×

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 11. Ongemak tijdens atraumatic restorative treatment (ART) versusconventionele behandelmethode

Door op 01-05-2007

Hoewel atraumatic restorative treatment (ART) als een patiëntvriendelijke behandelmethode wordt gepropageerd, is hiervan weinig wetenschappelijk bewijs voorhanden. Het doel van het hier beschreven onderzoek was een betrouwbare meting te verkrijgen van de mate van ongemak die kinderen ervaren wanneer zij worden behandeld met ART en wanneer zij op conventionele wijze worden behandeld. At random werden 403 Indonesische schoolkinderen over 2 groepen verdeeld. Bij elk kind werd 1 tweevlaksrestauratie in een tijdelijke molaar vervaardigd door middel van ART of met roterend instrumentarium. Het ongemak werd gemeten aan de hand van de hartfrequentie en de observatie van het gedrag (Venham-schaal). De Venham-scores verschilden tijdens de gehele behandeling significant tussen beide groepen, de hartfrequentiemetingen alleen tijdens diepe excavatie. Er werd een verband gevonden tussen de Venham-score en de hartfrequentie. Sekse, initiële angst en operateur waren hierop van invloed. Geconcludeerd wordt dat kinderen die worden behandeld met ART minder ongemak ervaren dan kinderen die worden behandeld met roterend instrumentarium.

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog