× ABONNEREN

Breukweerstand van lithiumdisilicaat restauraties na endodontische opening

Prothetische tandheelkunde

Door op 03-06-2016

Na het plaatsen van een kroon kunnen endodontisch gerelateerde complicaties voorkomen. Een endodontische opening kan in dat geval een uitdaging zijn. Ten eerste zijn de oriëntatiepunten om de pulpakamer te vinden mogelijk veranderd. Ten tweede moet er veel dentine worden opgeofferd. Ten derde zijn keramieken slechte geleiders van warmte, waardoor de ontstane warmte tijdens het prepareren lang in de preparatie blijft. Dit leidt tot een temperatuurgradiënt over de kroon wat kan leiden tot ongewenste spanningen in het materiaal. Ten slotte kan de opening zelf leiden tot breuk in het keramiek. In dit onderzoek werd in vitro nagegaan hoe een endodontische opening de breukweerstand van een geperste of gefreesde monolithische lithiumdisilicaat kroon verandert na cyclische belasting.

Er werden 40 restauraties in een posterieure regio nagebootst. Hiervan werden er 20 vervaardigd van geperst lithiumdisilicaat (Groep P; IPS e.max Press™) en 20 van gefreesd lithiumdisilicaat (groep M; CAD™), beide monolitisch. Bij 10 restauraties uit elke groep werd een endodontische opening gesimuleerd. Vervolgens werd een herstelsysteem voor porselein op de restauratie aangebracht (Intraoral Repair Kit™) en werd de opening afgesloten met composiet (Filtek Supreme Ultra Universal Restorative™). Alle subgroepen werden blootgesteld aan 250.000 cycli met een belasting van 50 tot 250 N. Bij breuk van de restauratie werd de kracht genoteerd en werd de belasting gestopt. Tevens werden 4 geperste en 4 gefreesde restauraties gemaakt om met behulp van elektronenmicroscopie schade aan het oppervlak van de endodontische opening te visualiseren.

De gemiddelde kracht waarbij de restauraties verloren gingen was significant groter in groep P dan in groep M (p = 0,036) en was significant groter bij intacte restauraties dan bij herstelde restauraties (p < 0,001). Een significant verschil in breuksterkte werd gevonden tussen geperste intacte en geperste herstelde restauraties. Bij alle 8 toegevoegde restauraties met een endodontische opening werd chipping aan het oppervlak gevonden.

Geconcludeerd wordt dat de breukweerstand in geperste restauraties groter is dan die van gefreesde restauraties. Ook leidde in groep P een endodontische opening tot een significant kleinere breukweerstand dan bij de intacte restauraties. Ten slotte leidde een endodontische opening ertoe dat bij de restauraties chipping aan het oppervlak ontstond.

Bron

Bompolaki D, Kontogiorgos E, Wilson JB, Nagy WW. Fracture resistance of lithium disilicate restorations after endodontic access preparation: an in vitro study. J Prosthet Dent 2015; 114: 580-586.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje