× ABONNEREN

De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 2

Door op 01-08-2009

Als onderdeel van een breder onderzoek naar de restauratieve verzorgingsgraad van 5- en 6-jarige en 11- en 12-jarige kinderen is in 2007 een steekproef van 1.361 tandartsen over deze problematiek ondervraagd via een webenquête. In totaal hebben 447 (33%) tandartsen de vragenlijst volledig ingevuld. Over de ontwikkeling van de mondgezondheid van kinderen liepen de meningen uiteen: 46% van de ondervraagden sprak van een toename van de incidentie van cariës in de afgelopen 5 jaar en 44% van een onveranderde situatie. Verder werd verschillend gedacht over de behandeling van vooral het tijdelijke gebit. Er bestond geen eensluidende visie op de noodzaak van de behandeling van cariës bij (jonge) kinderen en er was evenmin overeenstemming over het tijdstip en de wijze(n) waarop dit moet gebeuren. Desgevraagd liet de meerderheid weten behoefte te hebben aan ondersteuning (verwijsmogelijkheden, protocollen, voorlichtingsmateriaal) in de praktijk bij de periodieke controle, de preventieve en/of de curatieve behandeling van kinderen.

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties