× ABONNEREN

Diagnostiek en beleid bij (verdenking op) kindermishandeling

Door op 01-03-2002
Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks 50.000 tot 80.000 kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Dat is omgerekend ongeveer tien kinderen per jaar per tandartspraktijk. In meer dan de helft van alle gevallen is er sprake van letsel in het hoofd-halsgebied. Daarom is het aannemelijk dat tandartsen (onbewust) met enige regelmaat geconfronteerd worden met mishandelde kinderen. Dit legt een zware verantwoordelijkheid bij de tandheelkundige professie. Tandartsen hebben de morele plicht om in geval van een vermoeden van kindermishandeling actief op te treden. Dit kan door het kind te verwijzen naar een kaakchirurg of door te overleggen met de huisarts of advies in te winnen bij een regionaal Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (landelijk telefoonnummer: 0900-1231230). In dit artikelwordt beschreven wanneer de tandarts aan kindermishandeling zou moeten denken en welke route hij verder zou kunnen volgen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje