× ABONNEREN

Een solopraktijk is ouderwets

Door op 01-01-2012

Voorstander, Joop Moerenburg, tandarts-algemeen practicus en tandarts-geriatrie in een groepspraktijk te Katwijk (Z-H). De mondzorgverlening is veel complexer geworden, waardoor het nauwelijks meer mogelijk is op alle deelterreinen hoogwaardige zorg te verlenen. Daarom gaan veel zorgverleners zich concentreren op 1 of meer deskundigheidsterreinen en wordt het steeds interessanter om in groepen te gaan werken waarin zoveel mogelijk van die specifieke deskundigen zijn vertegenwoordigd ten dienste van de patiënt.
Tegenstander, Roy Sparenburg, tandarts-algemeen practicus te Zwijndrecht. De gebruikelijke taakdelegatie in grote tandartspraktijken wordt door veel patiënten als een verarming gezien. Men betaalt tenslotte om door een tandarts te worden behandeld en niet door een assistent die een dagcursus restaureren heeft gevolgd. Veelal is het de patiënt niet eens duidelijk wie aan het werk is en wat zijn of haar feitelijke bevoegdheden zijn.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje