× ABONNEREN

Afwezigheid van (kaak)bot kan duiden op een maligniteit

Na verlies van enkele molaren in het tweede kwadrant verzocht een 73-jarige man zijn huistandarts het kauwvermogen te herstellen. Een implantaatgedragen brug ter plaatse van de edentate regio van gebitselementen 25-27 werd overwogen. Intraoraal werd echter een weke massa aangetroffen. Op het orthopantomogram bleek de benige overgang tussen mondholte en de holte van de sinus maxillaris verdwenen. In eerste instantie werd op basis van een incisiebiopt de diagnose ‘nodulaire fasciitis’ gesteld. Vanwege klinisch agressief gedrag in een korte periode daarna werd echter een maligniteit verondersteld. Histopathologisch onderzoek van een resectiepreparaat bevestigde dit vermoeden. Er bleek sprake van een niet nader te classificeren sarcoom. Algemene stelregel is dat agressieve groei van een afwijking en afwezigheid van een duidelijke benige afscheiding tussen de sinus maxillaris en de mondholte wijzen op een maligniteit totdat het tegendeel is bewezen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje