× ABONNEREN

Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 9. Problemen in de mondzorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking

Het doel van dit onderzoek was eventueel bestaande knelpunten en belemmeringen te identifi ceren ten aanzien van de zelfzorg en de tandheelkundige zorgverlening aan thuiswonende kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. De steekproef bestond uit ouders (n = 126) en behandelende tandartsen (n = 40) van kinderen van 4-12 jaar afkomstig uit 7 kinderdagverblijven, aan wie gevraagd werd een vragenlijst in te vullen. Gevonden werd dat relatief veel kinderen (32%) geen tandarts hadden of bezochten; van de allochtone kinderen was dit zelfs meer dan de helft. Van de ouders gaf tweederde aan problemen te ondervinden bij de dagelijkse gebitsverzorging en 70% vond dat de mondhygiëne kon worden verbeterd. Van de tandartsen was een kwart ontevreden over de door hen zelf geboden zorg en driekwart vond dat de huidige tandheelkundige zorg aan deze groep patiënten verbetering behoeft. De resultaten doen vermoeden dat de begeleiding aan ouders van kinderen met een ernstige verstandelijke beperking kan worden verbeterd en onderschrijven het belang van gedegen onderwijs in het omgaan met en de behandeling van mensen met beperkingen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje