× ABONNEREN

Etiologie van lingua geografica en lingua fissurata

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 03-02-2017

De etiologie van zowel lingua geografica als lingua fissurata is onbekend. In de onderzoeksliteratuur worden diverse potentieel inducerende factoren genoemd, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Dit onderzoek had als doelstelling bij 3 groepen personen een serie potentieel inducerende factoren te inventariseren om daarmee meer zicht te krijgen op de etiologie.

Tussen 2004 en 2006 inventariseerden 6 tandartsen-algemeen practici in hun praktijken in een Zweedse stad bij 6.448 personen of ze orale slijmvliesafwijkingen hadden en, zo ja, welke. Hiertoe waren ze met behulp van diagnostische criteria geïnstrueerd en gekalibreerd door een specialist in orale geneeskunde. Aanvullend maakten ze gestandaardiseerde lichtfoto’s van de slijmvliesafwijkingen. Anamnestisch werd gevraagd naar potentieel inducerende factoren als systemische ziekten, medicatie, allergie en tabaksgebruik en naar orale klachten. Onder andere diagnosticeerden de tandartsen bij 130 (2%) personen lingua geografica en bij 62 (1%) lingua fissurata. Aan de hand van de lichtfoto’s werden deze diagnosen door een specialist in orale geneeskunde bevestigd. Verder bleken 5.428 personen geen slijmvliesafwijkingen en orale klachten te hebben. Uit deze groep werd een aselecte steekproef getrokken van 1.029 personen die fungeerden als controlegroep. Een derde groep bestond uit 166 en 15 personen die tussen 1997 en 2013 naar een specialist in orale geneeskunde waren verwezen vanwege respectievelijk lingua geografica en lingua fissurata.

De groep personen die van tandartsen-algemeen practici de diagnose lingua geografica had gekregen, bestond statistisch significant meer uit oudere mannen en gebruikte statistisch significant vaker een antihypertensivum en snus (een intraoraal gebruikt tabaksproduct) dan de controlegroep. In vergelijking met de personen die van de tandartsen-algemeen practici de diagnose lingua geografica hadden gekregen, waren de vanwege lingua geografica naar een specialist in orale geneeskunde verwezen personen statistisch significant jonger, vaker vrouw en vaker behept met tongklachten.

Concluderend zouden antihypertensiva en snus lingua geografica kunnen induceren en lijken bij lingua geografica vooral tongklachten van jonge vrouwen aanleiding voor verwijzing naar een specialist in orale geneeskunde.

Bron

  • Dafar A, Çevik-Aras H, Robledo-Sierra J, Mattsson U, Jontell M. Factors associated with geographic tongue and fissured tongue. Acta Odontol Scand 2016; 74: 210-216.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 februari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 2 - februari 2017; 106

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje