× ABONNEREN

Betekenis en werking van richtlijnen 1. Enkele opmerkingen over paradigma’s ten aanzien van richtlijnen

Door op 06-01-2017
 • Inleiding
 • Het taalkundig paradigma en achterliggende claims
 • Het professionele paradigma en achterliggende claims
 • Het juridische paradigma en achterliggende claims
 • Het protoprofessionele paradigma en achterliggende claims
 • Slot
 • Literatuur

Samenvatting

Richtlijnen staan momenteel in de belangstelling. Belangrijke doelen van richtlijnen zijn het verbeteren van kwaliteit van zorg en het vergroten van de patiëntveiligheid. Vanuit taalkundige, juridische en (proto)professionele paradigma’s wordt verschillend gedacht over de betekenis, reikwijdte en effectiviteit van richtlijnen. De onderliggende proposities zijn sterk verschillend. Door het ontbreken van eenduidigheid is onduidelijk wat richtlijnen moeten gaan toevoegen aan de kwaliteit van zorg. Bij het gebruik van het begrip richtlijn wordt onuitgesproken aangenomen dat de betekenis en werking van een richtlijn onveranderd blijft in een veranderde context. In essentie is dit een kennistheoretisch probleem dat tot op heden niet in het debat is opgenomen. Het gevolg is dat de werking van richtlijnen verandert van een ondersteunend instrument op patiëntniveau tot een afdwingbare norm voor sturing van het collectieve zorgproces. Daarnaast is het de vraag of het middel richtlijn een vanzelfsprekende keuze is om meer kwaliteit en veiligheid in de zorg te verkrijgen. Het wordt aanbevolen om de paradigmatische herkomst van richtlijnen te verankeren in de wet en in de richtlijnen zelf.

Auteursinformatie

 • J. Craandijk
 • Uit de Parodontologie Praktijk Leiden in Leiden
 • Datum van acceptatie: 6 november 2016
 • Adres: mr. J. Craandijk, Parodontologie Praktijk Leiden, 2316 ZZ Leiden
 • j.craandijk@ppleiden.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje