× ABONNEREN

De Richtlijn Mondzorg voor ouderen in zorginstellingen

Mondzorg omvat het gehele systeem van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg ter handhaving of bevordering van een goede mondgezondheid. Aangetoond is dat de mondzorg in Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen voor ouderen niet toereikend is. De dagelijkse mondverzorging, kennis en vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden met betrekking tot mondzorg, (co)morbiditeit en het gebruik van geneesmiddelen zijn aandachtspunten bij het realiseren van een verbetering van de mondzorg en de mondgezondheid. Door de Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuisartsen is een Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke bewoners van verpleeghuizen ontwikkeld. Om de kwaliteit van de Richtlijn Mondzorg te kunnen beoordelen, dient onderzoek te worden verricht naar de effectiviteit en de implementatie ervan. Beoogd doel van de richtlijn is een verbetering van de kwaliteit van de mondzorg voor en de mondgezondheid en de levenskwaliteit van ouderen in zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje