× EINDEJAARSACTIE

De inventarisatie van het behandelrisico en de kans op complicaties bij een wortelkanaalbehandeling

Door op 01-11-2005

Onlangs zijn in Nederland twee scoreformulieren ingevoerd met als doel een onderscheid te kunnen maken tussen een ongecompliceerde en ecompliceerde wortelkanaalbehandeling. Deze Dutch Endodontic Treatment Index en de Classificatie Endodontische Behandeling maken beide deel uit van een nieuw verrichtingensysteem voor de endodontologie. Voorafgaande aan de wortelkanaalbehandeling kan een inschatting worden gemaakt van de moeilijkheidsgraad en het behandelrisico, en deze uitkomst kan vervolgens worden meegewogen in de beslissing de behandeling zelf uit te voeren of de patint te verwijzen. Aan de hand van twee klinische casussen wordt gellustreerd welke complicaties voorkmen kunnen worden als gebruikgemaakt wordt van deze risico-inventarisatie. Tot slot wordt ingegaan op de veelgestelde vraag of de behandeling van gecompliceerde gevallen uitsluitend voorbehouden zou moeten zijn aan een tandarts met specifieke deskundigheid in de endodontologie.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Informatie

Auteur(s) M.H. Ree
Rubriek Thema
Publicatiedatum 1 november 2005
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 112 - editie 11 - november 2005 ; 427-435

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog