× ABONNEREN

De invloed van kleefpasta op de occlusie- en disclusietijd van volledige gebitsprothesen

Prothetische tandheelkunde

Door op 06-01-2017

Onder de occlusie- en de disclusietijd van volledige gebitsprothesen wordt verstaan de tijd die verstrijkt van het eerste occlusale contact tot maximale occlusie, respectievelijk van maximale occlusie tot complete disclusie bij laterale beweging. Dit onderzoek is opgezet om na te gaan of een kleefpasta in de gebitsprothesen invloed heeft op de occlusie- en de disclusietijd en daarmee ook op de bilaterale occlusale balans.

Voor 49 gezonde, edentate proefpersonen met een normale maxillomandibulaire relatie zonder temporomandibulaire stoormissen werden volgens een standaard protocol nieuwe volledige gebitsprothesen vervaardigd. De gebitsprothesen hadden bilateraal gebalanceerde occlusie en prothese-elementen met knobbelhellingen van 20 graden. Na een gewennings- en correctieperiode van 2 weken werd met een computersysteem (T-Scan III 8™) de bilateraal gebalanceerde occlusie geoptimaliseerd. Weer 2 weken later werden met het computersysteem de occlusie- en de disclusietijd en met de gemodificeerde professionele criteria volgens Kapur de stabiliteit en de retentie van de gebitsprothesen bepaald. Beiderzijds werd de disclusietijd 4 keer gemeten en daarvan werden de gemiddelde scores berekend. Daarna kregen de proefpersonen instructie over het standaard gebruik van een kleefpasta in beide gebitsprothesen. Na 2 weken gebruik van de kleefpasta werden de metingen van occlusietijd, disclusietijd, stabiliteit en retentie opnieuw en identiek verricht.

Van alle meetmethoden was de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid erg goed. De professionele beoordeling van de stabiliteit en de retentie van zowel de maxillaire als de mandibulaire gebitsprothese varieerde 2 weken na de vervaardiging van de gebitsprothesen van goed tot zeer goed. Toch verbeterden de scores op beide variabelen voor beide gebitsprothesen statistisch significant door gebruik van de kleefpasta. Hetzelfde gold voor de scores van de occlusie- en de disclusietijd aan zowel de rechter- als de linkerzijde.

Uitkomst van dit onderzoek is dat een kleefpasta ook voor volledige gebitsprothesen met een goede pasvorm en bilateraal gebalanceerde occlusie de stabiliteit, de retentie en de bilaterale occlusale balans kan verbeteren.

Bron

  • Abdelnabi MH, Swelem AA, Al-Dharrab AA. Influence of denture adhesives on occlusion and disocclusion times. J Prosthet Dent 2016; 115: 306-312.

 

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 januari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 1 - januari 2017; 48

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje