× ABONNEREN

Artsen positief over medische screening in tandheelkundepraktijk

Door op 06-05-2016

Algemene ziekteleer

Het vroegtijdig identificeren van mensen met een verhoogd risico op een systemische ziekte kan aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. In het verleden is door verschillende auteurs gesuggereerd dat tandartsen tijdens de periodieke controle preventief onderzoek naar de aanwezigheid van systemische ziekten zouden kunnen uitvoeren. In een groot onderzoek in de Verenigde Staten is nagegaan hoe artsen tegenover een dergelijke rol voor tandartsen staan.

Onder 7.500 willekeurige huisartsen en internisten, verspreid over de gehele Verenigde Staten, werd een vragenlijst verspreid. Deze omvatte verschillende stellingen op een 5-puntenschaal (van 1 = heel belangrijk tot 5 = heel onbelangrijk). De vragenlijst werd door 1.508 artsen geretourneerd. Het bleek dat 77% van hen het belangrijk of heel belangrijk vond als tandartsen op hypertensie zouden onderzoeken. Ook voor diabetes mellitus (71%), HIV (64%) en hart- en vaatziekten (61%) stond de meerderheid van de artsen positief tegenover periodieke screening door tandartsen.

Van de artsen verklaarde 89% patiënten te zullen accepteren als die door een tandarts naar hen worden verwezen. Vrouwelijke artsen zouden dit sneller doen dan hun mannelijke collega’s, en huisartsen zouden makkelijker een verwijzing accepteren dan internisten. Driekwart van de artsen was bereid de uitslagen van ‘point-of-care’-testen met een tandarts te bespreken. Invoering van medisch bevolkingsonderzoek in de tandheelkundepraktijk zou volgens 47% van de artsen hun professionele mening over tandartsen verbeteren, hetgeen vooral bij artsen boven de 60 jaar het geval was.

Eerder onderzoek van dezelfde onderzoeksgroep heeft aangetoond dat ook patiënten en tandartsen positief staan tegenover dergelijk periodiek preventief medisch onderzoek in de tandartspraktijk. De onderzoekers concluderen dan ook dat invoering van medische screening door tandartsen kan helpen bij vroegtijdige detectie van sommige systemische ziekten waar veel Amerikanen aan lijden.

Bron

  • Greenberg BL, Thomas PA, Glick M, Kantor ML. Physicians’ attitudes toward medical screening in a dental setting. J Public Health Dent 2015; 75: 225-233.

 

Informatie

Auteur(s) H.S. Brand
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 266

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje