× ABONNEREN

Betrokkenheid van de temporomandibulaire gewrichten bij juveniele idiopathische artritis

Gnatologie

Door op 07-06-2019

Juveniele idiopathische artritis is een gewrichtsziekte op basis van ontsteking zonder bekende etiologie die uiterlijk op 16-jarige leeftijd begint. In sommige gevallen zijn ook de temporomandibulaire gewrichten aangetast waardoor de groei van de mandibula kan worden belemmerd. Pijn, mandibulaire asymmetrie, malocclusie en beperking van de mondopening zijn de mogelijke gevolgen. In dit retrospectieve onderzoek werd een groep van deze patiënten beoordeeld.

De participanten hadden in een kliniek voor kinderreuma in Atlanta op grond van internationaal geaccepteerde criteria de diagnose juveniele idiopathische artritis gekregen. Zij waren vrij van congenitale of verworven craniofaciale afwijkingen en van faciale fracturen in hun voorgeschiedenis. Wel hadden zij klachten over hun temporomandibulaire gewrichten geuit of er waren bij hen klinisch symptomen van temporomandibulaire disfunctie vastgesteld. Daarna waren ze elke 3 tot 6 maanden gezien voor evaluatie van de ziekte. De uit de patiëntendossiers verzamelde onderzoeksvariabelen hadden betrekking op: demografie, bloedonderzoek, medicatie, artritis, temporomandibulaire functie en beeldvorming (MRI).

De 60 participanten hadden een gemiddelde leeftijd van 13 jaar, variërend van 5 tot 18 jaar. Ze waren allemaal verwezen naar een mka-chirurg om hun temporomandibulaire gewrichten te beoordelen. Voor 9 van hen was op indicatie van vermoede afwijkingen een MRI gemaakt. Bij 6 van deze 9 waren synovitis of degeneratie van een processus coronoideus mandibulae vastgesteld. Deze 6 hadden allen de diagnose artritis van een temporomandibulair gewricht gekregen en waren hiervoor chirurgisch behandeld. De kans op aangetoonde betrokkenheid van de temporomandibulaire gewrichten bleek statistisch significant groter voor participanten van het vrouwelijk geslacht, met een blanke huidskleur en met het polyarticulaire reumafactor-negatieve subtype van de ziekte. Dit gold ook voor participanten zonder reumafactor, humaan leukocytenantigeen en antinucleaire antistoffen in hun bloed.

Conclusie. Bij kinderen met juveniele idiopathische artritis met symptomen van of klachten over temporomandibulaire disfunctie en/of de genoemde risicofactoren voor die betrokkenheid, moeten de temporomandibulaire gewrichten worden onderzocht ten behoeve van vroegdiagnostiek.

Bron

Abramowicz S, Levy JM, Prahalad S, Travers CD, Angeles-Han ST. Temporomandibular joint involvement in children with juvenile idiopathic arthritis: a preliminary report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019; 127: 19-23.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 juni 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 6 - juni 2019; 346

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje