× ABONNEREN

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Door op 01-11-2004
Al sinds 1798 is in de Grondwet vastgelegd dat de overheid maatregelen moet treffen om de volksgezondheid te bevorderen. De aanwezigheid van een toezichthoudend orgaan, het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, geeft vorm aan deze grondwettelijke instructie. Het huidige Staatstoezicht bestaat uit drie inspecties: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Keuringsdienst van Waren en de Inspectie Milieuhygiëne. De tandheelkunde hoort thuis onder de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op de website van deze Inspectie zijn de taken en bevoegdheden van de Inspectie te zien. www.igz.nl

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) S.L. Liem
Rubriek Media
Publicatiedatum 1 november 2004
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 111 - editie 11 - november 2004 ; 456-457

Reacties