× ABONNEREN

De effectiviteit van klassikaal fluoridespoelen bij tandheelkundige risicogroepen

Door op 01-07-2003
Hoewel de mondgezondheid van de meeste kinderen goed is te noemen, zijn er nog steeds risicogroepen waarvan de mondgezondheid te wensen overlaat. Voor deze groepen zijn collectieve preventieve tandheelkundige maatregelen nog steeds wenselijk. Deze tandheelkundige risicogroepen, veelal afkomstig uit de lagere sociaal-economische strata en vaak van allochtone origine, bevinden zich vooral in de grote steden. Dit gegeven was voor de GGD Rotterdam en omstreken en de GG en GD Amsterdam aanleiding om 2 tandheelkundige preventieprogramma’s voor risicogroepen op te zetten en op effectiviteit te onderzoeken. In dit artikel wordt ingegaan op de effectiviteit van één van die programma’s, te weten het klassikaal fluoridespoelen. bij 18 scholen uit de laagste sociaal-economische strata is gedurende 5 jaar klassikaal fluoride gespoeld. Op 3 momenten is de mondgezondheid onderzocht: het moment dat de kinderen in groep 3 zaten, in groep 5 en in groep 8. In vergelijking met de controlegroep lieten de kinderen uit de spoelgroep een significant lagere toename van cariës zien. Dit betekent dat het klassikaal fluoridespoelen een effectieve methode is om de mondgezondheid van tandheelkundige risicogroepen te verbeteren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje