× ABONNEREN

Eénvleugelige adhesiefbruggen nader bekeken

Door op 01-04-2003

Conventionele adhesief bruggen zijn aan weerszijden van de dummy voorzien van een adhesiefvleugel. Als gevolg daarvan worden de pijlerelementen door het aanbrengen van een adhesiefbrug star met elkaar verbonden. Het belasten van de pijlers of de dummy van een adhesiefbrug leidt daardoor tot wrikkende krachten in het cement. Eénvleugelige adhesiefbruggen zijn per definitie cantileverbruggen en hebben theoretisch gezien minder last van wrikkende krachten bij belasting. Langetermijnonderzoek naar de overleving van éénvleugelige cantilever adhesiefbruggen is nauwelijks voorhanden. De resultaten van onderzoek naar de overleving van conventionele adhesiefbruggen verschillen opmerkelijk tussen Europa enerzijds en de Verenigde Staten en Japan anderzijds. Deze verschillen worden verklaard en toegelicht. Cantilever en conventionele adhesiefbruggen worden met elkaar vergeleken op basis van 8 publicaties die sinds 1991 over dit onderwerp zijn verschenen. Geconcludeerd kan worden dat in Nederland de adhesiefbrug ten onrechte een slechte naam heeft, terwijl het een voorspelbare en betrouwbare restauratie blijkt te kunnen zijn. Hoewel diverse auteurs concluderen dat cantilever adhesiefbruggen het in vergelijkbare situaties beter doen dan de conventionele adhesiefbruggen, is verder onderzoek naar de levensduur van dit type brug geboden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje