× ABONNEREN

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 4. De differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie

Door op 01-12-2006

Sinds enkele jaren wordt de differentiatie tandarts-geriatrie ontwikkeld en is er ook een differentiatieopleiding. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus met specifieke kennis en kunde op het gebied van de mondzorg voor kwetsbare oudere mensen. Met de differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie wordt beoogd het aantal tandartsengeriatrie dat in de geriatrische zorgverlening werkt en daartoe goed is toegerust, te vergroten. De opleiding is gericht op de inhoudelijke aspecten van de mondzorg en de bijzondere somatische, psychische en sociale omstandigheden van de patiënten. Het streven is voor elke kwetsbare oudere een mondzorgplan op te stellen. Een mondzorgplan kan 5 verschillende soorten mondzorgactiviteiten bevatten: permanente zorg, preventie, ondersteuning, curatie en evaluatie. Deze activiteiten vormen het werkveld van een tandarts-geriatrie. Het werkveld bepaalt het profiel van de benodigde kennis en vaardigheden en het profiel vormt de basis voor de leerdoelen van de opleiding. Het programma van de opleiding is verdeeld in 7 modulen: affiniteit; somatische en verstandelijke functiebeperkingen; communicatieve vaardigheden en omgang met gedragsstoornissen; medisch urgente situaties; anamnese, onderzoek, preventie, curatie en evaluatie; organisatie en regelgeving; wetenschappelijke vorming.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje