× ABONNEREN

Atlas voor de orale en maxillofaciale chirurgie

Boek

Door op 04-03-2016

D. Kademani, P. Tiwana
Atlas of oral & maxillofacial surgery
Oxford: Elsevier, 2015
1485 bl., geïll. € 281,00
ISBN 978 1 4557 5328 4

 

 

 


Dit bijna 5 kilo zware handboek probeert de gehele moderne cranio-en maxillofaciale chirurgie te omvatten. Daarin ligt zowel zijn kracht als zwakte. Het is een door de uitgever en 2 hoofdredacteuren strak geregisseerd boek, bestaande uit 11 secties en 139 hoofdstukken. In totaal schreven 230 auteurs, vooral uit de Verenigde Staten maar ook uit Europa en Azië, een bijdrage.

Ieder chirurgisch hoofdstuk bevat steeds dezelfde paragrafen, bijvoorbeeld ‘Benodigde instrumenten’, ‘Beperkingen en contra-indicaties’ en ‘Postoperatieve aspecten’. In de paragraaf ‘Techniek’ worden stapsgewijs de chirurgische deelprocedures helder en beknopt beschreven. Het heeft daarmee een soort ‘kookboekopzet’, vergelijkbaar met de atlas van Loré, die van grote waarde is voor de aan zo’n procedure beginnende operateur. Ten slotte wordt verwezen naar relevante en actuele literatuur.

De grote kracht van deze atlas is gelegen in de combinatie van klinische foto’s en röntgenopnamen met treffend getekende illustraties. De foto’s zijn merendeels van zeer goede kwaliteit en maken de chirurgische anatomie en beschreven procedures uitermate inzichtelijk. Zij ondersteunen daarmee uitstekend de stapsgewijze technische procedures.

Voor de chirurgisch georiënteerde tandarts zijn eigenlijk alleen de eerste 3 hoofdstukken over chirurgische anatomie, orale chirurgie en implantologie relevant. Hierin is onder meer actuele en goed geïllustreerde informatie over veel voorkomende orale chirurgische behandelingen, zoals wekedelenaugmentaties bij implantologie, te vinden. De rest van de atlas is vooral geschikt voor mka-chirurgen (in opleiding) die breed georiënteerd willen zijn over de nieuwste ontwikkelingen op zowel het gebied van kaakosteotomie, craniofaciale chirurgie als schisis en oncologische chirurgie. Ieder deelgebied van de mka-chirurgie wordt gedetailleerd besproken aan de hand van een aantal veel voorkomende procedures. Noodzakelijkerwijs leidt dat tot keuzes voor een aantal specifieke onderwerpen, waardoor er een wat caleidoscopisch beeld van alle mka-chirurgische superspecialisaties wordt gegeven.

Deze prachtige atlas verdient beslist een plaats in de bibliotheek van iedere mka-opleiding. De atlas opsplitsen in 2 delen zou het handboek wel handzamer in gebruik maken.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.J. van Es
Rubriek Media
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 164

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje