Jaargang 123 - editie 4 - april 2016

Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde

 • Lusten en lasten

  P.F. van der Stelt

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Redactioneel

 • Een tandarts is natuurlijk niet juist vanwege deze dubbelrollen tandarts geworden, en dus zijn dit taken die voor de meeste tandartsen niet de hoogste prioriteit hebben. Maar ook hier geldt het gezegde ‘wie de lusten wil moet ook de lasten dragen’. Dat de tandarts naast andere rollen, ook de rol van uitvoerder heeft als het gaat om röntgenopnamen, betekent ook dat hij de taken en verplichtingen heeft die een veilig gebruik van straling moeten waarborgen.

 • Kennistoetsartikel

  Panoramische röntgenopnamen in de tandheelkundige diagnostiek

  P.F. van der Stelt

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde

 • Naast bitewing- en periapicale röntgenopnamen worden panoramische röntgenopnamen vaak toegepast in de tandheelkundige praktijk. Een panoramische röntgenopname komt op andere wijze tot stand dan projectie-opnamen zoals bitewing- en periapicale röntgenopnamen. Als gevolg hiervan is de detailscherpte veel minder en treedt er in verschillende gebieden van de afbeelding overlap van structuren op. Hierdoor wordt de diagnostische bruikbaarheid beperkt tot het herkennen van afwijkingen, waarbij kleine details minder een rol spelen. Voordeel van een panoramische röntgenopname is dat structuren over een groot gebied in onderlinge samenhang worden afgebeeld. Vanwege de mindere detailscherpte en de hogere stralingsdosis voor de patiënt vergeleken met een serie intraorale röntgenopnamen, is de panoramische röntgenopname niet geïndiceerd bij een periodieke controle. Als de klinische inspectie daar aanleiding toe geeft en als aanvulling op intraorale röntgenopnamen kan een panoramische röntgenopname echter wel zinvol zijn bij afwijkingen die zich uitstrekken over een groter gebied, zoals tumoren en ontwikkelingsstoornissen.

 • Kennistoetsartikel

  Conebeamcomputertomografie: is meer ook beter?

  P.F. van der Stelt

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde

 • Conebeamcomputertomografie is een opnametechniek die nu ongeveer 20 jaar beschikbaar is binnen de tandheelkunde. De mogelijkheid om structuren driedimensionaal af te beelden is voor veel afwijkingen in het maxillofaciale gebied van belang. Daar staat tegenover dat de stralingsdosis van een conebeamcomputertomografie-onderzoek hoger is dan die van meer conventionele opnametechnieken. Bij de indicatiestelling dient hiermee rekening te worden gehouden. Omdat met conebeamcomputertomografie een groter gebied wordt afgebeeld op de opname dan bij de traditionele opnamen, bestaat de mogelijkheid dat er afwijkingen worden getoond die buiten het directe ervaringsterrein van tandartsen liggen. Om deze redenen is aanvullende kennis vereist voor gebruikers van een conebeamcomputertomografietoestel.

 • Kennistoetsartikel

  De synergie van radiologie en CAD/CAM

  W.J. van der Meer

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde

 • Bij de planning van behandelingen kunnen data verkregen met conebeamcomputertomografie en andere driedimensionale technieken worden gecombineerd in één model. In dat model kunnen uitgebreide behandelingen worden gepland en prothetische voorzieningen worden voorbereid. De planning en productie van de uiteindelijke prothetische constructie kan vervolgens met behulp van Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing plaatsvinden. Het is de verwachting dat door de technologische ontwikkelingen dergelijke processen een steeds grotere rol zullen gaan spelen aan de tandartsstoel.

 • Scholing in de tandheelkundige radiologie

  W.J.M. van der Sanden, C.M. Kreulen, W.E.R. Berkhout

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde

 • Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Vanwege het potentieel schadelijke karakter van ioniserende straling wordt het klinisch gebruik van de röntgenopname ingekaderd door klinische richtlijnen en wettelijke regelgeving. Studenten krijgen een intensieve theoretische en praktische training in praktische en theoretische radiologie, met als doel het verkrijgen van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten’. Aanbevolen wordt uitbreiding van het onderwijs met de vereiste kennisgebieden ter verkrijging van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor het gebruik van CBCT-toestellen door tandartsen’. Tandartsen-algemeen practici worden geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving, op alle vlakken van de praktijkvoering. Een van de grootste wettelijke veranderingen op het gebied van de tandheelkundige radiologie is het in werking treden van het ‘Besluit stralingsbescherming’ in 2014. Een grote groep tandartsen wordt daarnaast geconfronteerd met de overgang van conventionele naar digitale röntgenbeelden, met alle uitdagingen en veranderingen in de dagelijkse praktijk van dien.

 • Meten van het kauwvermogen bij ouderen

  C. de Baat

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  Iemands perceptie van de mate waarin hij in staat is te kauwen wordt kauwvermogen genoemd, terwijl de kauwprestatie betrekking heeft op de objectief vastgestelde verkleining van voedsel. Om het kauwvermogen te bepalen, worden meestal 1 of meer vragen gesteld. De doelstellin...

 • Ouderenmishandeling

  C. de Baat

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  Ouderenmishandeling kan gaan over fysiek, psychisch en seksueel geweld of misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Naar schatting heeft 10% van de ouderen in de Verenigde Staten op de een of andere wijze te maken gehad met een vorm van ouderenmishandeling. Het...

 • Gerodontologie

  Postmenopauzale osteoporose is een ziekte die meestal op oudere leeftijd manifest wordt. Een veelvoorkomende complicatie van osteoporose is een heupfractuur, bijvoorbeeld als gevolg van een val. De doelstelling van dit onderzoek was om aan de hand van een systematisch liter...

 • Implantologie

  Vroege herkenning en het stellen van de juiste diagnose zijn van eminent belang voor de behandeling en toepassing van een preventief behandeltraject van peri-implantaire mucositis; het voorstadium van peri-implantitis. Eenduidigheid over de meest geschikte behandeling ontbre...

 • Prothetische tandheelkunde

  Mensen die voor de eerste keer moeten functioneren met een volledige gebitsprothese, of alleen een maxillaire of tegelijkertijd een maxillaire en een mandibulaire, hebben meestal adaptatieproblemen en daardoor enkele klachten. Een van die adaptatieproblemen is d...

 • Parodontologie

  Peri-implantaire mucositis is de aanwezigheid van een (reversibele) ontsteking in de peri-implantaire mucosa, zonder dat daarbij verlies van peri-implantair bot is opgetreden. Peri-implantitis is de aanwezigheid van een ontsteking in de peri-implantaire mucosa, waarbij teve...

 • Biologie van de mond

  Boek

  P.J. Slootweg

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Media

 • Boek

    M.J. Fehrenbach, T. Popowics
  Illustrated dental embryology,histology and anatomy
  Oxford: Elsevier Health Sciences, 2015
  360 bl. geïll. € 66,90. ISBN 978 1 4557 7685 6

   

   

   

   

  Met dit boek reiken de auteurs basiskennis op het gebi...

 • Occlusie en articulatie

  Boek

  A.J.J. Zonnenberg

  8 april 2016

  NTvT april 2016 Media

 • Boek

  F. Lobbezoo, C. de Baat
  Occlusie en articulatie.Wetenschappelijk bewijs en klinisch handelen
  Houten: Prelum, 2015
  118 bl, geïll. € 65,00. ISBN 978 90 8562 141 6

   

   

   


  In dit boek wordt geprobeerd een ‘state of the art&rsq...

Selecteer zoekcriteria