× ABONNEREN

Adjuvante lasertherpie bij initiële parodontale behandeling

Parodontologie

Door op 04-11-2016

Manuele en ultrasone parodontale behandeling hebben als beperking dat het lastig is diepe pockets, wortelfurcaties en groeven in het subgingivale oppervlak van gebitselementen grondig te reinigen. Van lasertherapie is bewezen dat het een biostimulerend, anti-inflammatoir en ablatief effect op zachte weefsels kan hebben. Om de mogelijke meerwaarde van lasertherapie bij initiële parodontale behandeling te weten te komen, werden een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse uitgevoerd.

Met trefwoorden over lasers en parodontale behandeling werd in 9 elektronische literatuurbestanden naar artikelen gezocht met 11 juli 2014 als uiterste publicatiedatum. Tevens werd handmatig gezocht in relevante Chinese tijdschriften. Inclusiecriteria waren (quasi-)gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, vergelijking van alleen initiële parodontale behandeling en initiële parodontale behandeling met adjuvante lasertherapie, proefpersonen met gediagnosticeerde chronische parodontitis, vervolgperiode van minimaal 3 maanden en ­pocketdiepte als primaire uitkomstmaat. Secundaire uitkomstmaten konden onder andere zijn parodontaal aanhechtingsniveau en lasertherapie aan de binnen- of buitenzijde van pockets. Van de uitgevoerde onderzoeken werd de methodologische kwaliteit en het risico op onzuiverheid van de uitkomsten bepaald.

De zoekactie leidde tot 1.891artikelen. Na lezing van titel en samenvatting resteerden slechts 34 artikelen. Op grond van de inclusiecriteria werd dit aantal verder gereduceerd tot 12. De helft hiervan kreeg het predicaat groot en de andere helft matig risico op onzuiverheid van de uitkomsten. Naar vervolgperiode werden de onderzoeken verdeeld in subgroepen van 3 en 6 maanden. Tevens werden subgroepen gemaakt van in- en uitwendige lasertherapie. In de meta-analyse kwam naar voren dat na een vervolgperiode van 3 maanden met initiële parodontale behandeling en adjuvante lasertherapie, zowel in- als uitwendige, statistisch significant meer reductie van pocketdiepte werd bereikt dan met initiële parodontale behandeling alleen. Een meta-analyse van de subgroepen uitwendige en inwendige adjuvante lasertherapie toonde aan dat in het algemeen de uitwendige lasertherapie statistisch significant effectiever was.

De les van dit onderzoek is dat adjuvante lasertherapie meerwaarde lijkt te hebben bij initiële parodontale behandeling en dan vooral buiten de parodontale pockets.

Bron

  • Cheng Y, Chen JW, Ge MK, Zhou ZY, Yin X, Zou SJ. Efficacy of adjunctive laser in non-surgical periodontal treatment: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci 2016; 31: 151-163.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 november 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 11 - november 2016; 564

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje