× ABONNEREN

Tabel 2. Overzicht van de in Nederland geregistreerde medicament(sub)groepen en individuele medicamenten waarvan in de wetenschappelijke literatuur, in het Farmacotherapeutisch Kompas en/of in het Informatorium Medicamentorum is gemeld dat ze angio-oedeem kunnen induceren.

Om door de tabel te zoeken klik CTRL+F; er verschijnt dan ergens in beeld een zoekveld waarmee in de pagina gezocht wordt. Zoek bijvoorbeeld of een medicament op deze lijst staat. Voor printbare versie van tabel klik hier .

Medicamentgroep

Medicamentsubgroep

Medicament

Allergeenextracten

 

 

Aminosalicylaten

 

Mesalazine

 

 

Sulfasalazine

Analgetica

Cyclo-oxagenase-2-remmers (Coxibs)

Celecoxib

 

 

Etoricoxib

 

Opioïden

Buprenorfine

Anesthetica

Lokaal

Levobupivacaïne

 

 

Mepivacaïne

Antibacteriële medicamenten

Cefalosporinen

Cefazoline

 

 

Ceftaroline

 

Overige

Daptomycine

 

 

Fosfomycine

 

Penicillinen

Amoxicilline

Antidepressiva

Selectieve serotonineheropnameremmers

Citalopram

 

 

Fluoxetine

 

 

Sertraline

 

Tricyclische

Amitriptyline

 

 

Doxepine

 

 

Mirtazapine

 

 

Nortriptyline

Anti-epileptica

 

Gabapentine

 

 

Pregabaline

Antihypertensiva

ACE-remmers

Benazepril

 

 

Captopril

 

 

Enalapril

 

 

Fosinopril

 

 

Lisinopril

 

 

Perindopril

 

 

Quinapril

 

 

Ramipril

 

 

Zofenopril

 

Alfablokkers

Doxazosine

 

ARBs

Candesartan

 

 

Eprosartan

 

 

Irbesartran

 

 

Losartan

 

 

Olmesartan

 

 

Telmisartan

 

 

Valsartan

 

Bètablokkers

Levobunolol

 

Renineremmers

Aliskiren

Antimycotica

Imidazolen

Ketoconazol

 

 

Miconazol

 

Overige

Terbinafine

 

Triazolen

Fluconazol

 

 

Posaconazol

 

 

Voriconazol

Antiparkinsonmedicatie

Dopamine-agonisten

Rotigotine

Antipsychotica

Atypische

Paliperidon

 

 

Risperidon

 

Klassieke

Haloperidol

 

 

Pimozide

Antiprozoïca

 

Metronidazol

Antivirale medicamenten

Lokaal

Imiquimod

 

Neuraminidaseremmers

Zanamivir

Bisfosfonaten

 

Ibandroninezuur

Bloed- en plasmaproducten

 

Alfa-1-proteïnaseremmer

Calciumregulerende medicamenten

 

Calcitonine

Corticosteroïden

 

Beclometason

 

 

Dexamethason

Dermatica

Keratolytica

Benzoylperoxide

 

Overige

Eflornithine

 

 

Ivermectine

Desinfectantia

 

Waterstofperoxide

DPP4-remmers

 

Linagliptine

 

 

Saxagliptine

 

 

Sitagliptine

 

 

Vildagliptine

Erytropoëtische groeifactoren

 

Epoëtine bèta

Fosfodiësterase-5-remmers

 

Tadalafil

Gonadoreline-agonisten

 

Leuproreline

Hiv-remmers

Non-nucleoside reverse-transcriptaseremmers

Nevirapine

Hypothalamushormonen

 

Pegvisomant

IJzerpreparaten

 

Ferricarboxymaltose

Immunoglobulinen

 

Normaal immunoglobuline

Immunosuppressiva

 

Everolimus

 

 

Sirolimus

Interferonen

 

Interferon alfa 2b

Lipidenverlagende medicamenten

Fibraten

Gemfibrozil

 

Statinen

Fluvastatine

Medicamenten bij metabole aandoeningen

Enzymen

Agalsidase alfa

 

 

Galsulfase

 

 

Idursulfase

 

 

Laronidase

 

 

Sebelipase alfa

Melatonine-agonisten

 

Agomelatine

 

 

Melatonine

Migraine-medicatie

5HT2-antagonisten

Pizotifeen

 

Triptanen

Naratriptan

 

 

Rizatriptan

Mucolytica

 

Acetylcysteïne

Oncolytica

Alkylerende medicamenten

Temozolomide

 

Anti-androgenen

Enzalutamide

 

Monoklonale antilichamen

Daratumumab

 

 

Dinutuximab bèta

 

 

Obinutuzumab

 

 

Omalizumab

 

 

Rituximab

 

Overige

Arseentrioxide

 

 

Asparaginase

 

Platinaverbindingen

Cisplatina

 

Pyrimidine-antagonisten

Gemcitabine

 

Proteïnekinaseremmers

Cabozantinib

 

 

Dasatinib

 

 

Imatinib

 

 

Nilotinib

 

 

Trametinib

 

Purinederivaten

Mercaptopurine

 

Taxanen

Paclitaxel

Parasympathicolytica

 

Fenoterol

 

 

Ipratropium

Sensitizers bij fotodynamische en radiotherapie

 

Methylaminolevulinaat

Spasmolytica

 

Darifenacine

Spierrelaxantia

 

Botulinetoxine A

Sympathicomimetica

Oculair

Apraclonidine

 

Bèta2-sympathicomimetica

Indacaterol

TNF-alfa-blokkers

 

Adalimumab

 

 

Certolizumab pegol

Trombolytica

 

Alteplase

 

 

Tenecteplase

 

 

Urokinase

Trombopoëtine-agonisten

 

Eltrombopag

Vaccins

 

Bofvaccin

 

 

Haemofilus-influenzae-B-vaccin

 

 

Influenzavaccin

Vitamine D en analoga

 

Paricalcitol

Wondmedicamenten

 

Collagenase

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje