× ABONNEREN

Direct, vroeg en conventioneel belasten van implantaten

Prothetische tandheelkunde

Door op 08-05-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Het direct belasten van implantaten wint aan populariteit vanwege kortere duur van het behandeltraject, een veronderstelde betere esthetische uitkomst en acceptatie van de patiënt. Het is echter onduidelijk of direct belasten vergelijkbare klinische resultaten oplevert als vroeg of conventioneel belasten van implantaten.

Er werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een meta-analyse. De PRISMA-richtlijnen werden gehanteerd en er werd gezocht in PubMed, Embase en de Cochrane Library. Vervolgens werd handmatig gezocht naar gerandomiseerde klinische onderzoeken met controlegroep, waarin directe (binnen 1 week), vroege (na 1-8 weken) en conventionele (na 8 weken) belasting van implantaten werden vergeleken. Dierenonderzoek en onderzoek met zygoma-implantaten of implantaten voor orthodontische redenen werden geëxcludeerd. De kwaliteit van de geïncludeerde artikelen werd beoordeeld volgens aanbevelingen van de Cochrane Collaboration. Voor de meta-analyse waren de uitkomstvariabelen overleving, marginaal botniveau, gingivaniveau rondom het implantaat, sondeerdiepte en stabiliteit van het implantaat.

Er werden 763 artikelen gevonden waarvan na het verwijderen van duplicaten en screenen van titels en abstracts 89 artikelen werden geselecteerd voor analyse van de volledige tekst. Hiervan werden 49 artikelen geïncludeerd (39 onderzoeken) met een totaal van 3.746 implantaten voor de meta-analyse. Er werd een statistisch significant lagere overleving gevonden bij het direct belasten van implantaten in vergelijking met conventionele belasting (p = 0,012). Op de overige uitkomstvariabelen werd geen significant verschil gevonden tussen direct, vroeg en conventioneel belasten (p > 0,05).

Conclusie. Direct en vroeg belaste implantaten vertoonden een vergelijkbare overleving en een vergelijkbaar marginaal botniveau. Vergeleken met conventioneel belasten resulteerde direct belasten vaker in het falen van het implantaat, terwijl geen verschil in marginaal botniveau en sondeerdiepte werd gevonden.

Bron

Chen J, Cai M, Yang J, Aldhohrah T, Wang Y. Immediate versus early or conventional loading dental implants with fixed prostheses: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Prosthet Dent 2019; 122: 516–536.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog