× ABONNEREN

Eigenschappen en toepassing van MTA

Door op 05-06-2015

Boek

 

M. Torabinejad (ed.)
Mineraltrioxide aggregate: propertiesand clinical applications
Oxford: Wiley Blackwell, 2014
342 bl., geïll. € 92,40
ISBN 978 1 1184 0128 6

 

 

 

Redacteur van dit naslagwerk, Mahmoud Torabinejad, en zijn team ontwikkelden 20 jaar geleden ‘mineral trioxide aggregate’(MTA). Het doel was een biocompatibel materiaal te vinden als barrière tussen het wortelkanaal en het vitale weefsel van het parodontium (zowel apicaal als bij perforaties en resorptieprocessen). In de afgelopen 20 jaar heeft MTA een belangrijke plek veroverd in de endodontische praktijk en is het aantal toepassingen toegenomen van apicale afsluiting bij open apices en perforaties naar toepassing bij (in)directe overkappingen en regeneratieve technieken.

Het boek is opgedeeld in 10 hoofdstukken waarin alle eigenschappen van het materiaal en de verschillende toepassingen uitgebreid worden beschreven. Voor de klinische toepassing zijn via een website video’s beschikbaar. Deze waren echter niet toegankelijk ten tijde van het schrijven van deze recensie.

De redactie van dit boek heeft helaas enkele doublures over het hoofd gezien, waardoor informatie op verschillende plekken in het boek wordt herhaald . Hoofdstuk 2 en 3 zijn bijvoorbeeld volledig gewijd aan de chemische en fysische eigenschappen van MTA, maar in andere hoofdstukken waar toepassingen worden besproken, worden deze eigenschappen van het materiaal herhaald. Hierdoor komt het geheel wat rommelig over en is er geen duidelijke lijn.

Het laatste hoofdstuk is volledig gewijd aan nieuwe calcium-silicaatcementen. Deze cementen worden in aparte paragrafen vergeleken met het ‘oude’ ProRoot MTA. Hoewel het hoofdstuk informatief is, wordt de voorkeur van de auteur voor ProRoot MTA snel duidelijk. Ondergetekende kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorkeur voor ProRoot MTA niet volledig los staat van belangen tussen het materiaal en de auteur.

Al met al is het boek een bron van informatie over de ontwikkeling, de eigenschappen en de toepassing van ProRoot MTA in de tandheelkunde en de endodontologie in het bijzonder. Tevens bevat het boek een volledig overzicht van de beschikbare literatuur over MTA. Voor tandartsen en studenten is het boek te gedetailleerd en dus wat minder geschikt.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) L.B. Peters
Rubriek Media
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 360

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje