× ABONNEREN

Behandeling van parodontitis heeft positieve invloed op glykemie

Parodontologie

Door op 05-05-2017

De resultaten van onderzoek naar het effect van niet-chirurgische parodontale behandeling op de glykemie van mensen met diabetes mellitus en parodontitis zijn niet eenduidig. Daarom hebben 3 onderzoekers in Colombia een systematisch paraplu-literatuuronderzoek uitgevoerd naar het kortetermijneffect van niet-chirurgische parodontale behandeling op de glykemie van patiënten met diabetes mellitus type 2 en parodontitis.

Met een zogenoemd systematisch paraplu-literatuuronderzoek worden alle reeds over een bepaald onderwerp met dezelfde vraagstelling uitgevoerde systematisch literatuuronderzoeken en meta-analysen geïnventariseerd om met de gezamenlijke resultaten sterkere bewijskracht te leveren. Relevante inclusiecriteria waren: publicatie tussen 1995 en juli 2015, Engels-, Spaans- of Portugeestalig, meetmomenten voor en minimaal 3 maanden na niet-chirurgische parodontale behandeling, geglykeerd hemoglobine (HbA1c) als primaire uitkomstmaat van glykemie. De onderzoekers raadpleegden onafhankelijk van elkaar 7 elektronische literatuurbestanden met combinaties van trefwoorden over niet-chirurgische parodontale behandeling, diabetes mellitus type 2 en glykemie. De kwaliteit van de uitgevoerde systematische literatuuronderzoeken en het risico op contaminatie van de uitkomsten werden getest met gevalideerde methoden.

Uit de zoekstrategie kwamen 82 artikelen naar voren, waarvan 69 afvielen op basis van de inclusie- en kwaliteitscriteria. Van de resterende 13 systematische literatuuronderzoeken met grote heterogeniteit en relatief kleine groepen van maximaal 2.565 proefpersonen lieten er 10 in meta-analysen na initiële parodontale behandeling een statistisch significante reductie in HbA1c-waarden zien van 0,23 tot 1,03 procentpunt. Slechts 3 evalueerden apart het effect van adjuvante medicatie met een antibioticum, maar de positieve resultaten waren niet statistisch significant.

Dit systematisch paraplu-literatuuronderzoek heeft de aanwijzingen voor een positief effect van initiële parodontale behandeling over een termijn van ongeveer 3 maanden op de glykemie van patiënten met diabetes mellitus type 2 en parodontitis bevestigd. Uit andere onderzoeken is echter bekend dat dit effect op langere termijn teniet wordt gedaan. Onderzoeken naar het optreden van dit effect bij patiënten met diabetes mellitus type 1 en parodontitis hebben tot nu toe tegenstrijdige resultaten opgeleverd.

Bron

  • Botero JE, Rodríguez C, Agudelo-Suarez AA. Periodontal treatment and glycaemic control in patients with diabetes and periodontitis: an umbrella review. Aust Dent J 2016; 61: 134-148.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 mei 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 5 - mei 2017; 284

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje