× ABONNEREN

Een valide nieuwe methode voor organoleptisch onderzoek

Algemene ziekteleer

Door op 03-05-2019

Organoleptisch onderzoek wordt beschouwd als de gouden standaard in de diagnostiek van halitose. De methode kent echter enkele nadelen, zoals zijn subjectiviteit en slechte reproduceerbaarheid en de schaamte die patiënten ervaren als de waarnemer zeer dichtbij komt om de ademgeur te beoordelen. Daarom bepaalden de onderzoekers de wetenschappelijke validiteit van een al sinds 2009 toegepaste nieuwe methode voor organoleptisch onderzoek, de zogenoemde negatieve drukmethode.

In het retrospectieve onderzoek participeerden 476 patiënten die over een periode van bijna 4 jaar een halitosekliniek in Leuven bezochten. Ze waren op dat moment niet zwanger, hadden geen infectieziekte en hadden tot 3 maanden tevoren geen antibioticum gebruikt. Voorafgaand aan hun bezoek hadden ze met het oog op de uit te voeren organoleptische onderzoeken schriftelijke instructies gekregen over hun gebruik van voedsel, cosmetica en mondverzorgingsproducten. De organoleptische onderzoeken waren het conventionele onderzoek en de negatieve drukmethode. Voor een objectieve beoordeling van de uitademingslucht waren Halimeter® en OralChroma™ gebruikt.

De metingen volgens de 2 organoleptische onderzoeken vertoonden gelijkwaardige statistisch significante correlaties met de metingen volgens de 2 objectieve meetmethoden. Verdere statistische analyse liet zien dat de negatieve drukmethode beter scoorde op positieve en negatieve voorspellende waarde, sensitiviteit en specificiteit dan het conventionele organoleptisch onderzoek.

Conclusie. De negatieve drukmethode is een betrouwbaar instrument voor organoleptisch onderzoek van uitademingslucht en is minstens even bruikbaar als het conventionele organoleptisch onderzoek.

Bron

Laleman I, De Geest S, Dekeyser C, Teughels W, Quirynen M. A new method of choice for organoleptic scoring: the negative-pressure technique. J Clin Periodontol 2018; 45: 1319-1325.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 268

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje