× ABONNEREN

De opbouw van de tandheelkundige beroepsgroep: verleden, heden en toekomst

In de tandheelkundige beroepsgroep hebben zich de afgelopen decennia grote veranderingen voorgedaan. Momenteel is er sprake van een fase waarin de instroom in de opleiding tandheelkunde weer toeneemt. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad, en nog zullen hebben, voor de opbouw van de Nederlandse tandartsenpopulatie. Hierbij wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van de opbouw naar leeftijd en geslacht in de periode 1950-2020. De omvang en de opbouw van de tandartsenpopulatie wordt vertaald in het arbeidspotentieel, uitgedrukt in tijd beschikbaar voor patiëntenbehandeling. Het blijkt dat in de periode 2000-2020 dit potentieel nagenoeg stabiel zal zijn. Ter referentie wordt de omvang van de Nederlandse populatie van dentaten besproken. Deze laat de komende twee decennia een duidelijke stijging zien. Ten slotte worden factoren besproken die het arbeidspotentieel in de komende decennia zouden kunnen beïnvloeden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje