× ABONNEREN

Cariësmanagement

Binnen de tandheelkunde lijkt een duidelijke verschuiving zichtbaar van invasieve naar non-invasieve strategieën voor de behandeling van cariës. De onderbouwing van non-invasieve zorg is oud, maar wordt door nieuwe inzichten anders geïnterpreteerd. Cariës is een dynamisch, multifactorieel proces dat zich afspeelt in de biofilm. Het bewustzijn groeit dat mondzorgverleners zich beter kunnen concentreren op controle over de oorzaken van de ziekte dan louter de symptomen te bestrijden. Mechanische reiniging met een tandenborstel en een fluoridetandpasta blijkt het belangrijkste middel om cariës te voorkomen. Restauratieve zorg komt pas aan bod wanneer andere interventie ontoereikend is, het cariësproces voortschrijdt in het dentine of de biofilm door cavitatie on toegankelijk is geworden. Een juiste behandelstrategie, die rekening houdt met de dynamiek van het cariësproces, kan een mondzorgverlener pas indiceren wanneer hij een duidelijk beeld heeft van de cariësactiviteit en het cariësrisico van de patiënt.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje