× ABONNEREN

Bescherming van de schildklier bij orale röntgenopnamen

Radiologie

Door op 07-07-2017

In dit onderzoek werd nagegaan wat het nut is van afscherming van de schilklier bij het maken van tandheelkundige röntgenopnamen. Daarvoor werden röntgenopnamen gemaakt van een Rando fantoom om een patiënt te simuleren. Er werden 4 protocollen gevolgd: met een rond en met een rechthoekig diafragma, elk zonder en met gebruik van een thyreoidschild. De opnamen werden gemaakt van 5 verschillende regio’s in de bovenkaak.

De schildklierdoses bij röntgenopnamen van de bovenincisieven waren niet verschillend voor de ronde en de rechthoekige collimatie. De hoogte van de dosis gaf aan dat het hier om primaire straling ging. De schilklierbescherming reduceerde de dosis met ongeveer 75%. Voor de röntgenopname van de cuspidaat bleek de dosis eveneens afkomstig van de primaire straling; het schild reduceerde deze met 70%. Bij gebruik van het rechthoekige diafragma was de dosis 25% van die met een rond diafragma en het thyreoidschild verminderde deze nog eens met 42%. De schildklierdoses voor de röntgenopnamen van de cuspidaat, de premolaren en de molaren in de bovenkaak waren lager bij rechthoekige diafragmering zonder thyreoidschild dan bij een ronde diafragmering met schild. Bij rechthoekige diafragmering verminderde het thyreoidschild de dosis van de premolaar- en molaaropnamen en de bitewing-opnamen met 10% of minder. Omdat het dosisniveau in deze regio’s al heel laag was, was dit geen klinisch relevante vermindering.

De conclusie is dat bij opnamen van het bovenfront een thyreoidschild een significante dosisreductie geeft. Bij de zijdelingse delen is het effect gering. Rechthoekige diafragmering is voor alle opnamegebieden een relevante maatregel.

Bron

  • Hoogeveen RC, Hazenoot B, Sanderink GCH, Berkhout WER. The value of thyroid shielding in intraoral radiography. Dentomaxillofac Radiol 2016; 45: 20150407

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje