× ABONNEREN

Bespreken en beoordelen van professioneel gedrag 3

Door op 01-10-2008

Professioneel handelen en professionaliteit alsmede het belang ervan zijn belangrijk in de uitvoering van medische beroepen. In de tandheelkundeopleiding van het Universitair Medisch Centrum St Radboud wordt dit belang onderkend. De doelstellingen van het desbetreffende onderwijsonderdeel zijn dat een student progressie vertoont in zijn professionele ontwikkeling, dat hij over zijn professioneel gedrag kan reflecteren en dat hij, samenwerkend in teamverband, kan omgaan met de reflectie van anderen over zijn eigen professionele gedrag. Gedurende de gehele opleiding wordt digitaal een ‘Ontwikkelingsplan professioneel gedrag’ bijgehouden. Dit ontwikkelingsplan wordt regelmatig met de student besproken en zo nodig worden verbeterpunten aangegeven.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje