× ABONNEREN

Botsubstituten, groeifactoren en distractieosteogenese

Tot nu toe wordt voor de reconstructie van botdefecten vaak gebruikgemaakt van bottransplantaten Vanwege de nadelen van het oogsten van bot wordt de laatste decennia uitgebreid gezocht naar alternatieven in de vorm van synthetische botvervangers. Ondanks vele uitgevoerde experimenten is tot op heden nog geen botvervangend materiaal gevonden dat de werking van natuurlijk bot kan evenaren. Om bij toepassing van een botsubstituut de structuur en de functie van natuurlijk bot te benaderen, kunnen ook botgroeifactoren of zelfs vitale botvormende cellen worden toegevoegd. In dat geval, spreekt men van weefseltechnologie op celniveau. Distractieosteogenese kan beschouwd worden als mechanische weefseltechnologie. Hierbij is sprake van weefselgeneratie zonder toevoegingen van buitenaf. Een combinatie van beide technieken voor weefseltechnologie, bestaande uit het toevoegen van botvervangende materialen of groeifactoren tijdens distractieosteogenese is al in enkele dierexperimentele onderzoeken geëvalueerd, weliswaar met niet-eenduidige uitkomsten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje