× ABONNEREN

Behandelopties bij een kind na een trauma in het front 1

Door op 04-10-2013
  • Reacties (0)

Samenvatting

Voorspellen of getraumatiseerde gebitselementen behouden kunnen blijven is sterk afhankelijk het soort trauma, bijvoorbeeld avulsie, intrusie, (kroon)fractuur, en of deze gebitselementen al dan niet endodontisch zijn behandeld.

Een 10-jarige jongen werd door zijn tandarts verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische behandeling om daarmee een goede functionele en esthetische dentitie voor de toekomst te verkrijgen. Daarnaast hadden beide frontelementen in de bovenkaak een kroonfractuur en was gebitselement 36 geïmpacteerd en bleek er resorptie aan gebitselementen 11 en 21. Deze casus wordt gepresenteerd op 14 november 2013 tijdens het congres ‘De tand in al zijn facetten’, waarna 4 groepen congresdeelnemers een gefundeerd behandelplan maken. Deze behandelplannen worden in een plenaire sessie gepresenteerd en aan een panel van uitgenodigde specialisten, waaronder een endodontoloog, een parodontoloog, een protheticus, een kindertandarts, een implantoloog, een orthodontist en een mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg, wordt hun visie gevraagd. Exclusief krijgen de lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde deze casus nu al te zien. De gekozen behandeling en eventuele alternatieven die op het congres aan de orde komen, worden gepubliceerd in de editie van januari 2014.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee