× ABONNEREN

Behandeling van snurken en slaapapneu

In dit artikel wordt een patiënt gedemonstreerd bij wie als definitieve behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom een protrusieosteotomie van de boven- en onderkaak is verricht ter vergroting van de orofarynx. Het obstructief slaapapneusyndroom is een vervelende aandoening waarbij vermoeidheid en overdag onbedoeld in slaap vallen op de voorgrond staan. De diagnose wordt gesteld door middel van een uitvoerige anamnese en polysomnografie. De gouden standaard voor behandeling is ´nasal-continuous positive airway pressure´ met behulp van een mondkap. Bij een lichte tot matige vorm van het syndroom kan ook een intraoraal mandibulair repositieapparaat worden toegepast. Het ongemak dat zowel het extra- als het intraorale hulpmiddel met zich meebrengt, is niet bevorderlijk voor de therapietrouw. Daarom is onderzoek naar andere behandelingen zeker gewenst. De initiële resultaten van de beschreven protrusieosteotomie zijn inmiddels bij zes patiënten gunstig te noemen en in overeenstemming met de literatuur. Dit rechtvaardigt verder onderzoek naar de waarde van deze definitieve behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje