× ABONNEREN

Behandeling Molar-Incisor Hypomineralisation (MIH) door ART en een hybride glasionomeer

Restauratieve tandheelkunde

Door op 05-10-2018

Molar-Incisor Hypomineralisation (MIH) is een veel voorkomende glazuurafwijking zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Vergeleken met gezond glazuur is MIH-aangetast glazuur in verschillende mate poreus. Ernstige porositeit zorgt ervoor dat het glazuur gemakkelijk breekt. De behandeling van dentinecaviteiten in gebitselementen met MIH varieert van het plaatsen van een kroon tot het restaureren met kunsthars- en glasionomeermaterialen, en het extraheren van het gebitselement. Consensus over de beste behandeling ontbreekt. De hechting van kunsthars aan MIH-aangetast glazuur is minder goed dan aan gezond glazuur.

Het feit dat de ART-methode niet alleen in de kliniek maar ook daarbuiten kan worden toegepast was de aanleiding om het onderhavige onderzoek te beginnen. Het doel was de overleving van ART-restauraties in MIH-aangetaste gebitselementen te bepalen.

Op basis van een epidemiologisch vooronderzoek onder 7- tot 13-jarigen werden bij 44 kinderen 31 boven-, 28 ondermolaren en 1 centrale onderincisief op school behandeld. Alle behandelde gebitselementen hadden een ernstige mate van MIH; 57 vertoonden posteruptieve dentinecaviteiten en 3 eerder geplaatste restauraties waren gefractureerd. In totaal werden 29 eenvlaks- en 31 meervlaksrestauraties geplaatst. Negen kinderen meldden tandpijn bij het begin van de behandeling en 2 vroegen om een lokale verdoving. Het schoonmaken van de caviteit en het plaatsen van het gecapsuleerde restauratiemateriaal (Equia Forte™) werd met de ART handinstrumenten uitgevoerd. Equia Forte™ is volgens de fabrikant een hybride glasionomeer. Na de beetbepaling werd een monomeer (Equia Coat™) aangebracht. De restauraties werden aan de hand van de ART-restauratiecriteria beoordeeld.

Na een jaar bleek van de 54 geëvalueerde restauraties er slecht 1 te hebben gefaald (gefractureerd).

Conclusie. De behandeling van gebitselementen met een ernstige vorm van MIH door de ART-methode en een hybride glasionomeer in capsules gaf een hoog 1-jaarsoverlevingspercentage.

Bron

Grossi JA, Cabral RN, Ribeiro APD, Leal SC. Glass hybrid restorations as an alternative for restoring hypomineralised molars in the ART model. BMC Oral Health 2018; 18: 65.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje