× ABONNEREN

Effecten van kaliumjodide op de cariës en verkleuring van laesies

Kindertandheelkunde

Door op 20-04-2021
  • Reacties (0)

Doel van het onderzoek was het cariësremmend effect en de kleurverandering van carieuze laesies in het melkgebit te vergelijken van 2 zilverfluoride-oplossingen, al dan niet in combinatie met kaliumjodide (KI).

Het betrof een vierarmig, parallel, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek gedurende een termijn van 6 maanden. Kinderen met cariëslaesies toegewezen aan groep 1 en groep 2 kregen zilverdiaminefluoride (SDF) toegediend; kinderen in groep 3 en 4 groep ontvingen een waterige zilverfluoride-oplossing (AgF). Kinderen in groep 2 en groep 4 kregen daar bovenop een behandeling met kaliumjodide (KI). Het stoppen van het cariësproces werd vastgesteld aan de hand van de verandering in ICDAS-score en de hardheid van de cariëslaesie door de indrukbaarheid voorzichtig te beoordelen met een sonde.

Van de 421 kinderen die een behandeling ondergingen bij de start van het onderzoek waren 346 kinderen beschikbaar voor evaluatie na 6 maanden. In totaal waren er 3.055 cariëslaesies. Het tot stilstand gekomen cariësproces bij  SDF en AgF bleek niet significant verschillend te zijn (p > 0,05). Wel werd het resultaat negatief beïnvloed door de grootte van de laesie (p < 0,001), het behandelde vlak (p < 0,001), de aanwezigheid van plaque op de carieuze laesie en de toegenomen cariësactiviteit (p < 0,001). Additionele toepassing van KI ging gepaard met een significant grotere kans op stoppen van het cariësproces (p = 0,008) en een kleinere kans op donkere verkleuring van de laesie (p < 0,001).

Conclusies. Het cariësremmend effect van zilverdiaminefluoride en zilverfluoride is niet significant verschillend. De combinatie van zilverdiaminefluoride of zilverfluoride met kaliumjodide verhoogt het cariësremmend effect op de cariëslaesie en verkleint de kans op verkleuring.

NB: Inmiddels heeft de onderzoeksgroep de resultaten na 12 maanden vrijgegeven. Daaruit blijkt dat kaliumjodide het cariësremmend effect van SDF/AgF juist significant vermindert.

Bron

Turton B, Horn R, Durward C. Caries arrest and lesion appearance using two different silver fluoride therapies with and without potassium iodide: 6-month results. Heliyon 2020; 6: e04287

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 20 april 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 0 - editie - Epub Excerpten 2021

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog