× ABONNEREN

De invloed van bisfosfonaten op een orthodontische behandeling

Door op 01-04-2012

Bisfosfonaten worden toegepast bij diverse aandoeningen die gepaard gaan met een verstoring van het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak. De belangrijkste complicatie van het gebruik van bisfosfonaten is osteonecrose van de kaak. Bepaalde onderdelen van een orthodontisch behandelplan, bijvoorbeeld de extractie van 1 of meerdere gebitselementen, zijn belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van deze complicatie. Naast degewenste effecten op het botmetabolisme kunnen bisfosfonaten de doorbraak van gebitselementen vertragen en de orthodontische verplaatsing van gebitselementen belemmeren of blokkeren. Desalniettemin blijkt uit casuïstiek dat het gebruik van bisfosfonaten een orthodontische behandeling niet in de weg staat. Wanneer een orthodontische behandeling niet dringend is geïndiceerd, kan hier echter toch beter van worden afgezien.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje