× ABONNEREN

De tong

Boek

Door op 04-10-2019

A. Filippi, I. Hitz Lindenmüller (eds)
The tongue
Batavia: Quintessence Publishing Co. Inc., 2018
203 bl., geill. € 153,95
ISBN 978 0 86715 776 5

Zoals de auteurs in hun voorwoord aangeven, kijken veel behandelaars in de mond. Naast tandartsen, mondzorgkundigen en (preventie)-assistenten zijn dat onder andere kinderartsen, kno-artsen, artsen-algemeen practici en dermatologen. Terwijl in de ene opleiding relatief veel aandacht is besteed aan de tong komen afwijkingen van de tong in andere opleidingen nauwelijks aan bod. In dit boek wordt een fraai overzicht gegeven van aandoeningen die op de tong voorkomen en aandoeningen waarbij de tong (mede) betrokken kan zijn.

In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de anatomie en het onderzoek van de tong. Dit deel bevat voor tandartsen en mondzorgkundigen weinig nieuws. Dit deel is vooral informatief voor andere werkers in de gezondheidszorg die regelmatig in de mond kijken. In het tweede, meest uitgebreide deel van het boek wordt een veelheid aan aandoeningen beschreven die kunnen voorkomen op of in de tong. Onder andere worden de kenmerken en de behandeling (mits deze er is) kort omschreven. Daarnaast worden de diverse aandoeningen fraai geïllustreerd en worden de belangrijkste kenmerken van de aandoeningen goed in beeld gebracht.

Ten slotte wordt in het derde deel van het boek kort ingegaan op de algemene behandeling van aandoeningen van de tong.

Het boek is vooral geschikt voor kinderartsen, kno-artsen, algemeen practici en dermatologen die weliswaar regelmatig in de mond kijken, maar in hun opleiding vaak te beperkt zijn geschoold in de beoordeling van de tong en hoe de waargenomen veranderingen te behandelen. Voor tandartsen die geïnteresseerd zijn in aandoeningen van de slijmvliezen is het boek vooral van waarde om er snel achter te komen wat de meest waarschijnlijke aandoening(en) is (zijn) waarmee de patiënt zich presenteert.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) A. Vissink
Rubriek Media
Publicatiedatum 4 oktober 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 10 - oktober 2019; 549

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje