× ABONNEREN

Duurzaam restaureren: zo maak je goed gefundeerde keuzes in de praktijk

DentTalk webinar on demand

Door op 15-12-2022

Samenvatting

‘Hoe lang gaat het mee?’ Een vraag die dagelijks in de algemene praktijk aan de orde komt wanneer restauratief ingrijpen nodig is. Maar welke strategieën hanteer je om op deze vraag antwoord te geven? Behalve eigen klinische ervaring is kennis van de literatuur van belang om je patiënt goed te kunnen voorlichten. In deze DentTalk webinar on demand vertelt tandarts dr. Maurits de Kuijper over de diverse restauratieve opties die we aan de patiënt kunnen aanbieden en de overlevingskansen ervan volgens de literatuur.

Hoe moet je onderzoeksresultaten interpreteren en nog belangrijker, hoe vertaal je deze naar de algemene praktijk? Daarnaast is er aandacht voor indicatiestelling en in het bijzonder het schemergebied hiervan. Wanneer kies je voor behoud en wanneer voor afbouw? Er worden handvatten gegeven om de tandarts-algemeen practicus te helpen bij deze keuze. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende behandelkeuzes en -overwegingen besproken.

Over de spreker

Dr. Maurits de Kuijper studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en voltooide zijn studie in 2014. In november 2015 startte hij aan de RUG met een promotietraject over de restauratie van endodontisch behandelde gebitselementen, dat hij in oktober 2021 afrondde. Voor zijn proefschrift ontving De Kuijper de NWVT-Hamer-Duyvensz prijs. Naast het doen van onderzoek, begeleidt hij studenten in het klinisch kroon- en brugonderwijs en de restauratieve tandheelkunde. Tevens is hij werkzaam bij Mondzorgcentrum Winschoten en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Sinds november 2022 is hij adjunct-hoofdredacteur van het NTVT. Zijn aandachtsgebieden liggen bij de restauratieve en adhesieve tandheelkunde.

De docent heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Moderator is dr. Laurens den Hartog, tandarts-implantoloog en redacteur van het NTVT.

Onderwerpen

Overlevingscurves en -kansen

  • De theorie van duurzaam restaureren
  • Directe composietrestauraties
  • Partiële indirecte restauraties

Voorspelbaar herstel op gebitselementniveau in de praktijk

  • Dit zijn de risicofactoren in de praktijk
  • Keuzes maken in het schemergebied van de indicatiestelling
  • Zo maak je een goede inschatting van de prognose

Doelgroepen

Tandartsen, mondhygiënisten.

Accreditatie

Geaccrediteerd van 15 december 2022 t/m 28 november 2025.

Informatie

Auteur(s) NTVT
Accreditatie 1,5 nascholingspunten
Publicatiedatum 15 december 2022

Leerdoelen

In deze module leer je:

  • Drie manieren om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe lang gaat het mee?’;
  • Overlevingskansen van verschillende restauratieve behandelopties;
  • De factoren die bepalend zijn bij de overleving van het restauratieve werk.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje