× ABONNEREN

Conventionele volledige en partiële gebitsprothesen nog steeds actueel

Door op 08-01-2016

Prothetische tandheelkunde

Volledige en partiële gebitsprothesen hebben als doel de orale functies als kauwen, spreken en esthetiek te herstellen. In het licht van de succesvolle implantaatgedragen prothetische constructies rijst de vraag of conventionele gebitsprothesen nog opportuun zijn. Deze vraag stond centraal in een literatuuronderzoek over de periode 1960-2014.

Geraadpleegd werden 4 elektronische literatuurbestanden met behulp van de trefwoorden ‘oral functions’, ‘rehabilitation’, ‘removable’, ‘denture’ en ‘human’. Bij de selectie van artikelen lag het accent op het verkrijgen van informatie over het doelmatig herstellen van de orale functies bij partieel dentate en pre-edentate patiënten.

Het literatuuronderzoek leidde tot de volgende constateringen. Vooral bij tandelozen kan verbetering van de kauwfunctie worden bereikt met volledige gebitsprothesen, mits deze een goede pasvorm hebben. Soms kan ook het gebruik van een kleefmiddel een positief effect hebben. Periodiek onderzoek van volledige en partiële gebitsprothesen is een vereiste om schade aan gebitselementen, parodontium en slijmvliezen te voorkomen of tijdig te behandelen. Doorgaans kan met volledige gebitsprothesen een acceptabel esthetisch resultaat worden bereikt. Door technische vooruitgang is het ook mogelijk esthetische acceptabele frameprothesen te vervaardigen door de metaaldelen zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Om de spraakfunctie op peil te houden of te herstellen, is het zaak de prothese-elementen zoveel mogelijk op de oorspronkelijk posities van de gebitselementen te positioneren en geen grote wijzigingen aan te brengen in de contour van het palatum. Goede voorlichting aan patiënten over een periode van spraakgewenning van 1 tot 2 weken is essentieel.

Sinds de introductie van orale implantaten is het mo­gelijk vaker vaste in plaats van uitneembare prothetische constructies te vervaardigen. Echter, om economische, psychosociale of mondgezondheidgerelateerde redenen zijn implantaatgedragen prothetische constructies soms niet mogelijk of gewenst en dan zijn conventionele gebitsprothesen een acceptabel alternatief. Verder zijn kinderen met congenitale anodontie of oligodontie een belangrijke doelgroep voor conventionele gebitsprothesen zolang ze groeien en daardoor nog niet in aanmerking komen voor implantatie.

De conclusie van het literatuuronderzoek luidt dat er nog steeds indicaties zijn voor conventionele volledige en partiële gebitsprothesen.

Bron

Xie Q, Ding T, Yang G. Rehabilitation of oral function with removable dentures – still an option? J Oral Rehabil 2015; 42: 234-242.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 januari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 1 - januari 2016; 53

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje