’ worden uitgereikt.<\/p>","datum":"2017-08-15 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4362","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170814_pers_debuutprijs_2017_naar_marjolijn_oomens.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/debuutprijs-2017-naar-marjolijn-oomens","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170814_pers_debuutprijs_2017_naar_marjolijn_oomens.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170814_pers_debuutprijs_2017_naar_marjolijn_oomens.jpg"},{"id":"3897","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"KNMT past Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan","titel_key":"knmt_past_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld_aan","subtitel":"","samenvatting":"Een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag aan een tandarts voor het op onjuiste wijze doorlopen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, is voor de KNMT aanleiding om deze meldcode in 2018 tekstueel aan te passen. In de casus had de betreffend...","content":"

Een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag aan een tandarts voor het op onjuiste wijze doorlopen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, is voor de KNMT aanleiding om deze meldcode in 2018 tekstueel aan te passen. In de casus had de betreffende tandarts een melding gedaan bij Veilig Thuis zonder toestemming van de patiënt en\/of zijn naasten.<\/p>\r\n

De KNMT is het niet eens met het oordeel van het Tuchtcollege, want zij meent dat het Tuchtcollege een te enge interpretatie van de Meldcode hanteert. De KNMT vindt dat de uitspraak juist indruist tegen het doel van de Meldcode: “...namelijk signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld opvangen en verdere schade voorkomen. In geval van vermoedens van tandheelkundige verwaarlozing mag een tandarts zijn beroepsgeheim opzijzetten als dat in het belang is van het kind. En dan dus ook zonder toestemming van de patiënt en\/of zijn naasten gegevens verstrekken aan Veilig Thuis. Dit past bovendien bij het meldrecht dat tandartsen hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning”<\/i>, aldus de KNMT op haar website.<\/p>\r\n

Tot de aanpassing in 2018 een feit is, raadt de KNMT aan de Meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld te lezen in samenhang met haar standpunt.<\/p>\r\n

(Bron: KNMT, 2 augustus 2017<\/a>)<\/p>","datum":"2017-08-15 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4363","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170802_thk_knmt_past_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld_aan_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/knmt-past-meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-aan","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170802_thk_knmt_past_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld_aan_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170802_thk_knmt_past_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld_aan_web.jpg"},{"id":"3900","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"NTvT Onderzoeksbeurzen toegekend","titel_key":"ntvt_onderzoeksbeurzen_toegekend","subtitel":"","samenvatting":"De 2 in 2017 beschikbare NTvT onderzoeksbeurzen van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (Stichting BTK, gelieerd aan het NTvT) zijn toegekend aan de onderzoeksprojecten ‘De MTI-Scanner: ontwikkeling van een EPD-geïntegreerd kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandhee...","content":"

De 2 in 2017 beschikbare NTvT onderzoeksbeurzen van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (Stichting BTK, gelieerd aan het NTvT) zijn toegekend aan de onderzoeksprojecten ‘De MTI-Scanner: ontwikkeling van een EPD-geïntegreerd kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties’ en ‘Het samenspel tussen de orale microbiota en mondgezondheid bij jonge kinderen’, beide van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.<\/p>\r\n

De beoordelingscommissie van de Stichting kon dit jaar kiezen uit 24 inzendingen, waaruit in eerste instantie de 5 beste projecten werden geselecteerd en vervolgens de 2 winnaars. De eerste selectieronde werd gedaan door prof. dr. P.F. van der Stelt (voorzitter Stichting BTK), prof.dr. F. Spijkervet (voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting BTK) en NTvT-hoofdredacteur dr. C.P. Bots. Voor de tweede selectieronde bestond de commissie uit prof. dr. W. Kalk (emeritus-hoogleraar prothetische tandheelkunde), prof. dr. C. De Putter (emeritus-hoogleraar prothetische tandheelkunde) en wederom dr. C. Bots.<\/p>\r\n

Volgens de beoordelingscommissie waren de argumenten van de keuze voor het onderzoek naar de MTI-scanner de volgende: “ zeer origineel onderwerp; goede aanpak met grote kans van slagen; relevant, komt ten goede aan de kwaliteit van zorgverlening, patiëntveiligheid en positionering van onze beroepsgroep”<\/i>. Voor het tweede onderzoeksproject luidde de argumentatie van de commissie: “uniek internationaal project, met grote kans van slagen; verrijkend en relevant; voegt substantieel iets toe aan de ontbrekende kennis op het gebied van cariologie op dit moment; kan zeer hoog scoren qua impact.”<\/i><\/p>\r\n

Elke beurs bestaat uit een bedrag van € 100.000-, dat wordt uitgekeerd in 2 jaarlijkse termijnene en bestemd is voor het opstarten van een promotietraject. Na 2 jaar neemt de betreffende vakgroep de financiering over tot aan de promotie.<\/p>\r\n

 <\/p>","datum":"2017-08-15 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4367","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170814_thk_ntvt_onderzoeksbeurzen_toegekend.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/ntvt-onderzoeksbeurzen-toegekend","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170814_thk_ntvt_onderzoeksbeurzen_toegekend.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170814_thk_ntvt_onderzoeksbeurzen_toegekend.jpg"},{"id":"3894","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Schildklierhormoon be\u00efnvloedt de tandontwikkeling","titel_key":"schildklierhormoon_beinvloedt_de_tandontwikkeling","subtitel":"","samenvatting":"Onderzoeker Strahinja Vucic van het Erasmus MC heeft nu aangetoond dat kinderen met een laag niveau aan schildklierhormonen in het bloed vaker een vertraagde tandontwikkeling hebben. Voor zijn onderzoek maakte Strahinja gebruik van gegevens van meer dan 2.500 moeders en hun kinderen. Het niveau aan ...","content":"

Onderzoeker Strahinja Vucic van het Erasmus MC heeft nu aangetoond dat kinderen met een laag niveau aan schildklierhormonen in het bloed vaker een vertraagde tandontwikkeling hebben. Voor zijn onderzoek maakte Strahinja gebruik van gegevens van meer dan 2.500 moeders en hun kinderen. Het niveau aan schildklierhormonen werd gemeten uit het bloed van de moeder tijdens de zwangerschap, bij de geboorte uit de navelstreng en bij kinderen op de leeftijd van 6 jaar. Tevens werden er op 9-jarige leeftijd panoramische röntgenopnamen van de gebitten van de gevolgde kinderen gemaakt.<\/p>\r\n

De resultaten van dit onderzoek, gepubliceerd in J Dent Res<\/i> (2017; 1 mei<\/a>), suggereren dat het schildklierhormoon ook belangrijk is voor de tandontwikkeling. Het onderzoek vond plaats binnen het Generation R-project in Rotterdam.<\/p>\r\n

(Bron: Erasmus MC\/Nieuwsbrief Generation R, juli 2017<\/a>)<\/p>","datum":"2017-07-24 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4360","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170724_med_schildklierhormoon_beinvloedt_de_tandontwikkeling_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/schildklierhormoon-beinvloedt-de-tandontwikkeling","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170724_med_schildklierhormoon_beinvloedt_de_tandontwikkeling_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170724_med_schildklierhormoon_beinvloedt_de_tandontwikkeling_web.jpg"},{"id":"3891","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"EMDR of schrijftherapie effectief bij kinderen met posttraumatische stressstoornis","titel_key":"emdr_of_schrijftherapie_effectief_bij_kinderen_met_posttraumatische_stressstoornis","subtitel":"","samenvatting":"Posttraumatische stressstoornis (PTTS)  kan ontstaan na een schokkende gebeurtenis zoals een gewelddadige aanslag, een verkeersongeval, seksueel misbruik of fysieke mishandeling. Voor kinderen met PTTS wordt in de meeste richtlijnen cognitieve gedragstherapie als behandelmethode aanbevolen. Uit...","content":"

Posttraumatische stressstoornis (PTTS)  kan ontstaan na een schokkende gebeurtenis zoals een gewelddadige aanslag, een verkeersongeval, seksueel misbruik of fysieke mishandeling. Voor kinderen met PTTS wordt in de meeste richtlijnen cognitieve gedragstherapie als behandelmethode aanbevolen. Uit een multicentrum gerandomiseerd klinisch onderzoek, waaraan 103 kinderen deelnamen, bleek dat PTTS bij kinderen succesvol kan worden behandeld in 6 sessies van 45 minuten met  cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie of met ‘eye movement desensitization and reporcessing’-therapie (EMDR).<\/p>\r\n

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in J Child Psychol Psychiatry 2017 van 28 juni 2017<\/a>.<\/p>","datum":"2017-07-20 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4357","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170719_nb_emdr0.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/emdr-of-schrijftherapie-effectief-bij-kinderen-met-posttraumatische-stressstoornis","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170719_nb_emdr0.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170719_nb_emdr0.jpg"},{"id":"3892","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Onthouden van informatie door pati\u00ebnten","titel_key":"onthouden_van_informatie_door_patienten","subtitel":"","samenvatting":"De ervaring leert dat in malpraxis-kwesties patiënten soms van mening zijn dat zij onvoldoende door hun tandarts waren geïnformeerd. Amerikaanse onderzoekers wilden vaststellen hoeveel informatie patiënten konden onthouden. Ze  maakten een video-opname waarin de gang van zaken bi...","content":"

De ervaring leert dat in malpraxis-kwesties patiënten soms van mening zijn dat zij onvoldoende door hun tandarts waren geïnformeerd. Amerikaanse onderzoekers wilden vaststellen hoeveel informatie patiënten konden onthouden. Ze  maakten een video-opname waarin de gang van zaken bijde extractie van een derde molaar de mogelijke complicaties werden uitgelegd. De video werd getoond aan 100 patiënten bij wie een geïmpacteerde derde molaar moest worden geëxtraheerd. Na de video volgde een gesprek met de behandelaar en moesten de patiënten een vragenlijst invullen waarin hen werd gevraagd wat zij zich van de verstrekte informatie konden herinneren. Vlak voor de chirurgische behandeling moesten de patiënten wederom de vragenlijst invullen.<\/p>\r\n

Het bleek dat de patiënten de informatie van de video goed hadden onthouden, maar dat er toch hiaten waren. Daarom adviseren de onderzoekers dat vlak voor de operatie de informatie opnieuw met de patiënt te bespreken.<\/p>\r\n

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerdin de J Oral Maxillofac Surg 2017; 12 juni <\/a>(Epub ahead of print].<\/p>","datum":"2017-07-20 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4358","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170719_nb_informatie_onthouden.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/onthouden-van-informatie-door-patienten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170719_nb_informatie_onthouden.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170719_nb_informatie_onthouden.jpg"},{"id":"3893","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"De pati\u00ebnt is meer dan een DPSI-score\u2026","titel_key":"de_patient_is_meer_dan_een_dpsi_score","subtitel":"Column","samenvatting":"Deze maand werd ik wederom geconfronteerd met de eeuwigdurende discussie over de DPSI-score. Bij welke score moet een patiënt naar een preventie-assistent worden verwezen en wanneer verwijst een tandarts naar een mondhygiënist? Vaak merk ik dat in de ‘mega’-praktijken deze afwe...","content":"

Deze maand werd ik wederom geconfronteerd met de eeuwigdurende discussie over de DPSI-score. Bij welke score moet een patiënt naar een preventie-assistent worden verwezen en wanneer verwijst een tandarts naar een mondhygiënist? Vaak merk ik dat in de ‘mega’-praktijken deze afweging simpel wordt ‘opgelost’.  Zij beschikken namelijk over medewerkers die geen tandarts zijn, maar wel de behandelingen in goede banen proberen te leiden. Dit zijn de mensen die de DPSI-score zien als een keiharde knip. Vanaf DPSI-score 3- mag volgens hen een preventie-assistent de patiënt niet meer aanraken en moet worden verwezen naar een mondhygiënist. Wanneer ik dit soort uitspraken hoor, maak ik me serieus zorgen over de mondzorg in Nederland.<\/p>\r\n

De afkorting DPSI staat voor Dutch Periodontal Screening Index en is dus een index die gebruikt wordt voor het screenen van patiënten. Het is een ontzettend handig hulpmiddel om patiënten in categorieën te verdelen, maar - zoals altijd - is ook hier in de mondzorg geen sprake van zwart-witsituaties. Want hoe zit het dan met de puber die in mijn tandartsenstoel stapt en geen zin heeft om te poetsen? Bij hem meet ik pockets van 4-5 mm dankzij de zwelling van de gingiva, maar er is geen recessies, dus DPSI-score 3-. Volgens de keiharde knip zou deze patiënt dus ongeschikt zijn voor behandeling bij een preventie-assistent. Echter, uit ervaring weten we dat met slechts een goede poetsinstructie na 2 tot 3 weken de conditie van de gingiva dusdanig verbeterd zal zijn dat een DPSI-score 2 gemeten zal worden. Het enige wat de preventie-assistent in dit geval zou doen is plaque kleuren en een poetsinstructie geven, werk waarvoor ze uitermate geschikt is.<\/p>\r\n

Een ander mooi voorbeeld vind ik de oudere patiënt bij wie een DPSI-score 4 wordt gemeten. Ondanks dat deze patiënt snapt dat zijn dentitie verloren gaat, dit ongezond voor de algemene gezondheid is en dit geregeld pijnklachten kan veroorzaken, wil de patiënt geen paro-protocol ondergaan. Wat mij betreft wordt de patiënt dan enkel supra-gingivaal gereinigd en wordt de dentitie afgebouwd tot een volledige gebitsprothese. Kortom, een patiënt die door een preventie-assistent gereinigd kan worden.<\/p>\r\n

Met deze voorbeelden probeer ik aan te geven dat tandartsen de regie in handen moeten houden. Door meer kennis kijken tandartsen naar veel meer onderdelen dan enkel een score die gemeten wordt en bepalen zij wat de beste aanpak voor de patiënt is.<\/p>\r\n

(Lisa Vermeulen)<\/p>","datum":"2017-07-20 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4359","auteurs":[{"id":"1057","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"L. Vermeulen","titel_key":"l_vermeulen","old_id":"0","voorvoegsel":"L.","achternaam":"Vermeulen"}],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/afbeelding_column.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/de-patient-is-meer-dan-een-dpsi-score","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/afbeelding_column.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/afbeelding_column.jpg"},{"id":"3890","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Hogere detectiegraad schisis door 20-wekenecho","titel_key":"hogere_detectiegraad_schisis_door_20_wekenecho","subtitel":"","samenvatting":"Uit een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van structureel echoscopisch onderzoek tijdens een zwangerschap bleek dat sinds de invoering van de 20-wekenecho in 2007 in Nederland de detectiegraad van geïsoleerde cheiloschisis of cheilopalatoschisis is gestegen van 32% naar 87%.\r\nBij het st...","content":"

Uit een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van structureel echoscopisch onderzoek tijdens een zwangerschap bleek dat sinds de invoering van de 20-wekenecho in 2007 in Nederland de detectiegraad van geïsoleerde cheiloschisis of cheilopalatoschisis is gestegen van 32% naar 87%.<\/p>\r\n

Bij het structurele echoscopisch onderzoek wordt beoordeeld of de bovenlip is gesloten. Het beoordelen van het palatum kan alleen door zeer ervaren onderzoekers\/echoscopisten met onder andere driedimensionale technieken worden uitgevoerd. Daarom wordt een geïsoleerde palatoschisis doorgaans niet op basis van een standaard 20-wekenecho gediagnosticeerd. Verder stelden de onderzoekers vast dat bij foetussen met meerdere foetale afwijkingen de detectiegraad van schisis sinds 2007 gelijk is gebleven. Ook bleef het aantal voortijdig afgebroken zwangerschappen waarbij de foetus meerdere congenitale afwijkingen heeft (waaronder schisis), gelijk te zijn gebleven na invoering van de 20-wekenecho (74 versus 78%).<\/p>\r\n

In het onderzoek, dat verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde<\/em> van 23 juni 2017, werd tevens gekeken naar de effectiviteit van het structureel echoscopisch onderzoek bij neuralebuisdefecten en hartafwijkingen. Ook bij deze afwijkingen was de detectiegraad na 2007 gestegen.<\/p>\r\n

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161: D1293<\/a>)<\/p>","datum":"2017-07-17 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4356","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170717_thk_hogere_detectiegraad_schisis_door_20_wekenecho_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/hogere-detectiegraad-schisis-door-20-wekenecho","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170717_thk_hogere_detectiegraad_schisis_door_20_wekenecho_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170717_thk_hogere_detectiegraad_schisis_door_20_wekenecho_web.jpg"},{"id":"3889","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Promotie K. Koole","titel_key":"promotie_k_koole","subtitel":"","samenvatting":"Hoofdhals-kanker is de 6 meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd en heeft bij voortduring een slechte prognose. Daarom is er een grote vraag naar nieuwe moleculaire therapieën. In zijn promotieonderzoek onderzocht Koos Koole een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor moleculaire therapi...","content":"

Hoofdhals-kanker is de 6 meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd en heeft bij voortduring een slechte prognose. Daarom is er een grote vraag naar nieuwe moleculaire therapieën. In zijn promotieonderzoek onderzocht Koos Koole een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor moleculaire therapie voor patiënten met hoofd-halskanker, te weten de tyrosine kinase receptor genaamd fibroblasten groei factor receptor (FGFR).<\/p>\r\n

FGFR is gemuteerd in een breed scala aan tumoren en draagt bij aan hun ontwikkeling. Inmiddels zijn er nieuwe moleculaire therapieën gericht tegen ‘fibroblasten groei factor receptor’ (FGFR) ontwikkeld, die bij longkanker en borstkanker al veelbelovende resultaten lieten zien.  Koole verrichtte met een FGFR-remmende therapie moleculair laboratoriumonderzoek op hoofd-halstumoren, waarbij de bevindingen ervan werden gerelateerd aan klinische gegevens.<\/p>\r\n

In dit promotieonderzoek liet Koole zien dat FGFR kan fungeren als nieuw potentieel therapeutisch aangrijpingspunt in de behandeling van hoofd-halskanker. Daarnaast vond hij dat FGFR1 een kandidaat is als prognostische marker. Met dit onderzoek is preliminair bewijs geboden voor het behandelen van hoofd-halskanker met FGFR-remmende therapie.<\/p>\r\n

Op 6 juli 2017<\/a> promoveerde Koos Koole aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Fibroblast growth factor receptors in head and neck cancer: translational studies on prognosis and therapy<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. P.J. van Diest en prof dr. R. Koole en copromotoren waren dr. S.M. Willems en dr. R.J.J. van Es.<\/p>","datum":"2017-07-14 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"0","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"nieuws","koppel_id":"4355","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/170706_pers_promotie_k_koole_web.jpg","uitgave_titel":false,"url":"\/nieuws\/promotie-k-koole","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/170706_pers_promotie_k_koole_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/170706_pers_promotie_k_koole_web.jpg"},{"id":"3888","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Hoogleraar Stefan Listl over kwaliteit en veiligheid in de mondzorg","titel_key":"hoogleraar_stefan_listl_over_kwaliteit_en_veiligheid_in_de_mondzorg","subtitel":"Inaugurele rede","samenvatting":"Wetende dat de beschikbaarheid van financiële middelen voor de gezondheidszorg niet onbeperkt is, wordt steeds vaker de vraag gesteld wat de meerwaarde is van veel innovaties in de gezondheidszorg en dringen consumenten en maatschappij steeds nadrukkelijk aan op transparantie over de kwaliteit ...","content":"

Wetende dat de beschikbaarheid van financiële middelen voor de gezondheidszorg niet onbeperkt is, wordt steeds vaker de vraag gesteld wat de meerwaarde is van veel innovaties in de gezondheidszorg en dringen consumenten en maatschappij steeds nadrukkelijk aan op transparantie over de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor de mondzorg. Vanuit deze context stelde prof. dr. Stefan Listl, de nieuwe hoogleraar Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg aan de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen, in zijn openbare les van 22 juni 2017 4 vragen centraal:<\/p>\r\n