× ABONNEREN

Botdefecten op CBCT van kaakgewrichten bij individuen zonder pijn

Gnathologie

Door op 07-10-2016

Aspecifieke temporomandibulaire aandoeningen (TMD’s) komen veelvuldig voor, maar behoeven niet altijd behandeling. Behandeling kan plaatsvinden in de eerste lijn. Als het kaakgewricht betrokken is, betreft het discusverplaatsingen, artrose, luxaties en adhesievorming. Om de benige structuren van het kaakgewricht te visualiseren is conebeamcomputertomografie (CBCT) superieur aan een panoramische röntgenopname. De onderzoekers wilden de relevantie van bevindingen op een CBCT nagaan bij volwassen individuen zonder pijn of overige kaakgewrichtsklachten. Systemische aandoeningen werden eveneens geëxcludeerd.

CBCT-opnamen werden gemaakt van 84 kaakgewrichten bij 42 opeenvolgende patiënten die waren verwezen door een kno-arts in verband met het obstructief slaapapneusyndroom, voordat een behandeling door middel van mandibulaire verplaatsing werd ingesteld. Het betroffen 28 mannen en 14 vrouwen met een mediane leeftijd van 53 jaar (spreiding 26-73 jaar). De klinische en radiologische analyse werd door verschillende onderzoekers geblindeerd voor de casus uitgevoerd. Voor de radiologische analyse werd de systematiek van de Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) gebruikt.

Klinisch werd in 2 gewrichten (2,4%) bij 2 patiënten artrose vastgesteld (RDC-groep IIIc) en bij 6 gewrichten (7,1%) bij 6 individuen een discusverplaatsing met reductie (RDC-groep IIa). Radiologisch vastgestelde benige afwijkingen werden geconstateerd in 33 gewrichten (39%). Er was geen associatie met de leeftijd. Afvlakking van het caput mandibulae of het tuberculum articulare was aanwezig bij 31% van de onderzochte gewrichten en erosies en osteofyten bij 14% respectievelijk 17%. Het aantal afwijkingen op de CBCT (21 gewrichten) was significant groter dan het aantal gewrichten met klinisch vastgestelde artrose (2 gewrichten). De klinisch vastgestelde artrose was ook zichtbaar op de CBCT, maar 18 gewrichten zonder klinisch vastgestelde artrose hadden benige afwijkingen vergelijkbaar met de 2 gewrichten met CBCT-afwijkingen.

De meest voorkomende bevinding was afplatting van een te verwachten ronde contour. Gelet op het hoge percentage benige afwijkingen op de CBCT (48%) is correcte interpretatie ervan alleen mogelijk in aanvulling op het klinisch beeld.

Bron

Bakke M, Petersson A, Wiesel M, Svanholt P, Sonnesen L. Bony deviations revealed by cone beam computed tomography of the temporomandibular joint in subject without ongoing pain. J Oral Facial Pain Headache 2014; 28: 331-337.

Informatie

Auteur(s) M.H. Steenks
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 oktober 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016; 499

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje